Annons

FoU: Polestar och Högskolan Väst i ny forskningssatsning kring fordonselektrifiering

Talang- och kompetensförsörjning är i fokus när en avsiktsförklaring mellan Högskolan Väst, Innovatum Science Park, Kraftstaden och elbilsföretaget Polestar har signerats. Inblandade parter ska gemensamt verka för forskning, utbildning och utveckling inom främst testning av elektrifierade drivlinor och batteriutveckling.
Det stora behovet av utökad kapacitet inom testning av elektrifierade drivlinor innehållande bland annat inledningsvis battericeller, inverter, växellådor, elmotorer etc är anledningen till att de fyra parterna gör denna gemensamma satsning där respektive part bidrar med sin specifika och unika expertis. Verksamheten kommer att förläggas i Kraftstadens nyförvärvade fastighet på Stallbacka industriområde i Trollhättan.
– Vi är oerhört glada över att framöver kunna erbjuda våra studenter att ta del av den fantastiska utvecklingsprocess som erbjuds här. Att kunna testa nya material och lösningar för elektriska drivlinor och forska i framtidens lösningar på plats i dess rätta miljö är unikt, förklarar Boel Ekergård, universitetslektor och docent på Avdelningen för industriell ekonomi, elektro- och maskinteknik på Högskolan Väst.

Högskolan Västs plan är att starta en företagsforskarskola och utbildningar inom elektrifiering med stöd från KK-stiftelsen. Både forskning och utbildning ska förläggas i delar av faciliteterna i den aktuella fastigheten för att ge så högkvalitativ inlärning och rättrogen miljö som möjligt.

Fler aktörer kan ansluta
Samverkansprojektet kommer att ledas av en styrgrupp sammansatt av involverade parter. Ambitionen är att fler aktörer från olika branscher också ska ansluta sig för att med gemensamma krafter stärka förutsättningarna för en långsiktig försörjning av konkurrenskraftig kompetens, samt för att fortsätta utveckla testsiten.
– Vi har flera goda erfarenheter från tidigare när akademi, näringsliv och det offentliga hittar effektiva former för samarbete och kunskapsutbyte, förklarar Kraftstadens VD Anders Torslid och refererar till likheterna med Produktionstekniskt Centrum vpå Innovatum District.
– Att satsa på kompetensutveckling inom hållbart omställningsarbete känns helt rätt väg att gå, fortsätter han.

Upparbetade infrastrukturprocesser
Innovatum Science Park bidrar med Projektarenans och Startupmiljöernas redan upparbetade infrastruktur- och affärsutvecklingsprocesser för att bana väg för företag med närbesläktade affärsidéer.
– Det finns många goda utvecklingsmöjligheter för tillväxtbolag att ta del av på ett industricampus av detta slag, där kompetens och utrustning är samlat på ett ställe, menar Linda Bohlin Trajkovski, VD på Innovatum Science Park. Polestar är i nuläget fastighetens till ytan största hyresgäst där de idag bedriver utvecklings- och testverksamhet av batterier och drivlinor för företagets framtida elbilsmodeller. Polestar kommer främst att bidra med kunskap och utrustning till projektet.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title