Annons

FoU: Forskare ska studera samhällseffekter av den västsvenska fordonsindustrins elektrifiering

VOLVO CARS, NORTHVOLT OCH VOLVO GROUP KATALYSERAR FÖRÄNDRINGEN. Fordonsindustrin i Västsverige står inför stora förändringar. Volvo Cars har lovat att bara erbjuda elbilar från och med 2030 och Volvo Group vill kunna visa upp en fossilfri lastbilsflotta till 2040. Dessutom ska två stora batterifabriker med Northvolt i spetsen etableras i regionen.
Ingen behöver tvivla på att detta kommer att få effekter för många, inte minst i perspektivet av att fordonsindustrin står för runt 40 000 arbetstillfällen i Västsverige. Men hur kommer regionen att påverkas? Detta ska man titta på i ett omfattande forskningsprogram som kommer att följa omställningen och dess effekter på invånare, kommuner, myndigheter och andra lokala aktörer.
I detta program kommer forskare vid Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst, tillsammans med Centrum för arbete och sysselsättning (WE), att följa den här utvecklingen. Programmet planeras pågå under sex år och ger forskarna möjlighet att studera konsekvenserna för arbetsmarknaden och välfärden i realtid.
– Vi kommer att titta på vilka möjligheter och utmaningar elektrifieringen innebär, till exempel vad gäller arbetstillfällen och kompetensförsörjning. Vissa av regionens kommuner kommer uppenbarligen vara vinnare i omställningen, medan andra kan ställas inför mer problematiska utmaningar. Vår uppgift är att studera hur regionens aktörer tar sig an omställningen i praktiken, säger Tomas Berglund, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.

Tomas Berglund kommer att leda forskningsprogrammet tillsammans med Maria Norbäck, docent i företagsekonomi vid Göteborgs universitet.Infrastruktur för kompetensförsörjning
Högskolan Västs del i projektet handlar om att undersöka hur infrastrukturen för kompetensförsörjning ser ut och hur utbildningsleverantörer och näringslivet samverkar.

Maria Norbäck och Thomas Berglund.

– Att projektet har en betoning på kompetens och lärande är särskilt betydelsefullt. Det är aspekter som inte får så stort utrymme i diskussioner om grön omställning, säger Lars Walter, professor i Arbetsintegrerat lärande med inriktning industrins digitalisering vid Högskolan Väst.

Uppdelat i fyra delprojekt
Forskningsprogrammet är uppdelat i fyra delprojekt. Ett av projekten ska följa hur tillverkarna implementerar nya ”gröna” strategier och hur dessa i sin tur påverkar underleverantörerna. Två projekt kommer att fokusera på hur efterfrågan på ny kompetens påverkar yrkesstrukturen och utbildningsutbudet i regionen. Till sist ska forskarna också studera vilka konsekvenser satsningarna innebär för invånarnas levnadsvillkor och på vilket sätt lokala myndigheter och andra centrala aktörer hanterar förändringarna.
– Vi hoppas att forskningen kan bidra med kunskap och insikter om hur en region kan genomföra en rättvis och hållbar grön omställning, och vad som krävs för detta, säger Maria Norbäck.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title