Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”I den nya eran måste biltillverkarna ställa om och bli mjukvaruföretag”

Hur vi upplever att färdas i och med våra bilar håller på att förändras radikalt och ett antal innovationer i mjukvara kommer ytterligare att förändra körupplevelsen – från hur vi får tillgång till och använder ett fordon, till hur fordonet interagerar med föraren och omgivningen.
I denna nya era av mjukvarudefinierade fordon, s k SDV-fordon (Software Defined Vehicles) måste biltillverkarna ställa om till att bli mjukvaruföretag. De vill gärna anställa skickliga mjukvaruingenjörer, men en global brist på talanger sätter stopp. En väg för att överbrygga denna utmaning är att ingå samarbeten med andra som har många års erfarenhet på området. I dagsläget för att utbilda tusentals mjukvaruingenjörer som ska säkerställa en förstklassig kundupplevelse för alla varumärken i Volkswagen-koncernen.
Men hur ser trenderna ut och vilka är de viktigaste? Matthias Bauhammer, Global Lead för Robotic Offering på DXC Technology, John Makin, Automotive Strategist på Luxoft, och Karsten Hoffmeister, Head of Autonomous Drive på Luxoft, har tittat närmare på saken.
Under de kommande fem åren, konkluderar de, kommer framför allt fem trender att ta fart:
• Bilens mjukvara - morgondagens bilar kommer vara Software-Defined Vehicles (SDV:s)
• Bilen kommer förnya sig själv och erbjuda uppgraderingar längs vägen
• Ägandet av en bil höra till det förgångna
• Bilen kommer boka tid på en verkstad innan föraren vet att det finns ett problem
• Elfordon kan drivas med vätgas
Klicka på rubriken för att läsa hela krönikan på PLM&ERP News.

Utvecklingen av mjukvarudefinierade fordon medför spännande utmaningar, från hur bilar designas och byggs till hur de används och servas, men även hur vi interagerar med fordonen och industrins växande ekosystem.

Så här ser de fem viktigaste trenderna ut:

Bilens mjukvara kommer att vara lika viktig som dess logotyp och varumärke
Morgondagens bilar kommer vara Software-Defined Vehicles (SDVs), vars egenskaper och funktioner styrs av dess mjukvara. 

SDV-fordon kommer vara mer kända för användarupplevelsen än dess fysiska egenskaper. Mjukvara kommer skapa en direkt koppling mellan fordonstillverkaren och kunden. Detta kommer möjliggöra för plattformsdrivna bilföretag att sömlöst leverera tjänster till kunder via deras fordon. 

”Crowd Data” från miljontals fordon kan användas för att erbjuda mer intelligenta mobilitetstjänster över ett helt ekosystem av fordon. Till exempel är Gaia-X 4 Future Mobility ett europeiskt initiativ för att möjliggöra sammankoppling mellan bilanvändare, tjänsteleverantör, tillverkare och leverantör. Tillämpningar som blir resultatet av detta breda utbyte av data inkluderar smart trafikinfrastruktur, livscykelhantering för fordon och Digital Twins för autonoma fordon. 

Bilen kommer förnya sig själv och erbjuda uppgraderingar längs vägen
Våra telefoners mjukvara uppdateras regelbundet med funktioner, appar, säkerhetsuppdateringar och buggfixar. Vi kan vänta oss att SDV-fordon som är anslutna till webben på sikt kommer att utvecklas i samma riktning, med uppdateringar som förbättrar upplevelsen längs vägen. 

De flesta av världens biltillverkare experimenterar redan med On Demand-tjänster i form av mjukvara mot användare. BMW levererar nedladdningsbara uppdateringar via My BMW App eller det SIM-kort som finns inbyggt i fordonet. Volvo erbjuder sina kunder OTA-uppdateringar (Over The Air) som skickas till fordonet i två steg – en första nedladdningsfas när bilen används och en fas för installation när den inte används. 

Vissa bilföretag ser även över möjligheterna att tjäna pengar på mjukvaruuppdateringar. Mercedes-Benz introducerade nyligen en årlig prenumerationstjänst för att låsa upp förbättrad prestanda i vissa av sina bilar. BMW har experimenterat med en prenumerationstjänst för uppvärmda säten. I en intervju med Bloomberg antydde nyligen VD:n för CARIAD, Volkswagen Groups företag för fordonsmjukvara, attpay-as-you-go för autonom körning kan bli aktuellt.

