Annons

MÖT Konrad Lindblad, chefsarkitekten, och kollegorna bakom implementationen av FÖRSVARETS MATERIELVERKs nya PLM-system

Ett av de senaste årens absolut största och mest omfattande PLM-projekt i Sverige och Norden är Försvarets Materielverks, FMV, satsning i ett IT-projekt kallat NORMA. Det slutgiltiga beslutet om satsningen togs under andra halvan av 2019 och omfattar investeringar i trakterna strax under en halv miljard kronor. Det hela handlar om att bygga upp nya standardiserade lösningar både för PLM- och ERP-områdena, varav PLM-biten uppskattningsvis ligger mellan 25 till 30 procent av investeringen.
Vinnare i PLM-upphandlingen blev Siemens Digital Industries Software och bolagets Teamcenter-svit, som blir plattform när det gäller produktdatahanteringen. Hur har implementationsarbetet utvecklats?
- Utmärkt, säger ansvarige PLM-systemarkitekten på FMV, Konrad Lindblad. Vi rullade ut första versionen av Teamcenter i våras. Detta system ersätter nu till en början produktdataregistreringen, men även hanteringen av tekniska ordrar har flyttat in i Teamcenter. Det finns totalt sett en rad vinster att göras med ett system av den här digniteten, men en tydlig skillnad mot tidigare är att all information finns på ett ställe. Ingen behöver nu hoppa mellan olika applikationer, vilket underlättar väldigt mycket. Det blir enklare att följa produkternas uppdateringar, förändrade statuslägen och andra händelser, allt efter egenvalda prenumerationer. Givet komplexiteten har implementeringen hittills varit överraskande smidig och inneburit ett lyft för produktdatahanteringen.
PLM&ERP News har träffat Lindblad och några andra av FMVs och Siemens nyckelpersoner i utrullningsarbetet av Teamcenter-plattformen: FMVs programchef, Jan Eriksson, projektledaren Sofia Söderström, förändringsledaren Peter Gabrielsson och Siemens Services Director, Tommy Pulkkinen. Alla med olika ansvar i projektet att sjösätta och tillgängliggöra Teamcenter för på sikt 5 000 användare inom FMV och försvarsmakten, varav ca 500 är skapare av information. Vidare involveras ca 40 företag på industrisidan och 3 myndighetsorganisationer.

Idag förändras saker och ting i världen snabbt, både vad gäller teknologi och det säkerhetspolitiska läget. Inte minst i Norden har de dramatiska händelserna under de senaste åren tvivels utan satt fingret på behovet av en i alla delar effektiv försvarsorganisation, i vilken FMV får anses vara en synnerligen viktig pusselbit. Hanteringen av militär materiel är i alla delar hyperaktuell, inte minst i skenet av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och att Sverige ansökt om medlemskap i NATO.
– Bara en sån sak som NATO-anslutningen och den följande nära nog dubbleringen av försvarsanslagen och -budgeten innebär stora utmaningar också ifråga om FMVs roll; en roll som i högsta grad handlar om att stötta försvarsmakten och se till att vi i en rad olika perspektiv kan se till att allt materiel för ett starkt försvar finns på plats. I detta är PLM-systemet en av de viktigaste möjliggörarna, summerar chefsarkitekten, Konrad Lindblad.

Med NORMA PLM ersätter FMV sina gamla proprietära system som ifråga om flera funktionaliteter nått ”end of life”. Exempelvis hade man inget systemstöd på områden som BI (Business Intelligence) och kravhantering, den senare biten är en brist då det handlar om en kärnfunktion för FMV. FOTO FMV

Upp till 30 år gamla system börjar bli utdaterade
Ställt på sin spets möter man kort sagt inte de här bitarna med, som i FMVs fall, ibland upp till 30 år gamla, utdaterade och manuellt krävande, bara delvis sammankopplade system. I en värld där IT och cyberteknik blivit avgörande faktorer måste de plattformar man har på alla nivåer klara nyckelkraven: Det måste gå snabbt, det måste bli rätt, allt ska vara spårbart och systemen måste vara kompetenta och sömlöst sammankopplade.

