Annons

Svensk 5G-premiär: ”Avgörande för att ligga i TEKNISK SPETS”

Det var symptomatiskt att Sveriges första 5G-installation förverkligades på KTH och deras Integrated Transport Research Lab. Den kungliga tekniska högskolan är ju tillsammans med Chalmers en av landets förnämsta teknikutbildnings- och forskningsinstitutioner. Liksom att allerstädes på telekomområdet i Sverige närvarande aktörer, Telia och Ericsson, fanns på plats vid invigningen nu i början av december.
Sverige har alltid legat i topp inom telekom och Telia - eller som det hette tidigare, Televerket - och Ericsson har spelat avgörande roller i utvecklingen av systemen. Ericsson som innovatör och systemutvecklare och Telia som praktisk genomförare; dels för att som köpare se till att lösningarna kan etableras i verkliga anläggningar, dels för att, baserat på detta, ge den input som behövs för att ta systemen i teknisk topp. De har i detta agerat som en slags informell allians, vilket har varit oerhört betydelsefullt för att skapa livskraftiga system med kapabiliteter att ta sig ut på världsmarknaden. Precis som ABBs föregångare, Asea, en gång i tiden allierade sig med statliga svenska institutioner för att få kraft och stöd att utveckla de högspänningslösningar som behövdes när Sverige elektrifierades.
De här kombinationerna har varit synnerligen framgångsrika och när nu 5G står på tröskeln till global etablering är det av största vikt att kombinationen håller ihop. Det var därför ingen överraskning att Telias koncernchef Johan Dennelind, Ericsson-basen Börje Ekholm och professor Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering på KTH, var de som gemensamt tryckte på startknappen för det nyinstallerade 5G-systemet.

 – 5G är oerhört viktigt för oss. Vi har en lång historia med Telia och nu har vi lagt grunden för nästa generations system, som är av största vikt för Sverige. Nu investerar kraftigt i detta, sa Börje Ekholm och tillade att, ”all vår hårdvara från 2015 och senare fungerar med 5G efter en uppdatering. Därför kan man för första gången i mobiltelefonins historia faktiskt bygga vidare på den tidigare generationen.”
Han konstaterade vidare att 5G har snabbare svarstider och hastigheter som gör införandet till en avgörande förändring och han påpekade nogsamt att den nya tekniken är framgångskritisk för den digitala utvecklingen av samhället, inte minst inom industrin.  

Nationell kritisk infrastruktur. Ekholm sa vidare att 5G har andra egenskaper än tidigare generationer. Initialt kommer vi kanske inte att märka av den fulla effekten av kraften, men definitivt framöver. Då är de kapabiliteter systemet erbjuder kort sagt en nödvändighet.
– Det handlar om nationell kritisk infrastruktur, väl jämförbart med utvecklingen av vägar, hamnar och liknande. Sverige och Europa får inte halka efter, menade Ericsson-chefen. Men för att det ska kunna ske krävs det krafttag och regeringarna, inte bara i Sverige utan också i Europa måste komma fram till hur det hela ska se ut.

”Måste demonstrera att vi ligger ispets.” Johan Dennelind, var också han inne på samma spår. Han betonade vikten av ett effektivt svenskt 5G. Skälen är flera, men viktiga faktorer handlar om att visa att vi ligger i teknisk spets, att vi dessutom har installationer på plats och att man i detta utvecklar en förståelse för vad kunderna vill ha/behöver.
– Detta är samhällskritiskt, hävdade han. Huvudsyftet är att öppna upp för samarbetspartner att kunna testa tekniken. Satsningen ska ses som en inbjudan till Sverige att innovera och då kunde vi inte ha valt en bättre plats än KTH.

Slutligen ska påpekas att installationen på KTH inte kan användas av alla. Det är en testfrekvens och finns på KTH primärt för forskning och utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title