Annons

FKGs Peter Bryntesson: ”Tuff utmaning på elsidan för fordonsindustrins leverantörer”

Vad händer hos fordonsindustrins leverantörer i skenet av utvecklingen av autonoma fordon och elbilar?
Klart är att den blixtsnabba utvecklingen inom automotive inte bara påverkar behoven av vilka mjukvaror som behövs som IT-stöd i utvecklingsarbetet; lika viktigt blir det att parallellt ställa om och ha beredskap för de förändrade komponentbehoven som följer i spåren av den dramatiska omställningsprocessen. Detta behöver nu inte bli ett bekymmer för industrins underleverantörer, säger en som vet en hel del om detta:
– Spelas korten rätt har de svenska leverantörerna till fordonsbranschen alla möjligheter att bli vinnare, säger Peter Bryntesson, senior rådgivare på branschorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen.
Peter Bryntesson är positiv och använder ofta ordet ”möjligheter” när han beskriver fordonsindustrins extremt snabba förändring, där allt verkar hända på en och samma gång. Men omsagt; utvecklingen innehåller en rad tuffa utmaningar.

”Alla” inom automotive jobbar idag för högtryck med att utveckla elektrifierade fordon och som om denna förändring inte räckte så talar det mesta för att vi inom bara några år får autonoma fordon på vägarna. Uppkopplade och intelligenta bilar tycks bli en självklarhet och för Volvo, Volkswagen och alla andra varumärken och aktörer handlar det inte längre bara om att tillverka bilar. Nu skapar man mobilitet, vilket i sin tur kommer att påverka ägarformen exempelvis.

FKG och RISE har dragit igång nytt projekt
Mitt i denna utveckling och snabba förändring befinner sig 100-tals svenska leverantörer till fordonsindustrin. Hur ser deras framtid ut? Vad måste göras för att anpassa sig?
– Förutsättningarna förändras och det går snabbt. Därför har FKG dragit i gång ett projekt där vi har fokus på konsekvenserna av elektrifieringen, eller snarare möjligheterna. Med hjälp av RISE driver vi ett projekt för att så snabbt som möjligt identifiera 70 nya artiklar som blir en effekt av elektrifieringen, säger Peter Bryntesson.
När den klassiska förbränningsmotorn ersätts av en elmotor byts inte bara energikälla ut, utan samtidigt ritas stora delar av leverantörskartan om. För att bygga en dieselmotor krävs cirka 700 komponenter, medan elmotorn består av 50 artiklar.

Behovsbilden kommer att förändras snabbt
Den som i dag levererar exempelvis turborör eller andra specifika artiklar till förbränningsmotorer måste inse att förutsättningarna ser annorlunda ut inom bara några år.
– Intresset för det här projektet är mycket stort bland våra medlemmar. Vi har medlemmar som har hälften eller mer av sin omsättning kopplat till förbränningsmotorer. Dessa företag måste självklart agera.
En intressant hållplats när det gäller de här bitarna blir Elmia Subcontractor, 12–15 november, i Jönköping. Där kommer FKG att presentera de 70 nya artiklarna kopplade till bilar med eldrift.
– Vi kommer att vara väldigt konkreta och om allt går som vi tänker oss visar vi visuellt upp 70 artiklar. Vi vet att intresset är stort för projektet bland våra medlemmar och genom att vara med på Elmia Subcontractor är syftet att även nå företag som i dag inte är leverantörer till fordonsindustrin men som är potentiella för framtiden.

Snabb transformation
Tidtabellerna för transformeringen från förbränningsmotorer till elmotor är väldigt snabb. I stort sett alla biltillverkare pratar om att de redan inom fem år har ställt om till elbilsproduktion – helt eller delvis. Är det verkligen möjligt att det sker så snabbt?
– Ja, av den anledningen att det är vi konsumenter som driver utvecklingen. Det är inte biltillverkarna som önskar den här snabba omställningen. Marknaden kräver el- och hybriddrift och fort ska det gå. Jag är övertygad om att omställningen kommer precis så snabbt som branschen säger. Kanske ännu tidigare.
Vad är ditt tips för den som vill vara leverantör till fordonsindustrin i framtiden?
– Först och främst måste man förstå att vi inte kommer att bygga framtidens fordon så som vi gjort de senaste hundra åren. Vi måste tänka nya funktioner och egenskaper. Jag tror det blir oerhört viktigt att få in kompetens från andra branscher. Det kanske är från spel- eller flygindustrin vi hittar den nya kompetensen?

