Annons

ESS-projektet i Lund: Nya SAGA-satsningen kan ge forskare unika kunskaper om ytor i cellväggar

ESS-acceleratorn erbjuder alltså ett nytt och betydligt mera effektivt sätt att studera materials egenskaper och dynamik med hjälp av neutroner än tidigare lösningar. Man skapar därmed nya möjligheter till innovation inom flera forskningsfält som exempelvis materialvetenskap, miljöforskning, medicinvetenskap, IT och transportvetenskap. Forskningsanläggningen består bland annat av världens mest kraftfulla linjära protonaccelerator och 22 specialbyggda instrument – alltsammans anslutet till en avancerad laboratoriemiljö och en superdator. Anläggningen kommer att användas av tusentals olika forskare årligen under flera decennier.

Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet.

UNIK KUNSKAP OM YTSKIKT
De nu beviljade anslagen gäller alltså bl a instrumentet SAGA, (Surface Analysis using Grazing Angle neutron scattering), vilket ger unik kunskap om olika ytskikt vilket kan användas för nya läkemedel, förpackningar, batterier och andra tillämpningar.
– SAGA kan i ett slag ge oss mycket bättre möjligheter att förstå hur till exempel cellväggar ser ut och fungerar. Det kommer att bidra till att vi kan utveckla bättre läkemedel, förpackningar och livsmedel men även batterier och elektronik för ett hållbart samhälle, säger Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet och verksam vid LINXS-Lund Institute for advanced Neutron and X-ray Science.

ANSLAG FRÄMJER DET SVENSKA DELTAGANDET
Forskning kopplat till SAGA rör gränsområdet mellan fysik, kemi och biologi, medan HIBEAM skapar en miljö för samarbete mellan specialister inom partikel- och kärnfysik och magnetisk fältkontroll. De båda projekten utgår från internationellt framstående forskning och utförs i samarbete med internationella och industriella partner. Anslagen främjar det svenska deltagandet i ESS genom att ge svenska forskare möjligheter att bidra till konkurrenskraftiga förslag för nya instrument.
– Redan idag är svensk forskning och utveckling inom gränsytors fysik och kemi ledande och SAGA-projektet förväntas ytterligare stärka teknikutvecklingen inom området. Tillämpningar finns för alla stora tillverkningsindustrier och därför är det väldigt positivt att vi nu kan ta nästa steg, säger Max Wolff, professor i neutronspridning, Uppsala universitet.
Initiativtagare till SAGA-projektet är Lunds universitet, Uppsala universitet, Malmö universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Den första fasen i planeringen av ett instrumentförslag för installation vid ESS tar uppskattningsvis tre år att utarbeta.

DASSAULT SYSTEMES LÖSNINGSPAKET PLM-GRUND
När det gäller PLM-aspekterna i bygget av denna anläggning är det alltså Dassault Systemes lösningar som använts. Mer specifikt är det industrilösningen, ”Integrated Plant Engineering”. Detta paket ger i tillgång till designverktyg och lösningar för samarbete och samordning av data i en sammanhållen miljö – 3DEXPERINECE – som kopplar samman tusentals ingenjörer, designers och tillverkare över hela Europa.
ESS har arbetat tillsammans med Dassault sedan 2012 för att ta fram de funktioner och lösningar som projektet behöver. Med lösningen kan ESS samla ingenjörer från flera olika områden och enheter på en gemensam plattform, så att de alltid har tillgång till den senaste, dagsaktuella informationen. På så sätt kan man säkerställa att de agerar i enlighet med samtliga regler och krav i alla led i processen. Användarna kan samtidigt arbeta tillsammans för att optimera konstruktionen, trygga med att alla avgörande beslut fattats när alla haft enkel tillgång till rätt information.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title