Annons

Europeiska storkonsulten Atos utökar samarbetet med AWS: Nya steg på resan mot nollutsläpp av koldioxid

Europeiska storkonsulten Atos meddelade nyligen att deras portfölj med avkolnings-lösningar - under Atos MyCo2Compass-paraplyet - kommer att göras tillgängliga på Amazon Web Services, AWS. Samarbetet med AWS, hävdar man, ”gör det möjligt för företag att gå vidare på sina resor med att minska koldioxidutsläpper med utvecklingen av en portfölj av lösningar byggda på AWS och Atos MyCo2Compass.”
Atos MyCO2Compass koldioxidräknare är den första lösningen som utvecklats som en del av en flerårig relation mellan AWS och Atos. Innehållsligt handlar det om sånt som effektiv mätning och hantering av koldioxidutsläpp över IT- och affärslandskap som bostäder, flotta, resor och arbetskraft. Vidare kommer lösningen att innehålla branschspecifika, fördefinierade datauppsättningar, vilket besparar användarna besväret med att börja om från början när det gäller att mäta utsläpp.
- Dessa datadrivna insikter ger mer välgrundat beslutsfattande och räknaren kommer att vara tillgänglig via AWS Marketplace, hävdar Diane Galbe, senior EVP på Atos.

Bakgrunden till Atos och AWS accelererade samarbete är det ökande antalet naturkatastrofer, som drivs av klimatförändringar. Detta framhäver den klimatkris vi befinner oss i, menar man.
”Ändå visar en undersökning att färre än 40 procent av företagen har en plan för att minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet. För att hjälpa företag att agera nu ger Atos sin resa mot koldioxidutsläpp i två steg: för det första genom att migrera sina IT-arbetsbelastningar till AWS där de kan uppleva en 80–90 procent minskning av kol som produceras i deras IT-infrastrukturverksamhet ; och sedan genom att utnyttja AWS-kapaciteten för att accelerera och förnya sin digitala transformation för att stödja deras nollutsläppsmål,” skriver den europeiska storkonsulten i ett pressmeddelande.

Analys av företagens mognadsnivå på avkolningsområdet
För att stödja kunderna på denna resa kan Atos Digital Decarbonization Assessment (DDA) hjälpa till att analysera företagets mognadsnivå på avkolning för hela IT-området. Den tillhandahåller en skräddarsydd färdplan för dekarbonisering, inklusive konkreta åtgärder som är nödvändiga för att uppnå hållbar avkarbonisering av deras IT. DDA är tillgänglig idag via AWS Marketplace.

Diane Galbe menar att detta utökade samarbete som kommer att hjälpa kunderna att påskynda sina resor till nettonoll.
– I en tid då djup avkolning är avgörande, Atos drivs av AWS , tillhandahåller verktyg som ger robusta realtidsinsikter om digitala relaterade utsläpp. Dessa verktyg hjälper våra kunder att låsa upp potentialen för åtgärder och att leverera djupa utsläppsminskningar som kommer att driva framsteg mot deras nettonollmål, säger hon i en kommentar.

Ökad press på att agera
AWS’ Mary Wilson, ”Global Sustainability Lead”, pekar på att företag står inför ökande press från sina intressenter att vidta åtgärder tillsammans med ökande lagstiftningskrav.
– Denna uppsättning klimatrelaterade hållbarhetstjänster stöder våra kunder att utforma och genomföra hållbarhet program över hela omfattningen av affärsverksamheten för att stödja det universella målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och nå global netto-noll till 2050, tillägger AWS hållbarhetsledare.
Genom detta samarbete stärker Atos och AWS sin 10-åriga relation genom att kombinera sin expertis inom digitala molnbaserade lösningar. Med över 8 000 AWS-ackrediteringar och 2 700 formella AWS-certifieringar har Atos visat omfattande erfarenhet av att tillhandahålla konsulttjänster, professionella och hanterade tjänster i stor skala till ett stort antal AWS-kunder.

Slutligen ska konstateras att vad Atos har att komma med inom IT och teknikutveckling är av betydelse. Nyligen var man med, tillsammans med AWS, och diskuterade  kollösningar vid Atos Tech for Climate Summit vid COP27 i Sharm-El-Sheik.
Bolaget är också som sagt en storspelare på konsultområdet i allmänhet och digital transformation i synnerhet, med sina 112 000 anställda och en årlig omsättning på ca 11 miljarder euro, motsvarande drygt tio gånger så mycket räknat i kronor. Bolaget brukar räknas som europeisk ledare inom cybersäkerhet, molnet och HPC, högpresterande datoranvändning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title