För Generation Z kan ägandet av en bil höra till det förgångna
Hur vi lever och arbetar förändras. Hybridarbete minskar behovet för många att pendla till jobbet varje dag. Många yngre kanske vill ha bekvämligheten med en bil, men inte med den traditionella ägarmodellen – som vanligtvis är dyr och kräver stort eget ansvar. Ett sätt att ta sig fram på vägarna är att betala för fordonet endast när man är i behov av det. Kanske genom en prenumerationstjänst, samåkning eller en peer-to-peer-tjänst där människor hyr ut sin bil till andra. 

Leasing av bilar har funnits i många år som ett alternativ för att undgå det personliga ägandet, men ett bilabonnemang är annorlunda. Villkoren är generellt sett kortare, mer flexibla och inkluderar ofta försäkring samt underhåll. Flera biltillverkare experimenterar med abonnemangsmodeller, däribland Audi, Lexus, Nissan, Porsche och Volvo. Många tredjeparter erbjuder egna prenumerationstjänster, som etablerade biluthyrare där en sådan tjänst är en förlängning av befintlig verksamhet. Nystartade företag som Borrow planerar lägga större fokus på abonnemang för elfordon. 

Bilen kommer boka tid på en verkstad innan föraren vet att det finns ett problem
Som en del av Internet of Things (IoT) kommer bilens inbyggda uppkoppling användas för att skicka fordonsdiagnostik för att planera mer sofistikerade, praktiska och förutsägbara underhållsscheman. 

Feedback från avancerad analys som drivs av artificiell intelligens (AI) kommer göra det möjligt för bilen att flagga för uppkommande problem till verkstaden, återförsäljaren eller direkt till tillverkaren. Diagnostisk information kommer att delas med mekanikerna i förväg så att de i förväg kan beställa nödvändiga reservdelar. Den här tekniken kommer lyfta bort en del av förarens ansvar att upptäcka problem, vilket i förlängningen även förbättrar trafiksäkerheten. 

Som exempel finns den amerikanska biltillverkaren Rivian, som erbjuder service i hemmet, och gör gällande att de har kapacitet att utföra ”omfattande diagnostik på avstånd via vår uppkopplade fordonsplattform. De flesta program kan identifieras proaktivt tack vare vår uppsättning inbyggda sensorer och förutseende algoritmer. Vi kan ofta meddela dig innan du ens känner av ett problem.” 

Vidare kommer data från enskilda bilar att sammanställas i en tillverkares fel- och underhållslogg. I takt med att datamängden växer kommer tillverkarna att mer exakt kunna se trender och identifiera problem tidigare under ett fordons livscykel. 

Framtidens elfordon kan drivas med vätgas
Den globala försäljningen av elfordon stiger kraftigt. I världens största fordonsmarknad, Kina, står elbilar redan för 21 procent av marknaden. Enligt konsultföretaget AutoForecast Solutions kan elbilar under 2029 stå för en tredjedel av den nordamerikanska marknaden och cirka 26 procent av de fordon som tillverkas i världen totalt.

Den snabbt stigande efterfrågan innebär dock kortsiktiga utmaningar, som stigande kostnader för elbilsbatterier, långa väntetider på bilar och reservdelar samt uppskalningen av nödvändig infrastruktur för laddning längs vägarna. I många städer runt om i världen måste förare vänta i över en timme för att ladda sitt fordon vid offentliga laddningsstationer. 

Med smart ruttplanering och energioptimering kan SDV-fordon mildra många av dessa problem, men jakten på hållbara alternativ till fossila bränslen kommer behövas. Tyska DLR Institute for Vehicle Concepts i Stuttgart har redan testat en vätgasdriven bränslecell för elbilar. De första testerna visar att ett fordon med tankvolym på 6,3 kilogram vätgas kan generera cirka 100 kilowattimmar (kWh) el. Det motsvarar på ett ungefär månadsförbrukningen för ett ensamhushåll. I takt med att fordonen blir mer mjukvaru-definierade väntar vi oss en fortsatt utveckling av alternativa bränslekällor inom hela fordonsindustrin, från personbilar till lastbilar. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title