Annons

GÄSTKRÖNIKA: Justeringar i arbetsmetoderna krävs för att passa automationsåldern

 IDC förutspår att 50 procent av kunskapsarbetarna regelbundet kommer att interagera med sin egen AI-förbättrade robotassistent 2024. Assistenten hjälper till att samla in information, identifiera och prioritera uppgifter och automatisera repetitivt arbete. Det är en förstärkning av människorna, inte en ersättning med hjälp av maskiner.

Det kommer dock att behöva göras vissa förändringar för att komma dit, så som justeringar av arbetsmetoder för att passa denna nya miljö. Det är särskilt fyra områden som behöver åtgärdas: 

1. Mer strategiska beslut 
Företag har alltid varit tvungna att fatta snabba beslut. Vad som förändras är att detta brukade vara begränsat till operativa frågor. Idag innebär den takt som företag förväntas röra sig i att strategiska beslut som påverkar hela eller åtminstone en stor del av organisationen måste fattas ögonblickligen.

Detta är endast möjligt med automatisering. Maskiner kommer att göra fler av de taktiska valen, men de kommer också proaktivt varna oss om att åtgärder krävs när situationen kräver ett beslut. Medan människor kommer att fortsätta att fatta det slutgiltiga beslutet, kommer det ögonblicket att vara helt informerat av analyslösningar för att förstå de olika beslutsalternativen och vad som är rätt tillvägagångssätt baserat på meningsfulla, korrekta affärsinsikter.

Det är ett ögonblick som drar en tydlig gräns mellan de som kan fatta välgrundade beslut i nuet och de som inte kan. 

2. Fokusera på resultat, inte uppgifter
Den ökande populariteten för Software-as-a-Service (SaaS) inom näringslivet har fört med sig en explosion i mängden data som företag nu har till hands. IDC-siffror visar att människor och datorer genererade mer än 64 zettabyte data under 2020, och det globala dataskapandet och replikeringen kommer att växa med 23 procent mellan 2020 och 2025.

Detta har lett till en dramatisk ökning av den manuella integrationsbördan för analys- och IT-avdelningar, med framgång mätt i att få data till en plats där den kan analyseras.

Detta måste förändras. Dataexpertis måste fokusera på vad som kan uppnås med datan, och ta bort repetitiva uppgifter från team som i stället bör fokusera på att hjälpa sina företag att svara på datahändelser med realtidsinsikter. 

För att göra detta krävs automatisering av uppgifterna och dataarbetsflödena mellan molnmiljöer och de hundratals SaaS-applikationer som många företag använder varje dag. Det är bara genom att göra detta som företag kan övergå från att titta på uppgifter till att börja fokusera på resultat.

3. Utnyttja kraften hos många
Kollektiv intelligens är förmågan att utnyttja kraften i en grupp för att lösa problem eller uppnå mål som en individ inte skulle kunna uppnå ensam. Detta innebär att verka som ett team för att bilda ett samförstånd, dra idéer från olika källor och komma överens om ett tillvägagångssätt innan man, genom ägande, motiverar människor att driva åtgärder.

I automatiseringens tidsålder kommer kollektiv intelligens att utnyttja både mänskliga och algoritmiska insikter som en del av denna process. Analysverktyg, baserade på maskininlärning och artificiell intelligens, har förmågan och hastigheten att upptäcka extremvärden, göra klassificeringar, identifiera trender och förstå samband. Människor kan kombinera denna maskin-utdata med sin egen kunskap och erfarenhet för att bestämma rätt handlingssätt. 

4. Lyssna aktivt på data
Det finns en teknik som används i rådgivning, träning och konfliktlösning som kallas Aktivt lyssnande. Det är en medveten ansträngning att inte bara höra orden som en annan person säger utan, ännu viktigare, hela budskapet som kommuniceras. Det är här den riktiga styrkan i partnerskapet mellan människa och maskin verkligen kommer till nytta. Maskinerna eller automatiseringen levererar data och insikter. Människor måste sedan aktivt söka förstå sammanhanget, den större bilden bakom den data som serveras.

 Detta är ett tillstånd för att samla in kontinuerlig intelligens från aktuella informationskällor i realtid som är utformad för att utlösa omedelbara åtgärder.

Av Dan Potter, VP of Product Marketing, Qlik 

Dags för förändring
Även de organisationer som fortfarande är i början av sin automatiseringsresa måste börja göra förändringar i sina arbetsmetoder. Oavsett hur långt efter de kan känna sig, är det enda sättet att förbereda verksamheten och dess medarbetare för en arbetsmiljö där automatisering ger oss större frihet att ta oss an strategiskt, meningsfullt arbete och leverera större värde till våra organisationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title