Annons

Föråldrade miljöer i dagens energinfrastuktur: ABB tar fram lösning för industrins kontrollrumsoperatörer

Hur ska man få till hälsosammare arbetsplatser för kontrollrums-operatörer? Detta har ABB funderat på och idag lanserar man ett digitalt verktyg för saken. Operator Wellbeing Service (OWS), heter lösningen, vars syfte är att leverera den optimala arbetsmiljön för personal i industriella kontrollrum.
Det bakomliggande skälet är att dagens kontrollrum och dess omgivningar, trots att de är operativt kritiska för stora delar av världens egergiinfrastruktur och industrier, ofta förbises. Många anläggningar är helt enkelt föråldrade, eller saknar lämpliga verktyg för att säkerställa optimal arbetsmiljö för välmående operatörer. Reserachföretaget ARC Advisory beräknar att 40 procent av förluster, orsakade av oplanerade driftstopp på den globala processindustrimarknaden, är direkt relaterade till den mänskliga faktorn, medan en studie publicerad i International Journal of Occupational Safety and Ergonomics har identifierat arbetsmiljön som den huvudsakliga faktorn i 90 procent av olyckorna inom olja- och gasindustrin.
I detta är nu tanken att ABBs OWS-lösning ska bidra till att leverera säkerhet, intelligens och hållbarhet till verksamheten, genom att möjliggöra anläggningsägare att undersöka och mäta luftkvalitet och ljudnivåer i realtid, säkerställa korrekta belysningsnivåer enligt tillämplig standard samt hantera temperaturnivåer för att hjälpa anställda att bibehålla sitt fokus och sin effektivitet.
- Ogynsamma arbetsförhållanden är kända faktorer som förvärrar trötthet och distraktion, säger Ulf Engberg, GM på Control Room Solutions inom ABB Energy Industries. OWS förebygger detta, genom att leverera data i realtid till ledningen så de kan mäta arbetsförhållanden och göra nödvändiga förbättringar. Dessutom säkerställer det att anläggningsägare alltid kommer hålla sig á jour med ISO 11064.

Ogynsamma arbetsförhållanden är kända faktorer som förvärrar trötthet och distraktion, säger Ulf Engberg, GM på Control Room Solutions inom ABB Energy Industries.

ABB kan detta med kontrollrum. Genom att bygga vidare på bolagets ledande position inom kontrollrumsdesign, samt arbetsplats- och teknikinnovation, agerar OWS till att säkerställa en hälsosammare arbetsplats för operatörer, samt förbättrad anläggningsprestanda och -säkerhet.
”Operatörens välmående är den viktigaste framgångsfaktorn för produktiv och säker verksamhet. Mänskliga faktorer utgör en fundamental grund för kontrollrumslösningen. När operatörerna är gladare, piggare, mindre stressade och säkrare, blir resultatet bättre beslutsfattande och färre driftstopp,” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title