Fyra stora megatrender
I ett tidigare inlägg på FKGs hemsida har Peter Bryntesson blickat framåt och tittat på frågor kring hur trenderna inom fordonsindustrin ser ut. Han konstaterade här att när det gäller produkterna, fordonen, så står vi inför fyra stora megatrender som kommer att skaka om industrin i grunden. Det är, förutom de två bitar vi varit inne på ovan, autonom körning och elektrifiering: Uppkopplade fordon och nya ägarmodeller.
Han pekade i sammanhanget ut elektrifieringen som den trend som kommer först och, ”som har en stor påverkan både på industrin men även för oss privatpersoner.”
För industrins del menar han, precis som ovan sagts att elektrifieringen öppnar upp marknaden för väldigt många nya produkter som vi konsumenter efterfrågar och vill ha.
”Vi ser redan hur större bolag, regioner, länder redan efterfrågar helt nya produkter där hästkrafter och chassiegenskaper inte längre har högsta prioritet. Att elektrifiera fordon skapar miljövinster (CO2 och ljud) men också helt nya affärsmodeller för de som tillverkar fordon och de som nyttjar fordon.”

”30% av FKGs medlemmar får problem med affärsmodellen”
Bryntesson hänvisar till en intressant McKinsey-rapport som kom för ett halvår sedan:
”Fordonsindustrin globalt omsätter 3 000 miljarder US dollar där 80-85 procent är tillverkning och service av fordon. År 2030 så kommer omsättningen att öka till 5 500 miljarder dollar, men där tillverkning och service av fordon bara står för 20 procent av omsättningen 2030. Vad är då dessa övriga 80 procenten? Jo, det är tjänster kopplat till fordonsindustrin som vi inte har idag. Detta skapar ett stort intresse för helt nya bolag som Samsung, Faraday Future, Lucid och NIO. Deras primära syfte är inte att utveckla fordon men de nyttjar dem som en plattform för sina nya affärer. Dra gärna paralleller med smart TV och smartphone. Elektrifieringen är en stor bidragande faktor som gör att detta är möjligt just nu.”
Bryntesson skriver att FKG bevakar denna utveckling mycket noga och ställer frågan: Vad händer egentligen och hur får vi med alla leverantörer i denna omställning?
”Svaret är att runt 30 % av FKGs medlemmar får problem med sin affärsmodell. Detta är oerhört allvarligt och vi måste med alla med medel hjälpa till. Fordonsindustrin står ju för 17 procent av svensk export,” skriver han och noterar att det är just här FKGs och RISEs projekt – officiellt under rubriken: ”Industrins omställning: Utmaningar och möjligheter för komponentleverantörer genom elektrifiering av fordon” – ska få betydelse för att identifiera minst 70 helt nya artiklar som behöver tas fram när man elektrifierar ett fordon.
”Syftet med detta är att kunna informera hela leverantörsledet om nya möjligheter. Vad kan man tillverka med dagens maskinpark och tekniskt kunnande?”

Innovativa svenska leverantörer
Peter Bryntesson menar nu trots allt att svenska leverantörer till fordonsindustrin på många sätt ligger väl till. Man är generellt innovativa och duktiga på att samarbeta.
– I Tyskland uppfanns MP3-formatet men det var svenskar som skapade Spotify. Om vi spelar våra kort rätt har vi bra förutsättningar att hävda oss väl i framtiden.Vi ligger långt framme när det gäller innovationsförmåga kopplat till elektrifiering och digitalisering jämfört med många konkurrenter ute i Europa. Det var ingen tillfällighet att Stefan Löfven och Angela Merkel träffades och skakade hand på världens största industrimässa i Hannover i april. Tyskarna är intresserade av att samarbeta.
I projektet är fokus att identifiera och visa framtidens komponenter kopplat till morgondagens elbilar. Har ni funderat på alla leverantörer som inte kan ställa om, rimligen borde de vara intressanta för många andra branscher?
– Den som är leverantör till en fordonstillverkare är med automatik duktig och driven i alla delar. Jag tror att det finns goda möjligheter för dem att skapa nya affärer i andra branscher, säger Peter Bryntesson.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title