I detta spelas en oerhört viktig roll av Försvarets Materielverk, FMV, och de system man använder på PLM- och affärs-IT-området, ERP. Hur då?
– Med NORMA PLM ersätter vi vårt gamla proprietära system som ifråga om flera funktionaliteter nått ”end of life”. Exempelvis hade vi inget systemstöd på flera områden; BI (Business Intelligence) och kravhantering är några exempel. Speciellt den senare biten är en brist då det handlar om en kärnfunktion för oss på FMV. Målsättningen är därför kort sagt att bygga upp en PLM-standardplattform, kommenterar projektledaren Sofia Söderström.
– Precis, säger Konrad Lindblad. Vi vill ha ett sammanhållet system som täcker värdekedjan från ax till limpa och som är uppskalningsbart från en ”bottenplatta”; egenskaper som Teamcenter lever upp till. Det ska vara robust, sammanhållet och präglat av ökad informationsriktighet.

Målsättningen är kort sagt att bygga upp en PLM-standardplattform,” kommenterar projektledaren på FMV, Sofia Söderström. FOTO Bosse Johansson

Utbildaren på FMV, Peter Gabrielsson lägger till att en övergripande strävan är också att ta bort så mycket pappersbaserad information som möjligt.
– Detta är allmänt också en digitaliseringsresa vid sidan av sånt som PLM-funktionaliteterna. Digital informationsdelning har varit en viktig poäng. Vi har flera perspektiv att tänka på i detta sammanhang. Ett sådant är att FMV ska vara en modern arbetsplats med en attraktiv IT-miljö som kan locka nästa generation av medarbetare.

Teamet som fick denna utmaning på sin lott har från FMVs sida bestått av dels en kärntrupp på 15 personer, men som också involverat 30 personer från verksamheten i samband med workshops och liknande bitar i förberedelse- och testarbetet. Från Siemens sidan har man som mest hittills haft 30 personer med i arbetet.

Även stridsflygplanet JAS Gripen ligger inom ramen för FMVs uppdrag. Den senaste versionen är Gripen E, utvecklad av Saab-koncernens Aueronautics-division, har man beställt   sammanlagt 60 plan. Även Saab Aeronautics använder sig av Siemens Teamcenter i PLM-sammanhang, I dagsläget är Siemens Digital Industries Softwares cPDm-lösning Teamcenter Enterprise ryggrad för produktdata. I detta system hanteras produktstrukturer, systemstrukturer, ändringar- och konfiguration. FOTO Saab Defence

Från stridflygplan till radaranläggningar och luftfösvarssystem
Innan vi går vidare ska vi titta lite djupare på FMVs roll i försvarsorganisationen. Allmänt förser FMV det svenska försvaret med en rad produkter; avancerade lösningar i allt från stridsflygplan och radaranläggningar till stridsvagnar, kanoner och luftförsvarssystem, m m.
Produkterna är komplexa och utgår från ”beställningsprofiler”, kravspecifikationer, från FMV. Dessa ska kommuniceras till beställaren, försvarsmakten, och det företag eller den industri som ska utveckla, bygga och leverera lösningen. Till detta hör förstås också drifts- och underhållsdata, materielpublikationer och en rad andra administrativa bitar kring upphandlingar kostnader, reservdelshantering etc. På sista raden är det en mängd diversifierade uppgifter som, för att vara rationella, måste kunna flöda fram och tillbaka mellan intressenterna i projekten och i detta alltså även vara spårbara.
– För denna typ av lösningar med en enda ”sanningskälla” krävs idag öppna, men ändå säkra plattformar, vilket på exempelvis PLM-sidan är ett signum för just Siemens Teamcenter-svit, konstaterar FMVs programchef, Jan Eriksson. Han fortsätter:
– Denna lösning möter huvudmålen för FMV, vilket bl a är att minska den tid det tar att producera och leverera information, samt att öka informationens kvalitet och spårbarhet. FMV ser även PLM-projektet som en möjlighet att befästa och utveckla redan etablerade arbetsmetoder inom bland annat kravhantering, produktdata- och konfigurationshantering.

