Annons

Framgångsrik forskning och nya perspektiv på industrins digitalisering gav henne årets GKN-stipendium

Sedan 2015 delar flygmotor- och rymdföretaget GKN i Trollhättan och Högskolan Väst ut ett stipendium till forskare som man anser har bidragit med innovativa och nyttiggörande insatser med tydlig industriell koppling.
Priset till årets GKN-stipendiat utsågs nu i veckan och det blev Linnéa Carlsson som fick det. Hon är doktorand i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst och disputerar i nu slutet av december. I nomineringen lyfts särskilt hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap genom innovativa former.
- Linnéa Carlssons forskning har bidragit till att lyfta nya perspektiv på industrins digitalisering och gör att vi inom industrin ges möjlighet att tänka annorlunda, säger Henrik Runnemalm från GKN som fanns med och delade ut stipendiet. En förvånad men glad Linnéa Carlsson håller med:
- När industrin ska digitaliseras är det viktigt att inte bara titta på tekniken utan att också väga in den mänskliga delen och sociala aspekter för att lyckas. Jag är verkligen överraskad och stolt för att bli utsedd.

Under en ceremoni på högskolan delades stipendiet ut igår, den 7 december. Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace, deltog för att tillkännage stipendiaten.

Engagerad företagssamverkan
Bakgrunden till att stipendiet gick till Linnéa Carlsson är att hon under hela sin doktorandtid varit kopplad till forskningsprojekt där industrins parter varit delaktiga. I detta konstaterar juryn att, ”hennes engagemang för företagssamverkan och samproduktion av forskning och kunskap har varit mycket stort, där hennes insatser inom projektet ”Artificial and Human Intelligence through Learning”, AHIL, särskilt kan nämnas. Genom sin forskning har Linnéa lyft på många lock till digitalisering i industriföretagen, där fokus har varit människo-centrerad industriell digitalisering. Hennes studier har fäst uppmärksamhet på villkor och förutsättningar för chefskap och medarbetarskap i relation till industriell digitalisering.”

Vidare noteras att Carlsson har varit en eftertraktad doktorand hos företagen där hon har genomfört innovativa former för forskningssamverkan och hennes resultat har kontinuerligt nyttjats av företagen redan under projektets gång. Efter sin disputation i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande, har hon i kommande post doc-projekt fått fortsatt förtroende från flera företag kring samproduktion och forskning på temat Organisatorisk förmåga för människo-centrerad industriell digitalisering

Tanken med denna belöning är att belöna särskilda och innovativa samverkansinsatser och de som kan söka är studenter och personal på Högskolan Väst. Stipendiet omfattar 15 000 kronor och delas ut årligen under 10 år från och med 2016. Det instiftades 2015 när GKN Aerospace fyllde 85 år och Högskolan Väst fyllde 25 år.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title