Annons

FoU/TILLVERKNING: Han forskar om konsten att undvika sprickor vid svetsning av legeringar

När man svetsar samman olika legeringar finns risken att sprickor och andra defekter bildas. Mikael Johansson, industridoktorand på Alleima, utvecklar ny kunskap som gör det möjligt att designa legeringar med rätt svetsegenskaper.
Alleima utvecklar och tillverkar rostfria stål och speciallegeringar. Materialen designas för specifika användningsområden. Om en legering exempelvis ska användas i komponenter till ett kraftverk måste den klara höga temperaturer, högt tryck med mera. En annan viktig faktor är att legeringen får rätt svetsegenskaper.
– Mitt fokus ligger på legeringar som ska tåla höga temperaturer i exempelvis pannor i kraftverk, säger Mikael Johansson som ingår i företagsforskarskolan Smart Industry Sweden. Jag ville fördjupa mina kunskaper inom det här området och fick möjligheten att gå en forskarutbildning parallellt med mitt arbete på företagets R&D-avdelning.

Studerar svaga länkar
– När man svetsar i en högtemperaturlegering kan det bildas varmsprickor och spänningar i materialet när det stelnar. Dessa varmsprickor kan uppstå både i svetsfogen och i materialet intill fogen. I min forskning studerar jag hur den här typen av svaga länkar uppstår så att vi ska kunna utveckla legeringar med bättre svetsegenskaper, säger Johansson.

Hans forskning omfattar flera olika legeringar och svetsprocesser. Han undersöker också hur simuleringsmodeller kan användas för att bedöma svetsbarheten hos en legering på ett tidigt stadium i utvecklingsarbetet.
– Målet är att skapa ett systematiskt arbetssätt där vi kombinerar simulerad svetsbarhet med fysisk svetsbarhetsprovning. För varje ny legering vi utvecklar lär vi oss nya saker. Genom att identifiera samband mellan olika utvecklingsprocesser kan vår produktutveckling underlättas, säger Mikael.

”Bidrar till ökad kunskap”
Johanssons handledare på Alleima, Peter Stenvall, följer forskningsarbetet med stort intresse.
– Hans arbete bidrar till ökad kunskap och förståelse för varmsprickning i legeringar. Det är värdefull kunskap när vi designar legeringar för olika applikationer. Det innebär också att vi kan förse våra kunder med bättre information och ge bättre rekommendationer om hur svetsning av deras högtemperaturlegeringar görs på lämpligast sätt, säger Peter Stenvall, specialist inom svetsmetallurgi.

Mikael Johansson genomför sina forskarstudier på Högskolan Väst och är en av 14 industridoktorander som ingår i företagsforskarskolan Smart Industry Sweden.
– En fördel med att delta i en forskarskola är att vi doktorander kan utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. Det kan vara en utmaning att kombinera arbete och forskningsstudier så våra regelbundna träffar är värdefulla, säger han, och tillägger:
– Jag siktar på att arbeta som specialist inom det här området efter min doktorsexamen. Att forska ger både omväxling och utmaningar, men framför allt är det roligt att hjälpa kunder att utveckla sina produkter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title