Annons

Förre SAP-chefen Bill McDermotts och ServiceNows lösningar när världen börjar öppna upp igen

Att ställa om från att ha samtliga medarbetare på distans till att välkomna dem tillbaka på arbetsplatsen kräver noggrann planering och tydliga processer för att det ska fungera så smidigt och säkert som möjligt.
I ServiceNows tolkning av verkligheten behöver företagen därmed hjälp att navigera i de centrala processer som behöver finnas på plats. Detta öär bakgrunden till Safe Workplace, som är en svit med fyra applikationer och en kontrollpanel som ska kunna klara de här bitarna.

Komplexa arbetsflöden
I samband med dagens lansering säger ServiceNow-basen, Bill McDermott:
– Låt oss få tillbaka medarbetare världen över till sina arbetsplatser på ett hälsosamt, tryggt och säkert sätt. Vi hjälper företag hantera de komplexa arbetsflöden som krävs för att göra just det – hålla medarbetare friska och arbetsplatser säkra.
Han konstaterar vidare att två av applikationerna i Safe Workplace-sviten är framtagna för att göra det lättare för HR och IT-avdelningar att samarbeta med andra centrala delar för att säkerställa att medarbetarna är redo att återvända:
Employee Readiness Surveys hjälper organisationen att snabbt få överblick över hur redo medarbetarna är att återvända, baserat på hur de svarat på en enkät som ger en bild av hur redo de själva känner sig och hur intresserade de är av att återvända. Svaren utgör en bra utgångspunkt för att bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras för att säkerställa en smidig återgång till arbetsplatsen.
Employee Health Screening underlättar för organisationen att screena medarbetarna baserat på flera hälsofaktorer såsom exempelvis kroppstemperaturkontroll och tillgång till personlig skyddsutrustning i de fall det krävs. Applikationen innehåller även en statistikdel som kan bryta ut data på exempelvis geografisk placering för företag med kontor på flera platser och i flera länder.

Vem ska sitta var och när?
De andra två applikationerna är fokuserade på att säkerställa att arbetsplatsen är redo att ta emot de återvändande medarbetarna på ett tryggt och smidigt sätt.
Workplace Safety Management gör det enkelt och smidigt att planera fysiska arbetsplatser utifrån bland annat fysisk distansering och hårdare krav på rengöring och städning. Applikationen gör det enkelt att schemalägga vem som ska sitta var och när, samt säkerställa att arbetsplatsen blir rengjord med tätare intervall. Med rapporter i realtid blir det dessutom enkelt för chefer att hålla koll på allt från enskilda kontor till större regioner.

Skyddsutrustning är en fråga som kommit i fokus över
Till sist: Workplace PPE Inventory Management är en smidig lösning för organisationer som tillhandahåller olika typer av personlig skyddsutrustning till sina medarbetare. Med en samlad vy för lagerstatus och smidiga processer för inventering ger den snabb och säker överblick.

Med hjälp av ServiceNows Now Platform samlas all data från de olika applikationerna in och görs tillgänglig i en samlad kontrollpanel.
– Det finns inget utrymme för misstag när det handlar om våra anställdas hälsa och säkerhet. Och med den ständigt föränderliga situationen och många faktorerna som spelar in, är tekniska lösningar som den här ovärderliga för att effektivt koordinera, övervaka och utvärdera våra planer och utfall för att ta medarbetarna tillbaka säkert, säger Lisa M. Buckingham på Lincoln Financial Group, en av de organisationer som deltagit i utvecklingen av lösningarna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title