Annons

HALTANDE LEVERANSKEDJOR: Åtta av tio nordeuropeiska företag vill gå från ”Just-In-Time” till en ”Just-In-Case-modell”

SAP: "FÖRETAGEN BEHÖVER OMPRÖVA SINA LEVERANSKEDJOR." En nyckel för effektiv tillverkning är att leverantörskedjorna fungerar som tänkt. Här har dock pandemin ställt till det och en av de tuffaste effekterna har varit just störningarna i försörjningskedjorna. När viktiga insatsprodukter, som t ex elektronik eller annat, har uteblivit eller försenats har flera tillverkare tvingats stoppa eller lägga om produktionen. Att sånt kostar stora pengar behöver ingen tvivla på. Dessa störningar i försörjningskedjan har skapat stor oro och t o m ett ifrågasättande av ”just-in-time-konceptet”, JIT.
En tangerande effekt är att företag nu börjat se om sina leveranskedjor. En ny rapport visar att allt fler företag i norra Europa prioriterar denna typ av åtgärd. I rapporten ”Tomorrow's Supply Chain: Disruption Around Every Corner” - som citeras av affärssystemjätten SAP - konkluderas att mer än hälften planerar en stor förändring i försörjningskedjan under de kommande åren och ungefär lika många företag ser kundernas förväntningar kring hållbarhet som en kritisk faktor för verksamheten. Teknik ses som en nyckel till att komma till rätta med störningar – och 8 av 10 vill gå från ett just in time-tänkande till en just in case-modell.
– Innan pandemin togs försörjningskedjan för given. Det var en immateriell del av verksamheten som fungerade friktionsfritt. Faktum är att logistik som samtalsämne sällan skapade rubriker, i synnerhet inte som nu vid middagsbordet, på affärsmöten och sociala medier. Rapporten visar att företag över hela norra Europa behöver ompröva sina leveranskedjor och bygga motståndskraft för att inte drabbas av mer akuta problem än vi sett tidigare, säger Sascha Kunze, Head of Digital Supply Chain and Industry 4.0, Northern Europe på SAP.

Resultaten från rapporten ”Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner” visar att problemen med leveranskedjorna varit allvarliga för företag sedan pandemins början. En av två verksamheter har hållits tillbaka av förseningar i produktionen av varor eller leveranser av tjänster – inom hälso- och sjukvårdssektorn gäller det nästan tre fjärdedelar (71 %) – och av brist på råvaror (34 %). 
Konsekvenserna har varit stora med företag som uppger att problemen har lett till en minskning av intäkterna (33 %), att inte kunna betala anställda (31 %), betala hyra (41 %), tappade kunder (35 %) och skadat rykte (27 %).

Kan problemen lösas snabbt?
Många är pessimistiska om när problemen kan lösas. Över hälften (52 %) av företagen tror att deras nuvarande problem med leveranskedjan kommer att fortsätta till slutet av 2023. Och bara 1 av 10 tror att de kommer att lösa sig i slutet av sommaren. Nästan en fjärdedel (21 %) av företagen tror att störningarna kommer att fortsätta tills situationen i Ukraina är löst.
Andra påverkande effekter är den ständigt ökande inflationen, som leder till att många företag trots höjda priser på produkter och tjänster inte kan täcka de ökade kostnaderna för leveranser. Inte bara konsumenter utan också medarbetare kommer att känna av detta när 63 % planerar att frysa löner och rekryteringar och 51 % planerar nedskärningar. Något som förvärrar utmaningen att rekrytera och behålla personal.

Från just-in-time till just-in-case
Medan nästan två tredjedelar av europeiska företag prioriterar lokala leveranskedjor är helt närproducerat orealistiskt i dagens sammanflätade globala värld. Därför måste företag hitta rätt balans mellan globalt och lokalt. För att förebygga kriser i försörjningskedjan 2023 ser också mer än 8 av 10 företag ett behov av att gå från ett just in time-tänkande till en just in case-modell. 
– Företagsledare och chefer konfronteras med att snabba kast är den nya normen. Förmågan att reagera på varje störning inom en finjusterad försörjningskedja blir då en konkurrensfaktor i kampen om tillväxt, konsumenternas förtroende och marknadsandelar. Då är det avgörande att ha ett sömlöst informations- och dataflöde i leverans- och värdekedjan – från produktdesign till planering och från överlämning till tillverkning. Företag som investerar i flexibla leveranskedjor får en enorm fördel, kommenterar Sascha Kunze.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title