Annons

Fem trender inom produktdesign ATT HÅLLA KOLL PÅ 2019

Dagens gästkrönikör på PLM&ERP News är Filip Ståhl, chef för PTCs Norden-region. Han pekar i sim artikel framför allt på att de snabba tekniska framstegen vi ser just nu innebär att människorna bakom kulisserna måste se till att deras metoder hinner med. ”Personer som fokuserar på produktdesign måste se till att de håller jämna steg med de senaste funktionerna och trenderna, oavsett om det innebär att utnyttja nya tekniker som friformsframställning eller digitala tvillingar eller att förbättra samarbetet kring produktutveckling.”

Här är fem av de främsta trenderna inom produktdesign som ingenjörer kommer att stöta på under 2019:

 1. Digital tvilling och digitalt arbetsflöde
  Termerna ”digital tvilling” och ”digitalt arbetsflöde” har florerat ett tag, men under 2019 kommer de flesta ingenjörer stöta på båda begreppen i praktiken varje dag. Genom att kombinera en produkts digitala definition med den fysiska upplevelsen av tillgången ute på fältet får tillverkarna ett komplett digitalt register för en produkt under hela dess livscykel. Det kan utnyttjas för att förbättra produktens design, se till att alla rättsliga och säkerhetsmässiga föreskrifter och krav uppfylls och för att förbättra effektiviteten och servicemöjligheterna.
  Med ett digitalt arbetsflöde med information som flödar in i produktdesignen kan ingenjörer äntligen ”prata” med sina produkter och få svar på några av sina viktigaste frågor. Oavsett om ingenjörerna fastställer hur väl produkten fungerar ute på fältet eller om de försöker identifiera vilka funktioner kunderna verkligen använder kommer det digitala arbetsflödet med information tillbaka för att bilda en fullständigt digital tvilling. Det gör att ingenjörer kan sluta cirkeln för produktens livscykel.
 2. Nedbrytning av hinder mellan konstruktion och tillverkning
  Tillverkare inser mer och mer att konstruktion och tillverkning sker i silor … till organisationernas nackdel. På grund av dessa silor har konstruktion och tillverkning ingen koppling: konstruktionen skickar vidare information till produktionen när designen är klar, och informerar sedan om designändringarna när de har genomförts. Även om det här låter enkelt försenar det förarbetet som tillverkarna kan göra medan de väntar på att ingenjörerna helt ska avsluta sin del i produktens livscykel. Dessutom kan små förändringar av ingenjörsteamet ha en stor inverkan på produktionen. Med automatiserad planering av tillverkningsprocessen kan produktionsteamen snabbt komma igång med vad de behöver göra och automatiskt se den mest uppdaterade produktinformationen – vilket minskar tiden till marknaden och reducerar kostnaderna som är förknippade med omarbetning.
 3. Förstärkt verklighet (Augmented Reality) för företagsvisualisering
  Det sätt som formgivare visar produkten har utvecklats avsevärt: från 2D-ritningar på papper till 3D CAD-modeller på en datorskärm. Formgivare letar alltid efter ett enklare sätt att få en exakt visning av en produkt innan prototypen har byggts.
  Förstärkt verklighet (AR) är nästa steg i utvecklingen av företagsvisualisering. AR är ett mer naturligt sätt att interagera med en produkt jämfört med 2D och 3D, eftersom det ger produkter och data ett sammanhang. Med AR finns det en möjlighet att överlagra den digitala representationen på en fysisk tillgång när den har tagits fram för att jämföra konfigurationer av produkten genom dess utvecklingsstadie: oavsett om det är ”som den är designad”, ”som den är byggd”, ”som den är tillverkad” eller ”som den är servad”. AR gör det möjligt att visualisera en ny produkt i en verklig miljö – som fabriksgolvet – i stor skala. Väl där kan intressenter interagera med data, komma nära och visa produkten från vyer som inte är lättillgängliga i 2D- eller 3D-visualisering.
  Oavsett om AR används för serviceprocedurer, tillverkning av arbetsinstruktioner eller av försäljnings- och marknadsföringsteam för att främja nya produktalternativ eller tillägg till befintliga produkter gör AR det enklare än någonsin att skapa produkter.
 4. Friformsframställning – additiv tillverkning
  Under de senaste åren har tekniken för 3D-utskrifter tänjt på gränserna för prototypproduktion och har uppnått den kvalitet och skalbarhet som behövs för industriell användning – som vi kallar ”friformsframställning”. Den här tekniktrenden har övervunnit hajpen och visar påtagliga fördelar i flera användningsfall som sträcker sig från ultralätta avancerade delar för flygplan till kostnadseffektiv masspecialtillverkning av konsumentprodukter. Hela branscher, t.ex. branscherna inom hörapparater och tandimplantat, har redan bytt till 3D-utskrifter till nästan 100 %. Men den riktigt omstörtande potentialen med friformsframställning ligger i den digitala transformationen av processerna för produktutveckling och tillverkning. Borta är designkraven på konventionella tillverkningsmetoder – de dyra och tidskrävande verktygen innan en del ens kan produceras. Borta är utmaningarna med att hantera leverantörskedja och logistik.
  På grund av dessa fördelar blir friformsframställning den optimala produktionstekniken i ett ständigt ökande antal situationer, trots de fortsatt höga kostnaderna för material och produktionsutrustning. Låg produktionsvolym under introduktionen av en ny produkt, duplicering av svårlokaliserade reservdelar, distribuerad eller lokal tillverkning på framväxande marknader … de här är bara några exempel där friformsframställning kan ge fördelar – även för mindre komplexa delar. Och ny teknik, t.ex. ”metal binder-jetting”, kan ytterligare öka produktionens hastighet och effektivitet.
 5. Appens år
  Vi har alla varit slavar under appar på våra smartphones och surfplattor i flera år. I stort sett varje företag som tillhandahåller en tjänst till konsumenterna har en app: oavsett om det är Facebook eller Bank of America. För det mesta kommer apparna från B2C-företag (business-to-consumer). Under 2019 kommer vi börja se att även B2B-företag erbjuder sina kunder appar.
  Med appar för sina företagssystem kan tillverkare snabbt komma åt viktig produkt- och företagsdata på nolltid, i ett format som är lätt för dem att förstå. Produkter med sensorer som matar information från fältet tillbaka till fabriksgolvet kan kopplas till appar som gör det möjligt för de berörda parterna att snabbt och enkelt visa information i realtid. På det här sättet kan AR även utnyttjas: med AR-appar kan globala team snabbt granska designutformningar eller prototyper samtidigt. Möjligheterna för företagsappar är oändliga, och de kommer att göra det möjligt för användare att snabbt och enkelt lansera ett system som tidigare har varit bundet till en stationär dator.

2019 väntas bli ett intressant år inom produktdesign. Med nya funktioner som friformsframställning, digital tvilling, digitalt arbetsflöde och företagssystemappar, förbättrad företagsvisualisering och bättre samarbete mellan konstruktion och tillverkning kan produktdesignteam arbeta både snabbare och smartare.

Av Filip Ståhl, Nordenchef för PLM- och IoT-utvecklaren PTC.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title