Annons

Ett allt vassare svenskt system: Symetri förser Sovelia PLM med nya sökfunktioner, visualisering och en ny rapportmotor

Svenska PLM-, CAD- och BIM-konsulten Symetri är inte bara en av världens ledande Autodesk-partners, utan också ägare och utvecklare av en av branschens mer välbevarade hemligheter: PLM-systemet Sovelia, ett svenskt system alltså. Detta har den Addnode-ägda konsulten, Symetri, av goda skäl stora ambitioner att förändra. Antalet kunder växer och de rent teknologiska bitarna har blivit mer omfattande. Nu i januari släppte man 23.2-versionen av Sovelia PLM, där de allmänt mest framstående förbättringarna handlar om vässade sökfunktioner, förbättrad visualisering av data och en ny rapportmotor. Andra nyheter släppta nu under 2024 är Sovelia Vault 2024.1 och CAD add-in-lösningen för Autodesk Inventor 2024. CAD-add-in:et faller sig förstås naturligt relaterat till Symetris VAR-roll i Autodesk-sfären. När det gäller Sovelia Vault 2024 introduceras fler alternativ för modelltillstånd för både BOMar (Bill of Materials) och andra sekundära dokument. Utgåvan innehåller också fler alternativ för objektexport och några begärda förbättringar och korrigeringar.
Åter till 23.2versionen av Sovelia PLM, så är den förbättrade sökversionen ett arbete som inleddes redan i 23.1-version. I den nya har man gått vidare i spåret och implementerat mer intuitiva sök-lösningar, där t ex den visuella biten fått ett lyft, liksom nya sätt att söka i flera kolumner från rutnätsvyer. I rutnätsvyn kan en vald kolumn visa sina värden som diskreta färger. Detta möjliggör tydligare synlighet av unika värden och möjliggör snabbare sökning och kvantifiering av resultaten visuellt. Inte alls dumt, vilket också gäller för fas-visualiseringen av produktionsvyer. En produktionsvy omorganiserar standard-BOMen för att ge den ett produktionsperspektiv. Genom att länka produktionsvyn med visualisering av data kan varje fas i produktionsvyn färgläggas oberoende. Vilket inte minst bidrar att lyfta fram alla operationer/monteringsuppgifter som behöver utföras i varje fas.
Den nya rapportmotorn är som sagt ett bra tillskott. Administration och skapande av rapporter har ibland varit svårt att förstå för nya användare av Sovelia PLM. Detta har man tagit tag i genom att skapa ett rapportkonfigurationsverktyg i HTML-administrations-sektionen för att göra uppgiften enklare för nya användare. Verktyget gör det enkelt att skapa, kopiera, redigera och radera alla typer av rapporter. Informationen som ingår i rapporten kan också konfigureras inklusive rubriker, kolumner, tabeller etc. Notabelt är att den nya rapporteringsfunktionen inte är en ersättning för befintliga rapporteringsfunktioner i Sovelia PLM, som många av lösningens användare har anpassat. Den nya funktionen är ett tillägg. Alla nya installationer av Core-mallen kommer automatiskt att se den nya rapportmotorn och konfigurationsverktygen. Vidare kan de nya rapporteringsverktygen ge feedback via aviseringar om när rapporterna har genererats på servern och de är tillgängliga för nedladdning via den vanliga aviseringsdelen.
Men hur kommer det sig att Symetris Solvelia hamnat i bolaget? Läs mer om detta och Sovelia Plant 2024.1 nedan.

Hur kommer det då sig att Sovelia PLM hamnat i Symetris ägarfamn? Bakgrunden är följande: Det var likaledes Addnodeägda PLM-konsulten TECHNIA som för ett antal år sedan förvärvade det finska PLM-bolaget Ravalik. På köpet fick man en lösning som hette Auric. Runt 2010 byttes varumärket och namnet ut. Den då 10:e versionen av Auric kom istället att heta Sovelia. Frågan var nu vad TECHNIA skulle göra med lösningen, inte minst i skenet av bolagets växande PLM-samarbete med Dassault Systemes och 3DEXPERIENCE-plattformen. Lösningen blev att Sovelia lämnades över för vidare teknologisk och kommersiell utveckling till Addnodes andra stora dotterbolag inom CAD- och PLM-sfären, dåvarande Cad-Q, numera Symetri – f ö numera en av världens ledande Autodesk VAR-partners. I denna famn har sedan Sovelia utvecklats och finns idag på ett antal företag i Norden.
För den som vill läsa om ett praktiskt användarfall där Sovelia PLM har en huvudroll rekommenderas att läsa igenom PLM&ERP News tidigare publicerade Planet Platforms-case. Bolaget är en aktör i framkant inom tillverkningssektorn för fallskydd och utrustning för säker ombordstigning på flygplan, Safe Access Equipment. (Mot högre höjder – en fallstudie kring SOVELIA PLM på Planet Platforms)
Andra intressant företag på Sovelias kundlista är storspelare som BAE Systems, Rolls-Royce och Bristow Group.

Ett exempel på Sovelia PLMs gränssnitt. 3D-funktionaliteten i Sovelia PLM inkluderar snabba och enkla arbetsflöden som är utvecklade för att hjälpa dig att visualisera och se produktdata i ett 3D-format, direkt inuti Sovelia PLM.

Sovelia Snackbites-webbinarier
För att sprida budskapet om Sovelia PLM arrangerar Symetri vad man kallar Sovelia Snackbites. Dessa består av korta informativa webbinarier, varvat med praktiska ”tips & tricks” för att inspirera och ge smakprov på smarta funktioner som kan hjälpa användare att spara tid och göra arbetet lättare.    
Serien inleds med fokus på Plant 3D och Symetris egenutvecklade lösning Sovelia Plant, en add-on till Autodesk AutoCAD Plant 3D, som består av lokala nordiska symbol- och rörstandarder, adderande funktionalitet samt grundläggande konfigurering.

Den senaste utgåvan av Plant innebär att Symetri döpt om Naviate Plant 3D till Sovelia Plant. Detta för att anpassa Symetris egna teknologiprodukter mot målgrupp för produktdesign och livscykel under samma produktmärke. Allmänt är Sovelia Plant är en add-on till AutoCAD Plant 3D som förenklar framtagningen av den dokumentation du behöver. Allt är skapat för att fungera som ett integrerat arbetsflöde genom hela design- och produktionsprocessen.
Sovelia Plant bygger på internationella och lokala nordiska standarder vilket gör att man som användare kan arbeta mer effektivt med minskad risk för fel i AutoCAD Plant 3D. Lösningen inkluderar funktionalitet för att underlätta rördesign. Dessutom finns ett ökat stöd för konstruktionsdata för att uppfylla gällande lagkrav, såsom tryckutrustningsdirektivet, och för att i slutänden kunna generera komplett isometri.
Det första av Sovelia Snackbites-webbinarierna kommer den 21 mars, kl 09.00. Här är en länk för mer information:

https://info.symetri.com/sovelia-snackbites-plant3d-webinar-1?utm_campaign=24%20Q1-Q2%20MFG%20SE%20Sovelia%20Spotlight&utm_medium=email&utm_content=295733762&utm_source=hs_email

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title