Annons

ETT LYFT FÖR ARAS PLM: Enkelhet i fokus när bolaget lanserar ny applikation för digitala tvillingar

Aras nya Digital Twin Core skapar och hanterar, enligt bolagets pressanmälan, ”en exakt digital representation av en individuell fysisk tillgång och dess förändringar över tid. Denna digitala tvillingkonfiguration speglar en specifik enhet i drift, t ex ett individuellt fordon med VIN eller flygplan efter ett s k ”tail number”, vilket avser ett identifikationsnummer målade på ett flygplan, ofta på den bakre delen av flygplanet.

Aras adelsmärke: Lågkod skapar enkelhet i hanteringen
Digital Twin Core tillhandahåller en lågkod-editerare för modellering, anpassning och utökning av mycket sofistikerade tvillingrepresentationer. Detta med lågkod innebär att Aras PLM-plattform, Innovator, är mycket enkel att hantera, så till motto att man inte behöver vara expert på programkodning för att anpassa den till det jobb man avser att den skall kunna hantera. Ofta kan man istället skapa de kopplingar och sammanhållande instrumentpaneler, ”dashboards”, som behövs genom att ”dra och droppa”. Komplexiteten och förmågan att koppla ihop olika funktioner och kedjor ligger s a s ”under huven”.
Allt detta är egenskaper som man värderar högt inom Aras produktutvecklingsavdelning. Enkelhet blir ett adelsmärke som gör lösningen attraktiv, särskilt när det handlar om att effektivt hantera utvecklingsarbete inom. Stora, disparata organisationer.
Hur som helst innebär dagens lansering från Aras att man nu inom ramen för PLM-svitens kapabiliteter kan kombinera Aras 3D-dynamiska produktnavigering och grafvyer och få avancerad visualisering för att se de förhållanden som gäller för den digitala tvillingen i hela produktstrukturen.

Relaterad Aras-funktionalitet utvidgar Digital Twin Core-kapaciteten ytterligare möjligheten att effektivt hantera komplexa scenarier. Man kan vidare koppla på befintliga system – till exempel ERP, PDM, CAD och andra – för att hämta och expandera konfigurationsinnehållet med data från andra källor. På sista raden innebär detta att man kan säkerställa digital spårbarhet över hela produktlivscykeln.

Prediktiva värden att hämta via realt baserad simulering
Tilläggas kan att öppna APIer möjliggör anslutning till IoT-relaterade molntjänster och ”dataöar” för att sammanföra konfigurationsvillingar med tidsserie- och sensordata för analys.

Aras PLMs lösningar på SPDM-sidan är ett bra exempel på företagets påroaktivitet när det gäller att skapa heltäckande lösningar inom cPDm-området (coillaborative Product Definition management).

Här finns också sedan tidigare Aras PLMs eminenta SPDM-lösning (Simulation Product Data Management) vilken möjliggör simuleringshantering i Aras-miljön. Man kan t ex se ett stort värde i möjligheten att kombinera konfigurationsvillkor i simuleringar med data baserade på verkliga, från fältet hämtade, laster; något som kan ge realt baserade insikter om slitage, påverkan av stress och andra effekter som är resultatet av den pågående driften av tillgången.
– När tillverkare nu gått in i ett läge där man fortsätter att transformera digitalt, förändra produkt- och leveranskedjan och möta ökad komplexitet i drift ökar behoven för tillverkare och ägaroperatörer av digitala tvillingar för att optimera produkt- och tillgångskvaliteten och förbättra kundupplevelsen, kommenterar analytikern Jeff Hojlo, programchef för produktinnovation vid IDC, och tillägger:
– Förmågan att hantera en tillgångskonfiguration när den förändras övertid är ett grundläggande inslag i en effektiv digital tvillingstrategi,

Araschefen och grundaren, Peter Schroer: ”Utan en exakt konfigurationstvilling riskerar företag att hamna fel i analysen.”

Digital Twin Core – ytterligare ett viktigt steg på utvecklingsskala
Sammantaget innebär Digital Twin Core att Aras tar ytterligare ett steg på utvecklingsskalan och adderar kapabiliteter till uppsättningen lågkodsfunktioner, allt i akt och mening att kunna skapa och hantera digitala tvillingar. Det är rimligt att se det hela i skenet av förra månadens släpp av DPN för hantering av den digitala tråden. Aras Digital Twin Core-applikation ger kraftfull ny funktionalitet för att definiera den digitala tvillingkonfigurationen – den virtuella representationen av en specifik fysisk tillgång eller en unik produktinstans. Detta ger det nödvändiga sammanhanget för att tolka och analysera Internet of Things (IoT) sensordata för komplicerade scenarier som förutsägbart underhåll, prestandaoptimering, programvaruuppdateringar via sladdlösa ”luftkopplingar” och annat.

Fem skäl till att Aras PLM syn på
digitala tvillingar differentierar bolaget på området
Aras har tidigare publicerat en lista över skäl som gör att deras sydpå en digital tvillingstrategi skiljer ut dem från konkurrenternas. Så här ser den övergripande ut: 

1 – Den digitala tvillingen slutar inte på CAD: Tvärtom, CAD är bara början, menar man. Det är användbart att visualisera den digitala designen för en fysisk tillgång i fältet; men att titta på rik information om teknik, underhåll och drift i samband med den faktiska fysiska konfigurationen av delar ombord på produkten kräver andra kapabiliteter.

2 – Det finns en digital tvilling för varje fysisk tillgång: Om företag vill ha strategisk synlighet över alla tillgångar kommer ett enkelt ”pilotprojekt” som skapar en enda digital tvilling för en enda tillgång inte att räcka. Digitala tvillingar i skala betyder en digital tvilling per tillgång i fältet.

3 – Digital tvilling fångar varje förändring i fältet: På samma sätt som tekniska delar utvecklas från koncept, utveckling, tillverkning, samma delar slutar inte förändras när de blir fysiska, seriella tillgångar i fältet. 

4 – Den digitala tvillingen är en del av den digitala tråden: I Aras Innovator är den digitala tvillingen ansluten till hela den digitala informationstråden över hela PLM-systemet, inklusive tekniska delar, arbetsorder, kvalitetsdata, serviceinformation, produktionsprocessplaner, teknisk dokumentation och mer.  

5 – Digital tvilling ansluter prestanda och design: En digital tvilling bör inte sluta med prestandainformation. Även om denna information är nyckeln till att förstå och underhålla tillgångar i fältet, saknar den mening – och förmågan att förbättra nästa generations design – utan sammanhang från ingenjörsdata uppströms. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title