Annons

Uppkopplad och styrd av AI: Bosch invigde nya 10-miljardersfabriken för halvledare

Bosch koncernchef Volkmar Denner konstaterar i en kommentar att Bosch med detta drag, sin första ”AIoT-fabrik” skapar nya referenser inom chiptillverkning.
– Precis, säger Boschbasen, för oss är halvledare en kärnteknik och det är strategiskt viktigt att vi både utvecklar och tillverkar dessa komponenter själva. I Dresden kommer vi att använda artificiell intelligens för att ta halvledartillverkningen till nästa nivå.

– Detta är vår första AIoT-fabrik: helt uppkopplad, datadriven och självoptimerande redan från början. För Bosch är halvledare en kärnteknik och det är strategiskt viktigt att vi både utvecklar och tillverkar dessa komponenter själva. I Dresden kommer vi att använda artificiell intelligens för att ta halvledartillverkningen till nästa nivå, säger Dr Volkmar Denner, koncernchef för Robert Bosch GmbH.

KOSTNAD: EN MILJARD EURO
Bosch investerar ungefär en miljard euro i denna tekniskt oerhört avancerade anläggning. Det är den största enskilda investeringen under företagets mer än 130-åriga historia. Produktionen i Dresden startar redan i juli – sex månader tidigare än planerat. Från och med då kommer Boschs elhandverktyg att utrustas med halvledare tillverkade i den nya anläggningen. Chip för biltillverkare ska börja produceras i september, vilket är tre månader tidigare än ursprungligen planerat.
Tillverkningsanläggningen för kiselplattor som nu står färdigbyggd i Dresden är en av världens mest avancerade och är utrustad med maskiner som har autonom intelligens. Underhållet fjärrstyrs och servicepersonalen på plats bär glasögon med inbyggda kameror.
– Med kombinationen av artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) lägger vi grunden för datadrivna, kontinuerliga förbättringar i tillverkningen, säger Denner. Konkret innebär detta att all data från tillverkningen av kiselplattor – från maskiner, sensorer och produkter – samlas in i en central databas. Resultat: varje sekund genereras produktionsdata motsvarande 500 sidor text. På bara en dag skulle detta motsvara mer än 42 miljoner sidor. Insamlad data utvärderas med metoder baserade på artificiell intelligens. I denna process lär sig självoptimerande algoritmer hur man vaskar fram förutsägelser från stora datamängder.
På så sätt kan tillverknings- och underhållsprocesser analyseras i realtid, till exempel kan en AI-algoritm upptäcka även minimala avvikelser i produktionen. Sådana avvikelser är synliga på en kiselplattas yta i form av specifika felmönster som kallas signaturer. Orsakerna till felen analyseras omedelbart och avvikelser i processen kan korrigeras utan dröjsmål, redan innan de kan påverka produktens tillförlitlighet.

Den digitala tvillingen består av ungefär en halv miljon 3D-objekt, inklusive byggnader och infrastruktur, försörjnings- och avfallssystem, kabelkanaler och ventilationssystem samt maskiner och tillverkningslinjer.

”DIGITAL TVILLING”: ANLÄGGNINGEN OCH DESS DUBBELGÅNGARE
En annan utmärkande egenskap hos denna halvledarfabrik är att den existerar i två versioner – dels i den verkliga världen och dels i den digitala. Branschtermen för detta är ”digital tvilling”. Under byggtiden registrerades alla delar av fabriken och alla relevanta konstruktionsdata för anläggningen som helhet digitalt och visualiserades i en tredimensionell modell. Den digitala tvillingen består av ungefär en halv miljon 3D-objekt, inklusive byggnader och infrastruktur, försörjnings- och avfallssystem, kabelkanaler och ventilationssystem samt maskiner och tillverkningslinjer. Detta gör det möjligt för Bosch att simulera både processoptimeringsplaner och renoveringsarbeten utan att behöva störa produktionen. Underhållsdetaljen i Dresdenfabriken använder också avancerad teknik: servicepersonalen bär smarta glasögon med display och kamera – i augmented reality (AR) kan maskiner till och med underhållas på distans. Underhållsarbeten i Dresden kan med andra ord styras av en expert från en maskintillverkare i Asien – utan att behöva resa runt halva jorden. Tack vare glasögonens kamera ser experten samma vy som den lokala teknikern och experten kan ge teknikern instruktioner i realtid. Denna teknik var dessutom avgörande roll för att maskinerna skulle kunna tas i drift trots reserestriktioner på grund av covid-19-pandemin.

Bosch-fabrikens utbud av halvledare.

HALVLEDARE ÄR EN NYCKEL I DE FLESTA MODERNA PRODUKTER
Halvledare i form av mikrochip finns i allt från smarttelefoner och TV-apparater till bilar och flygplan. Utan halvledare skulle t ex varken fordon eller ”smartphones” fungera, varken idag eller i framtiden. 2016 hade varje ny personbil i världen i genomsnitt mer än nio Bosch-chip under plåten – bl a i styrenheten till krockkuddarna, i bromssystemet och i parkeringsassistenten. År 2019 hade detta genomsnitt ökat till över 17 Bosch-chip. Antalet har alltså dubblerats på bara några år. Under de kommande åren förväntar sig experter att den starkaste tillväxten av mikroelektronik i bilar kommer att representeras av förarassistanssystem, infotainment och elektrifiering av drivlinan.

”Silikon Saxony” i Dresdenområdet har Europas största koncentration av mikroelektronikanläggningar, och ligger på femte plats internationellt. En tredjedel av alla chip som tillverkas i Europa kommer från detta område.

”SILICON SAXONY”: EUROPAS PRIMÄRA OMRÅDE FÖR MIKROELEKTRONIK
Efter att ha studerat olika platser runt om i världen beslutade Bosch att placera sin nya fabrik för kiselplattor i Dresden, i det tyska förbundslandet Sachsen. ”Silikon Saxony” har Europas största koncentration av mikroelektronikanläggningar, och ligger på femte plats internationellt. En tredjedel av alla chip som tillverkas i Europa kommer från detta område.
På sista raden är dagens invigning en tydlig spegling av vart verkstadsindustriell produktion är på väg: den som trodde att Industri 4.0-konceptet var ett visionärt tankeupplägg får fundera en gång till på hur snabbt det hela nu går.
Artificiell intelligens skapar en sund grund för datadriven kontinuerlig förbättring i produktionen och tillåter snabb omställning till nya produkter.
Refererande till Boschs Dresdenanläggning ska vidare noteras att:
• De första chippen för Boschs elhandverktyg lämnar linjen i juli – sex månader tidigare än planerat.
• Med en investering på cirka en miljard euro är den nya tillverkningsanläggningen den största enskilda investeringen under Boschs mer än 130-åriga historia.
• Planen är att 700 personer ska arbeta i anläggningen när den är klar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title