Annons

HÅLLBARHET & PLM: Dassault introducerar en ny lösning för livscykelanalys på 3DEXPERIENCE-plattformen

Dassault Systèmes har tagit en rad starka initiativ kring hållbarhet de senaste åren.
- Att bygga en hållbar ekonomi tillsammans kräver att den hållbara innovationsprocessen förändras, från utvinning av råmaterial till användning, återanvändning och återvinning, förklarar Dassaults Florence Verzelen, EVP för ”Industry, Marketing and Sustainability, som bakgrund till satsningen.
Den senaste komponenten i satsningen är lanseringen av en ny livscykelanalys-lösning (LCA), kallad "Sustainable Innovation Intelligence". Detta är en viktig förbättring utifrån att syftet med LCA är, utöver att få en uppfattning om miljöpåverkan, också få en uppfattning om de resursflöden som finns. Detta eftersom det då lättare går att se vad man kan göra för att minska miljöpåverkan.
Med Dassaults introduktion av den nya LCA-lösningen, som f ö är helt inbäddad i PLM-plattformen 3DEXPERIENCE, hävdar man att det blir möjligt för företag att minimera miljöpåverkan från de produkter, material och processer de skapar och hjälpa till att driva den cirkulära ekonomin.
Genom integrationen i 3DEXPERIENCE-plattformen finns också förutsättningarna att Sustainable Innovation Intelligence-kapabiliteterna täcker hela värdekedjan, vilket är en grundläggande poäng med LCA. Verzelen hävdar att man nu, ”integrerar den molnbaserade lösningen i den unika ecoinvent-databasen”, vilken täcker LCA-effekterna i mer än 18 000 industri- och jordbruksprocesser, med avseende på i virtuell design, produktutveckling, tillverkningsteknik, drift och logistik.
Hur väl den lever upp till vad man lovar återstår att se, men det är hur som helst ett intressant steg Dassault tar med introduktionen av denna LCA-lösning.

Florence Verzelen konstaterar vidare i pressintroduktionen av LCA-lösningen att, ”oavsett om det är inom tillverkning, infrastruktur för städer, biovetenskap eller datavetenskapliga upplevelser som kombinerar LCA-kapacitet med virtuell tvillingteknologi, så erbjuder vi företag nya sätt att förnya sig.” Detta genom att förstå hur deras beslut påverkar naturresurser, ekosystem och hälsa.
– Genom vår 3DEXPERIENCE-plattform strävar vi efter att hjälpa företag att bidra till FNs ”Decade of Action” och växa samtidigt som de gör det.

TAR IN DIGITALA TVILLINGAR I SPELET
En spännande aspekt på vad Dassault nu lägger upp på bordet handlar om digitala tvillingar. Bolaget var inte först med tankegångarna kring detta koncept, men har steg för steg allt mer tagit till sig upplägget.
Genom detta senaste initiativ att kombinera LCA-data med virtuell tvillingteknologi, finns nu också förutsättningarna att ”Sustainable Innovation Intelligence” kommer att ge LCA-specialister, industridesigners, produktingenjörer och tillverkningsingenjörer möjlighet att skapa cirkulära livscykler. Detta kan idealt ske genom att man tidigt ställer upp hållbarhetskrav och tillsammans med alla intressenter driver dem genom design-, produktutvecklings- och tillverkningstekniska faser. Därmed kan man integrera sånt som hållbarhetspåverkande aspekter kring materialförsörjning, design, tillverkning, drift, logistik, försäljning, marknadsföring och end-of-life management. Dassault hävdar dessutom att man med den nya LCA-lösningen kan få realtidsinsikter som, ”gör det möjligt för team att identifiera problem eller förbättringar virtuellt innan de agerar på dem, och säkerställa spårbarhet och tillförlitlighet.”

EN VÄL TAJMAD LCA-LÖSNING
Dassaults nya lösningen kommer väl tajmad i en tid när många företag arbetar för att minska utsläppen i linje med klimatvetenskapen och siktar på att utveckla fler cirkulära affärsmodeller till 2030 genom att designa om sina produktlinjer och tillverkningssystem. På sin ideala nivå är dessa strävande värdefulla och kan säkert föra utveckling och metodik framåt, men från Dassaults sida ser man ett antal svagheter i dagsläget; svagheter som måste adresseras för att driva på utvecklingen mot hållbarhet snabbare:
”De flesta affärslösningar på marknaden idag är fortfarande fokuserade på att mäta fotavtrycket från gårdagens ekonomi, retroaktivt,” skriver man i pressmaterialet, och fortsätter: ”För att driva hållbar innovation mot större genombrott måste företag integrera ekodesign-principer i uppströmstänkandet kring sina framtida produkter och processer innan det blir någon miljöpåverkan i den verkliga världen. Virtuella universum ger denna möjlighet.”

ECOINVENTS FÖRSTA PARTNERSKAP MED ETT MJUKVARUBOLAG
Här menar Dassault att ”Sustainable Innovation Intelligence-lösningen” hgar en särskild styrka i att den förlitar sig på livscykelinventeringsdatabasen för det icke-vinstdrivande ecoinvent Association, vars data mäter och ger information om de naturresurser som tas ut från miljön, föroreningarna som släpps ut i vatten och mark, de utsläpp som går ut i luften, de produkter som efterfrågas från andra processer, och de produkter, biprodukter och avfall som produceras i olika sektorer på global och regional nivå.
– Vårt partnerskap med Dassault Systèmes är det första med ett mjukvaruföretag där vår databas används i början av produkt- och tillverkningsprocesserna för hållbarhetsbedömningar, säger Emilia Moreno Ruiz, interim direktör på ecoinvent Association. LCA ger de mätvärden som behövs för att utvärdera miljöpåverkan över produktens livscykel. Att integrera det med virtuell tvillingteknologi öppnar nya möjligheter att ta itu med dessa effekter tidigt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title