Annons

ESS Innovation Day: European Spallation Source i Lund ger industrin unika insikter kring materialegenskaper

JOBBAR MED PLM- och EAM-VERKTYG från DASSAULT SYSTEMES och HEXAGON. Skandinavisk industri kan dra stor nytta av den internationella forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som PLM&ERP News rapporterat om i flera artiklar. Anläggningen väntas stå klar i Lund 2027. Hitachi Energy är värd för ett möte i Ludvika idag, den fjärde upplagan av Innavation Day, där forskningschefer diskuterar hur industrin konkret kan använda de nya möjligheter som ESS ger för att stärka sin konkurrenskraft.
Sammanfattningsvis ska konstateras att det knappast kan bli mer tekniskt avancerat, komplext och unikt än uppbyggnaden av European Spallation Source, ESS, i Lund. Detta EU-projekt som drivs av 13 länder däribland värdnationerna Sverige och Danmark, är ett av de mest avancerade forsknings- och teknikprojekten för närvarande under konstruktion i Europa.
När forskningsanläggningen står färdig kommer här att finnas en anläggning där partiklar (protoner och neutroner) skjuts från en accelerator i en 650 meter lång tunnel mot ett fyra ton tungt målhjul i volfram som kyls ned med helium. Här frigörs neutroner som leds vidare till flera olika neutroninstrument där experiment och studier på många olika typer av objekt utförs. Upp till 3 000 forskare per år från de medverkande länderna kommer i framtiden att driva projekt inom allt från fysik och biovetenskap till energi och miljöteknologi.
I ett industriellt perspektiv finns en rad spännande möjligheter relaterat till projektet:
- ESS kommer att tillhandahålla unika verktyg med oöverträffad prestanda för att ge nya insikter i materialegenskaper och materialbearbetning, säger Lars Börjesson, professor på Chalmers och ordförande i ESS Executive Advisory Board, ocvh han tillägger: ”Vi behöver se till att dessa verktyg kommer till optimal användning för att lösa vår tids stora utmaningar, så att samhället fullt ut kan dra nytta av denna forskningsanläggning i världsklass. Därför är det viktigt för ESS att träffa företrädare för industrin och diskutera hur anläggningen kan möta deras behov”.
I PLM- och EAM-perspektiven jobbar man i ESS-miljön med digitala verktyg från Dassault Systemes (3DEXPERIENCE och CATIA exempelvis), medan man gällande EAM (Enterprise Asset Management, ”drift- och underhållshantering) satsat på digitala lösningar från svenska Hexagon.

Innovation Day genomförs för andra året i rad och är ett initiativ från ESS Executive Advisory Board, ett rådgivande organ till ESS som består av ledande industrialister. Årets möte är en del i arbetet med att involvera de aktörer som ska omsätta nya forskningsrön i nya produkter.

En 3D-modell av den planerade ESS-anläggningen i Lund.

En unik anläggning
På ESS kommer forskare att kunna studera prover ner på atom- och molekylnivå. Med hjälp av neutroner, en oladdad partikel som finns i atomkärnan, kan forskarna se väte och andra lätta ämnen och därmed förbättra förståelsen för hur olika material och processer fungerar.
– ESS är en helt unik anläggning och det är fantastiskt att denna enorma satsning görs här i Sverige. Vi ser att ESS kommer att kunna leverera nya möjligheter till innovation och idag sätter vi fokus på hur industrin konkret kan använda anläggningen för att förbättra våra produkter och processer, säger Tobias Hansson, VD på Hitachi Energy i Sverige och värd för mötet i Ludvika.

Även SSABs forskningsdirektör, Eva Petrusson, pekar på de möjligheter till framsteg som kommer med ESS:
– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla materialegenskaper och lägger stort fokus på nya fossilfria tillverkningsprocesser. Vi ser potentialen i ESS och sätter stort värde på att redan nu kunna föra en dialog kring möjligheter kopplade till industrinytta. Samtalen på Innovation Day och de konkreta exemplen är en nödvändig del i vår förberedelse, säger hon.

PLM- och EAM-verktygen
Bygget – som PLM&ERP News rapporterat om i flera olika artiklar, oftast i PLM-perspektivet, där man jobbat med bl a lösningar från Dassault Systemes: CATIA (CAD) och ENOVIA (cPDm, collaborative Product Definition management, ”PDM”) –  drog igång 2014 och 2018 implementerades ett EAM-system, Enterprise Asset Management. Den förstudie som genomfördes av Ola Nanzell visade hur viktigt det var att ha ett EAM-system tidigt för att gradvis implementera och börja använda parallellt med att byggprojektet avancerade. Fördelen var att teamet kunde bygga upp kompetens gradvis samt implementera processer och funktionalitet i takt med projektets behov. Eftersom anläggningen tar lång tid att ta i full drift, var det viktigt att underhålla de delar som blev klara i väntan på resten.

Under förstudien genomfördes även en utvärdering av leverantörer som resulterade i att Hexagon EAM (Enterprise Asset Management, tidigare Infor) fick uppdraget och systemet började implementeras 2018.

För att läsa mer om EAM-projektet: klicka på rubriken nedan:

European Spallation Source i Lund: HEXAGONs EAM-lösning central för drift och underhåll i ett av Europas mest avancerade projekt

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title