Luftvärnssystem 103 – Patriot. Luftvärnssystemet 103, liktydigt med amerikanska Patriot-lösningen visar på upphandlingskomplexiteten som landar på FMVs bord: Man kan jämföra systemet med att slå ihop systemen som finns i en JAS 39 Gripen med systemen i stridsledningscentralerna och det nationella radarsystemet. Luftvärnssystem 103, Patriot, som FMV anskaffar till det svenska försvaret består av radarstationer som söker efter och följer fientliga plan och robotar, stridsledningscentraler, fordon och lavetter samt robotar. Förutom själva grundkomponenterna som FMV köper från USA upphandlar FMV egna radiolänksystem, SbE 103, och fordon samt tar fram ett underhållskoncept. FOTO Försvarsmakten, Swedish Armed Forces/Bezav Mahmod

NORMA PLM kommer in i handlingen
Så ser miljön ut där Projekt NORMA kommer in i handlingen. På FMV har man inom ramen för detta under drygt fem år arbetat med att utveckla strukturellt sammanhållna affärs- och produktdataplattformar. Av den beräknade nära halvmiljardkostnaden för totalt fyra nya system, läggs – enligt PLM&ERP News tidigare intervju med FMVs förre CIO, Rebecca Ihrfors – totalt ca 100-150 miljoner på det interna utvecklingsarbetet, medan resterande delar av satsningen läggs på licenskostnader och relaterade implementationskostnader.

Totalt en synnerligen omfattande implementation alltså, som handlar om att man tar ett djupt grepp på verksamheten. Det ligger i saken natur att detta blir ett stegvis införande.
– Så är det, konstaterar Konrad Lindblad. Tidigare har produktdata hanterats av flera äldre system. Dessa börjar nu nå ”end-of-life”. Nu ersätter vi steg för steg dessa med Teamcenter, som har precis den arkitektur som krävs för konsistens och med modulariserade, sömlöst sammanhållna processverktyg. Det blir i grunden en enda sanningskälla med allt samlat och i relevanta delar tillgängligt för de som behöver informationen. Implementationsarbetet har också gått mycket bra; vi har hållit både tids- och budgetramar och t o m kunnat bli klara med vissa bitar tidigare än planerat.

Exempel på gränssnitt i Siemens cPDm-system (collaborative Product Definition management) Teamcenter. Systemet används idag i omfattande utsträckning inom en rad industrier och försvarsorganisationer inom aerospace & defense, liksom inom automotive. BILD Siemens Digital Industries Software

De första Teamcenter-stegen
FMVs första Teamcenter-implementation var en begränsad version som kom på plats för en utvald användargrupp i organisationen i januari 2021. Syftet med denna pilot var att prova en del funktionaliteter och dra lärdomar inför den kommande stora utrullningen.
– Denna andra version körde vi ut i maj 2022 och denna ersatte då systemen för förnödenhetsdata-hanteringen, säger Konrad Lindblad.

Denna handlade om verktyg för:

  • Produktdata-registrering – förkortat PDR
  • Referensdata – REF, som i stora delar infördes
  • Grund- och förvaltningsdata – GoF Reg & Web
  •  Hantering av tekniska order – DITO admin

– Vid utrullningen i maj var det också tänkt att FMV skulle ersätta verktyget Produktionssystem för Underhållsplan (PSUHP), men den tekniska lösningen visade sig här inte vara tillräckligt mogen, varför den tillfälligt parkerades och kommer att rullas ut nu under 2023 istället, då försedd med ett mer användbart gränssnitt, kommenterar FMVs ansvarige PLM-systemarkitekt Lindblad.

Att våga släppa sargkanterna när det nya kommer
Notabelt i detta projekt, NORMA PLM, är att vi sällan i PLM&ERP News rapportering från större PLM-implementationer stött på en bank av så samfällt positiva erfarenheter som i detta fall. Men självklart har det funnits utmaningar. Konrad Lindblad:
– Absolut, Förändring är aldrig rakt av enkelt. Betänk att vi jobbat i och med 30 år gamla system. Det är klart att det finns många som inom ramen för det nya vill ha kvar det gamla. Men här gäller det att våga släppa sargkanterna, vilket förstås kan vara en tuffare resa än man tror.
Siemens service director, Tommy Pulkkinen, håller med men noterar att det finns både och:
– En del håller hårt på det gamla, andra tycker det är oerhört stimulerande att gå in i det nya och bra system gör definitivt folk mer intresserade.
– Men nu är det inte bara bland systemanvändare i allmänhet som det finns ett motstånd, inflikar Kondrad Lindblad. Införandet sågs också av försvarsmakten som ett riskprojekt.
– Precis, säger Jan Eriksson, det fanns en rädsla efter satsningen på PRIO-systemet. Men här har helt klart skett en tillnyktring. Man ska dock minnas att det oftare är lättare att säga ”nej”, än att ta sig tid att på djupet sätta sig in i och förstå det nya. Men det gäller att se möjligheterna och sakligt kämpa ner motargumenten, vilket jag tycker att vi lyckats med. Tyvärr blir det ofta så vid utvärderingar att man fokuserar på det som inte fungerat. Såna inslag kommer man aldrig ifrån i stora projekt som detta. Men här väger helt klart det positiva över, inte minst i skenet av att vi hållit budget och trots pandemin faktiskt klarat också tidsplanen med leverans enligt kravställningarna för totalt fyra plattformar.

