Annons

Flygunderhåll: IFS släpper uppgraderad Maintenixversion

När svenska ERP-utvecklaren IFS i december 2016 köpte kanadensiska MXI Technologys stärkte man sina positioner inom underhållshantering för flygindustrin. Det var inte utan en viss oro konkurrenter som SAP, INFOR och RAMCO kunde konstatera att MXI-avtalet placerar IFS som en av de ledande leverantörerna av intelligenta underhållslösningar på flygsidan. MXI har vassa verktyg och tjänster när det gäller support och tjänster inom detta område.
Det är framför allt MXIs Maintenix-mjukvara som är grundpelaren i verksamheten och det är en framgångsrik lösning. Idag används systemet för att hantera underhåll i mer än 20 procent av världens aktiva kommersiella och militära flottor. Programmet möjliggör att skapa långsiktigt hållbara underhållsmiljöer, som framför allt sett i säkerhetsperspektiv stöder affärsbehov och kan hantera förändrade driftsmiljöer inom flyget.
Idag kommer mjukvaran Maintenix, som numera alltså seglar under IFS-flagg, med en uppgraderad version av Maintenix Operator Edition.

Bygger på en helhetslösning, end-to-end. MXIs ”attackvinkel” bygger på en end-to-end-tanke för underhållsförvaltning. Därmed kan IFS konkurrera på flera marknader. ”Företag som Infor, Ramco och SAP, som är traditionellt starka på dessa marknader, kommer att titta noga på effekterna denna affär,” noterade exempelvis en av de ledande analytikerna i en kommenter till affären.

Med den nya releasen stärker man ytterligare positionerna på området. Allmänt och översiktiligt menar IFS att den, ”stärker kundernas viktiga affärsutmaningar och gör det möjligt för användarna att dra nytta av ökad operativ effektivitet, bättre skalbarhet och starkare säkerhet.”

IFS Maintenix uppgraderade ”operatörsutgåva” innehåller sålunda förbättringar inom alla funktionella områden av underhållsförvaltning, inkluderat hantering av leverantörer, teknik, underhållsprotokoll, säkerhet och lösningar för att bättre agera i överensstämmelse med olika typer av regler.

Jeff Cass, IFS.

Möter tuffa affärsförhållanden. Jeff Cass, VP för strategi på IFS’ Aerospace & Defense-enhet konstaterar i en kommentar att uppgraderingen speglar IFS åtagande att hjälpa kunderna att hålla sig i framkant i en bransch som präglas av mycket konkurrensutsatta och tuffa affärsförhållanden.
– Underhåll fortsätter att vara ett kostsamt område, men det finns god potential att öka vinsten och minska kostnaderna genom maximering av effektiviteten. Det är därför vi fortsätter att uppdatera våra branschledande mjukvarulösningar  för att skapa de möjligheter de behöver för att ligga före i konkurrensen, säger Cass och tillägger att, ”vår kundbas, tillsammans med utvecklingsgruppen bakom IFS Maintenix Operator Edition, har sett och agerat på potentialen för ökad effektivitet och fördelarna med datastyrt beslutsfattande.

Exempel på gränssnitt i Maintenix.

De viktigaste nyheterna Maintenix Operator Edition. Från IFS MXIs sida pekar man ut följande nyheter i Maintenix Operator Edition (MOP):

* Optimerad hantering av parter och reservdelar – MOP stödjer nu ett mer strömlinjeformat tillvägagångssätt för transferering och rapportering av lagerstatus mellan butiker och arbetsplatser, vilket möjliggör ett snabbare och effektivare hantering för att uppfylla förfrågningar om komponenter och reservdelar, vilket kan bidra till att minimera underhållsförseningar.

* Automatiskt uppföljningsunderhåll – en ny uppföljningsfunktions hjälper underhålls- och ingenjörsavdelningarna till bättre hantering av schemaläggning och planering av arbetsorder som initierats av felrapporter. Villkorbaserade kontroller effektiviserar och automatiserar processen att hantera komplexa uppgifter och följdåtgärder från strukturella reparationer.

* Starkare auktorisation- och överensstämmelsehantering. Det är nu möjligt att ange krav på kompetensnivå för ”officiell” registrering av ”underhållsåtgärder”, inkluderat de oberoende inspektionskraven för specifika steg. Dessa förbättringar bidrar till att komplexa underhållsuppgifter hanteras med mer omfattande kontroll ochregel överensstämmelse.

* Förbättrad systemhantering – IFS har gjort betydande investeringar i den underliggande teknologiplattformen för att öka skalbarheten, stärka säkerhetsbitarna och förenkla implementering och pågående support.

* Certifierad teknik – förutom en uppdatering av kärnteknologin till Java 8 har IFS Maintenix Operator Edition certifierats för alla program som stöds av tredje part, vilket garanterar att användarna alltid kör sina underhålls- och konstruktionsoperationer i enligt med de senaste tekniska standarderna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title