Annons

GÄSTKRÖNIKA: Edge Computing i praktiken? Det hänger på brillorna…

Anledningen till symbiosen är enkel att förklara. Tack vare den höga bandbredd som är möjlig med 4G och framför allt 5G går det att flytta mjukvaror närmare användarna, i edgeinstallationer. De förbättrade möjligheterna till kommunikation som det ger, bland annat på grund av minskad fördröjning (latency), gör att data från smarta glasögon kan bearbetas på bättre sätt. Och data kan skickas till glasögonen på bättre sätt.
Det här gör tillämpningar som innefattar förstärkt verklighet (AR, assisted/augmented reality) och virtuell verklighet (VR) möjliga. Skillnaden mellan de två kan i all enkelhet beskrivas som att AR handlar om att tillföra information till verkligheten, medan VR går ut på att skapa alternativa beskrivningar av verkligheten.

Vad innebär det här i praktiken för mobil personal?
Inte minst det följande:
Support på distans. Med smarta glasögon kan en expert på distans se vad en servicetekniker på fältet ser och ge råd och anvisningar, till exempel om reparationer, rengöring och konstruktion av delar. Det här minskar inte bara tid och kostnader för support och service, det bidrar också till att minska koldioxidutsläpp, eftersom färre personer behöver resa. Dessutom underlättar det att hantera kompetensbrist på en lokal nivå.
Samarbete i realtid. Genom att dela på bilder, video och 3D-modeller med smarta glasögon kan team samarbeta effektivt utan att alla medlemmar behöver befinna sig på samma plats. Det bidrar återigen till minskat resande, vilket förutom bättre miljö innebär att andelen produktiv tid ökar.
Utbildning. Smarta glasögon kan även bidra till bättre utbildning, tack vare AR, VR och samarbete på distans. Det här gäller till exempel för tillverkande industri och byggbranschen. Underleverantörer kan skicka utrustning med installationsanvisningar laddade i smarta glasögon. Sådana arbetssätt innebär att det krävs en initial investering, men de blir lönsamma på sikt.
Försäljning och marknadsföring. Redan i dag är det vanligt med virtuella visningar av lägenheter. Med AR med i bilden blir de möjliga tillämpningarna mångfalt fler. Tänk dig till exempel en säljare som tar med potentiella kunder på en AR-assisterad demonstration av maskiner.

Av Kenni Ramsell, Norden-chef hos datortillverkaren Dynabook.

En produktiv framtid väntar
Användning av AR och VR har ökat de två senaste åren, på grund av pandemin. Och det är bara början. Våra undersökningar visar att 63 procent av alla organisationer planerar att använda smarta glasögon under de närmaste tre åren. För att utfallet för dem ska bli lyckat behöver edgelösningar finnas med i bilden i många fall. Det är en spännande och med största säkerhet produktiv framtid som väntar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title