”FMV rullade ut det nya affärssystemet från Unit4 före Teamcenter PLM. Min upplevelse av detta var att det var mycket fler frågor på affärssystemsidan än när det gäller PLM-systemet,” summerar FMVs förändringsledare inoim PLM-projektet, Peter Gabrielsson. FOTO Bosse Johansson

Repeterade migrerings-fasen tre gånger
De andra plattformarna som åsyftas har legat inom domäner, som t ex ERP-sidan.
– Ja, så är det, säger utbildningsansvarige, Peter Gabrielsson. FMV rullade ut affärssystemet (från Unit4) före Teamcenter PLM. Min upplevelse av detta var att det var mycket fler frågor på affärssystemsidan än när det gäller PLM-systemet, som faktiskt totalt sett var väldigt smärtfritt.

– Här tror jag att det gedigna förberedelsearbetet som gjordes avseende lösningsverifiering och migrering till det nya systemet bidrog till att det gick så bra, fyller Siemens’ Pulkkinen i. Förberedelserna var mycket noggranna, exempelvis repeterade vi den kompletta migreringsprocessen tre gånger innan vi körde den skarpt.
– I detta hade vi dessutom återigen nytta av utmaningarna i samband med PRIO-implementeringen, tillägger Jan Eriksson.

Sofie Söderström håller med och påpekar också att FMVs ”PLM-dreamteam” fungerat synnerligen bra:
– Ja, så är det. Teamet har varit väldigt sammansvetsat, vilket jag tror varit en avgörande framgångsfaktor vid sidan av mjukvarans kapabiliteter och en strukturerad arbetsmetodik. Sak samma gäller det iterativa synsätt vi haft vid implementationen. Det har passat förträffligt för att stegvis avancera framåt parallellt med säkrade processer. Det är fler involverade enheter som måste fungera kommunikativt bra i ett så här omfattande projekt, och jag tycker t ex att Siemens imponerat i detta med ett stort engagemang.
– Exakt, säger Jan Eriksson. Det är ju inte ovanligt att förändringsprocesser skapar tuffa både externa och interna slitningar, men från det jag kommit in arbetet har det inte varit några problem.
– Men i detta fall är det många som tycker att detta faktiskt varit ett av de roligaste projekt de varit med i. Det viktiga är att de som ska använda systemen förstår varför, vilka behov som ligger bakom och hur det nya kommer att kunna underlätta arbetet. Här har Siemens insatser som bollplank varit väl fungerande, kontrar Konrad Lindblad.

”Vår s k ”Agile Advantedge-metodik”, som vi använt vid genomförandet, har varit mycket värdefull. Den har tydligt beskrivit allt som behövde göras och vem som skulle ansvara för vad,” säger Siemens Tommy Pulkkinen. FOTO Bosse Johansson

– Naturligtvis gott att höra, kommenterar Siemens’ Pulkkinen. Jag håller med och menar även att vår s k ”Agile Advantedge-metodik”, som vi använt vid genomförandet, varit mycket värdefull. Den har tydligt beskrivit allt som behövde göras och vem som skulle ansvara för vad.
– En fråga man alltid ställer sig handlar här om hur snabb man kan vara med att etablera så den här typen av lösningar. Men, som sagt, med ett kvalificerat förarbete kan stora tidsvinster göras när det gäller att etablera systemet i den stora organisationen. Sen tittar vi förstås på vad vi mer kan göra. Molnet är en sådan aspekt, men här gäller det att gå fram försiktigt relaterat till säkerhetsaspekter kopplat till exempelvis molnet. Här menar jag att man som myndighet blir mer låst än vad som gäller allmänt på företagssidan. I detta kommer det som händer i Ukraina att kunna ge viktiga lärdomar, adderar Peter Gabrielsson.

