Annons

Etteplan stärker sin medtech-satsning – Andreas Algerbo är ny chef

Den medicintekniska marknaden växer snabbt i takt med att befolkningen blir allt äldre och konsumenterna blir allt mer intresserade av medicintekniska produkter i hemmet. Ny teknik och nya innovationer implementeras på sjukhus och vårdinrättningar världen över. För att möta denna efterfrågan samlar Etteplan expertis från företagets specialister inom olika områden.

ISO-CERTIFIERAD PARTNER
Etteplan är en certifierad partner (ISO 13485: 2016) som kan hjälpa alla slags företag att utveckla produkter för medicinskt bruk hela vägen från idé till koncept och efterlevnad, och fram till produktion.
– Etteplans kunder formar den nordiska MedTech-marknaden och det finns en stor outnyttjad potential för tillväxt och innovationer. Inom MedTech behövs många olika kompetenser, från ingenjörer till experter på regelefterlevnad och elektronik, och Etteplan har redan många duktiga medarbetare som arbetar i teknik- och hälsovårdsvärlden. Jag är väldigt glad över att få kliva ombord, säger Andreas Algerbo. Tekniken spelar också en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla exakt, snabb och effektiv vård till människor i alla åldrar.

– Enheter för både professionellt bruk och hemmabruk måste vara kompatibla och säkra. Tiden till marknaden för MedTech-enheter kan göras kortare med bättre planering och MedTech-enheter med internetuppkoppling för distans- och hemvård måste vara cybersäkra. Etteplan klarar dessa krav, säger Andreas Algerbo.
Innan Andreas Algerbo började på Etteplan har han arbetat för medicinteknikföretagen Dolomite och Eurovema, på olika lednings- och försäljningspositioner sedan början av 2000.

3500 ANSTÄLLDA
Om hans nya arbetsgivare ska sägas att Etteplan levererar lösningar inom mjukvara och inbyggda system, industriell utrustning och anläggningsteknik, samt tekniska dokumentationslösningar och man har flera världsledande företag inom tillverkningsindustrin på kundlistan.
År 2020, omsatte Etteplan cirka 260 miljoner euro. Företaget har idag över 3 500 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen, Danmark och Kina.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title