Annons

Han tar jobbet när Volvo tillsätter nya posten, CDO: utmaningar inom IT, PLM och OT

Scott Rafkin, ny CDO för Volvokoncernen.

Som CDO kommer Rafkin att leda koncernens IT-organisation och han ersätter därmed Olle Högblom. Olle Högblom kommer att stanna kvar i koncernen, fokusera på strategiska projekt och rapportera till vice VD Jan Gurander.
– Scott Rafkin har starka meriter som ledare. Som koncernens förste Chief Digital Officer kommer han att driva vår fortsatta digitala transformation – som är helt avgörande både när det gäller nya affärsmodeller och teknologier, och för våra interna förmågor. Jag vill samtidigt tacka Olle Högblom för hur han lett vår IT-organisation under en period av stor förändring och hög aktivitetsnivå i vår affärsverksamhet, säger Martin Lundstedt.

Gary McCartney kommer att agera tillförordnad VD för Volvo Financial Services medan rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare till Scott Rafkin pågår.

Varför är CDO-funktionen av växande betydelse
Martin Lundstedt talar i sin kommentar om den digitala transformationen. Det handlar alltså i långa stycken om att förändra och anpassa organisationen till en ny tid med nya tekniska krav, nya verktyg, metodik och utveckling av nya affärsmodeller. Därmed blir en del av bakgrunden till att vi får alltfler CDOer på företagen att hantera de förändringsprocesser som uppstår. Det är ingen hemlighet att viljan att implementera förändringar alltid möter ett visst motstånd. Man är trygg i de rutiner man har och de ”vatten” man kan navigera hemvant i. Samtidigt pekar den nye sverigechefen på att denna typ av självlärande lösningar kommer att förändra det mesta; inte minst den trend som nu stöper om det tidigare dominerande, produktcentrerade fokus mot, ”allt som en tjänst”.

Att våga göra tankeomställningen
PLM&ERP News talade i en tidigare intervju med ERP-utvecklarens, Unit4, nordenchef, Katarina Gunnarsson om de här bitarna. Hon möter i sin ledarroll på denna större IT-aktör ofta företagens beslutsfattare och diskuterar därmed också ofta de här bitarna.

– Ja, även om problembilden ser lätt ut krävs det en hel del, säger Katarina Gunnarsson. Det gäller att våga göra en tankeomställning. Det vi kan se hos våra kunder är nu att man allt oftare har en person som är dedicerad till rollen att vara en katalysator i omställningsprocessen; en CDO, eller Chief Digital Officer. Jag tror att detta är ett klokt drag.
– Jag träffade en kund häromdagen som var mycket glad över att ha blivit utnämnd till CDO från att tidigare ha varit CIO. Poängen är att det inte bara handlade om att ge ett ”gammalt” jobb ett nytt namn. Alls inte, det här var ett avancemang och en tjänst med ett nytt innehåll. CIO-tjänsten var kvar men den nye på denna post rapporterar till CDO. Och vi har sett detta hos flera kunder, man har en digitaliseringschef. Sånt underlättar transformationen och kommer att betyda mycket för efterfrågan på de nya lösningarna, som automation av trista, repetitiva rutinuppgifter.

Lastbilskoncernen satsar hårt på att utveckla lösningar för den digitala tråden och man gör det till stor del baserat på PTC-verktyg. På scenen i Boston under PTCs globala LiveWorx 2019-event, demonstrerade Volvo Groups Bertrand Felix hur man jobbar med PTCs AR-lösningar (Augmented Reality) som en del i utvecklingen av en digital tråd. ”Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna,” berättade Felix.

Utmaningen att koppla ihop IT och OT (Operativ Teknologi)
Detta sagt om förändringsarbetets mera psykologiska faktorer ska vi helt kort titta på de rent tekniska bitarna, där Industri 4.0, IT i allmänhet, PLM- och ERP-områdena påverkas av tekniska omställningar som autonoma fordon, men framför allt elektrifieringen och den allt viktigare omställningen mot molnet som teknisk plattform, ställer i utsikt. 

Sammantaget står bolaget inför en stor omställningsprocess i detta: elektrifieringen av fordonen och utvecklingen av autonoma fordon kräver inte bara ny kompetens i hela organisationen, utan också nya verktyg och ny metodik i utvecklingsarbetet. 
Den blågula lastbilskoncernen jobbar på PLM-sidan generellt med PTCs lösningar inom CAD, PLM och IIoT. På hyttsidan sker designen i Dassault Systemes CAD-lösning CATIA. Förutom detta har man också börjat använda AR, Augmented Reality, ”på riktigt” på verkstadsgolvet. 
– Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna, berättade Volvo Groups Bertrand Felix, på PTCs senaste stora användarevent i Boston, USA. 
Här visade man bl a en Volvo-lastbil och en urlyft motor och hur man med en surfplatta kunde visa hur mjukvaran identifierade den individuella motorn, delarna som ingick, och han kunde dessutom plocka fram 3D-bilderna av respektive komponent och samtidigt kontrollera att allt var med och satt på rätt plats. 

Med siktet inställt på en en digitalt sammanhållen kedja
Därmed har man tagit viktiga steg mot en digitalt sammanhållen utvecklings- och tillverkningskedja. Man är inte där ännu på Volvo Group, men jakten på den digitala tråden är i full gång och PTC är den katalysator och leverantör av huvudverktyg man satsar på.
Poängen är hela den kedja för digital produktframtagning – utveckling och tillverkning – som Volvo Group valt att satsa på. Man har satt delkomponenter som ska bygga upp kedjan på plats, annat befinner sig i pilotskeden och mycket återstår. Men man har en plan och man är igång i förflyttningen framåt.
Allt detta, plus sånt som att i allt större utsträckning koppla ihop IT och OT (Operativ Teknologi) för att få en allt mindre silofierad produktframtagningskedja med ett friare flöde av data mellan produktutveckling och verkstadsgolv, kommer att vara bitar som på ett eller annat sätt berör bolagets nya CDO, Scott Rifkin. 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title