Framtidsplanerna i FMVs NORMA PLM-projekt
Detta sagt kommer vi osökt in på framtiden. Man ska minnas att de systembitar som nu etablerats bara är början. Men framtiden ser spännande ut och planerna är ambitiösa, så här ser FMVs road map ut:

2023:
Underhållsplanering/Service Planning
Change Management
Uppgradering till senaste versionen av Teamcenter
Förbättrad hantering av exportkontrollerade produkter och information

2024:
MBSE – Model-based Systems Engineering
Product Architecture and System Modeling
Program Management
Product Configurator/Variability Management

2025:
ECLASS
Substance Compliance (REACH & RoHS)
LSAR

– Det är en hel del på programmet, ja. Vi har egentligen med de första implementationerna bara skrapat på ytan, säger Konrad Lindblad. Sånt som underhållsplanering, regelverk för exportkontroll, ärendehantering för JAS Gripen, Helikopter 14 är specifika områden som naturligtvis är utmanande, men spännande att ge oss i kast med. Detta ska verksamheten jobba med nu till sommaren.

Programchefen, Jan Eriksson, konstaterar att alla de här bitarna är av största vikt.
– Ja, det finns ju så mycket mer funktionalitet i systemet än det vi hittills hanterat. Samtidigt gäller det som sagt att avancera framåt med noggrannhet, inte minst då relaterat till hanteringen av sekretessbitarna.
– Allt detta är synnerligen intressanta områden, som kommer att ge en spännande digitaliseringsresa, även och kanske framför allt för verksamheten.

Drömlaget som ska förverkliga FMVs, Försvarets materielverk, PLM-installation, en av de största implementeringarna på den nordiska marknaden de senaste åren. FMV kommer att investera mer än 50 miljoner dollar i nya PLM- och affärssystem. Mjukvarumässigt handlar det om Siemens Digital Industries Softwares PLM-plattform, Teamcenter. På bilden från vänster: FMV:s Peter Gabrielsson, förändringsledare – Sofia Söderström, projektledare på FMV – Konrad Lindblad, FMV chef för systemarkitektur – Tommy Pulkkinen, Services Director på Siemens – och Jan Ericsson, programledare på FMV. FOTO Bosse Johansson

Ett bra systemval – men tuffa utmaningar återstår
På sista raden kan man inte annat än hålla med, de kommande stegen i FMVs PLM- och digitaliseringsresa innehåller en rad tuffa utmaningar att hantera, men hittills har det tveklöst gått över förväntan.
Lika klart är att det cPDm-system (collaborative Product Definition management,”PLM/PDM”) man valt, Teamcenter, är ett av marknadens starkaste, om inte det starkaste sett till helhetsbilden av vad systemet kan prestera. Teamcenter är allmänt ett av marknadens mest framgångsrika och FMV befinner sig i ett gott och namnkunnigt sällskap i detta sitt systemval.
Så sent som dagarna före jul kunde PLM&ERP News avslöja att världens största tillverkare av lastbilar, Daimler Trucks, tagit beslutet att avveckla sin gamla databasplattform SMARAGD för att ersätta denna med en ny, PLATON, byggd på Siemens Teamcenter v.14. Det finns fler signifikanta exempel under de senaste åren, med exempelvis militära flygjätten Lockheed Martin Aeronautics, som valt att satsa på Siemens-plattformen. Allt landar på sista raden i en lösning som visat sig väl anpassad till hantering av produktdata.

Perspektiven i detta är fler, men övergripande finns i lösningen moduler för sånt som kravhantering, systemutveckling, konfigurationshantering, varianthantering och test- och validering. Systemet har förstås också stöd för ”måsten”, som stöd för dokument- och ändringshantering, liksom teknisk projektledning och annat.

Så mycket mer kan man IT- och PLM-stödsmässigt i dagsläget inte begära – resten är upp till organisationen och FMVs PLM DREAMTEAM. Hittills ser det mycket ljust ut.

För den som vill veta mer klicka på: https://www.linkedin.com/in/konrad-lindblad/

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title