Annons

Här är svenskan som tar över som CEO för danskt lab-robotföretag

Flow Robotics kom igång med försäljningen under 2019 med leveranser av flowbot ONE för vätskehantering till många laboratorier i Danmark. Också i Sverige och Finland kommer den danska automatiseringslösningen snart att avlasta de första laboranterna, och dessutom finns det en efterfrågan från flera andra länder i Europa och Asien. Därför vässar Flow Robotics ambitioner och planer för en internationell expansion under 2020, och stärker ledningen i verksamheten med anställningen av svenska Annika Isaksson som CEO, och Morten Sunsesen från läkemedelsindustrin som CCO.

Räknar med snabb uppskalning av den internationella verksamheten
Annika Isaksson ser stora möjligheter för en internationell succé för den dansk-utvecklade robotlösningen:
– Jag räknar med att vi snabbt ska kunna skala upp och bli en internationell succé. Det danska industriklimatet inom bioscience och robotteknologi i kombination med ett stigande fokus på att skapa bra arbetsmiljöer är et gott fundament som väcker intresse för vår produkt, säger Isaksson.
Hon har tidigare varit CEO i danska Amminex Emissions Technology och innan det vice VD i svenska Swenox. Summa 15 års erfarenhet av management inom teknologi-innovation, produktlansering och uppskalning av företagsverksamheter.
På CVn finns också en MSc i Mechanical Engineering och därutöver ett antal utbildningar i exekutivt ledarskap från bland annat IMD och London Business School.

Höga förväntningar
Flow Robotics styrelseordförande, Thomas Nagy, har höga förväntningar på Flow Robotics nya frontfigur:
-Med Annika Isaksson som CEO har vi fått en stark och erfaren profil med ombord. Vi är redo att expandera ytterligare både i Danmark och i Norden, och vi har satt en ambitiös riktning för utvecklingen av verksamheten. Med hennes kunskap och erfarenhet från tidigare jobb, där hon har haft ansvaret för försäljning och utveckling av innovativa, teknologibaserade produkter, är det ett samarbete och en internationell tillväxtresa som jag ser fram emot och förväntar mig mycket av i de kommande åren.

– Faktiskt kan alla manuella pipetteringsuppgifter i laboratorierna automatiseras, och tiden kan därmed användas till att accelerera andra uppgifter. Självklart är det emellanåt snabbt gjort att pipettera manuellt ”i farten”, men så snart något skall upprepas, eller om det tar mer än en halvtimma, så är det meningsfullt att automatisera, säger Annika Isaksson.

Årlig fyrdubblering av försäljning
Till bakgrunden hör att Flow Robotics lanserade sin robot i slutet av 2018 och möttes redan från start av ett stort marknadsintresse. Med en försäljning på 17 robotar till universitet, ”start-ups” och biotech verksamheter, bland annat Novo Nordisk, Danmarks Tekniske Universitet, Köpenhamns Universitet, SNIPR Biome, Unilabs, Nordic BIoscience m fl, har teknologin fått något av ett ”marknadens godkännande” från dag 1.
Flow Robotics förväntar sig nu att försäljningen kan fyrdubbleras varje år i de nästkommande åren.

CASE: Roboten i tjänst i samband med ”DNA-redigering”
Hos det danska företaget SNIPR Biome använder de roboten dagligen i sitt laboratorium. De arbetar med crispr-teknologi för att ”redigera” DNA i de bakterier vi har i kroppen, allt med avsikt att utveckla en efterföljare till penicillin. I detta använder bolaget ”flowbot ONE” till att normalisera bakteriella koncentrationer.
– Roboten har inte bara sparat oss tid, men har också haft stor inflytelse på våra forskares säkerhet, då vi kan minimera den manuella hanteringen, konstaterar Ana de Satiago Torio, som är labchef och forskare hos SNIPR Biome. De har haft roboten i användning sedan hösten 2019.

Avlastar och samarbetar med människan
Manuell pipettering är en uppgift som kan ge laboratoriepersonal besvär och förslitningar, beroende på omfattning och ensidigt belastning i repetitiva rörelser. Därför ligger automatisering högt på agendan i laboratorievärden.
Flow Robotics har noggrant utvecklat sin robot till at bli en så kallad ”cobot” (robot som samarbetar med människor), som minimerar manuell pipettering och blir laboranternas bästa vän i laboratoriet.
– Faktiskt kan alla manuella pipetteringsuppgifter i laboratorierna automatiseras, och tiden kan därmed användas till att accelerera andra uppgifter. Självklart är det emellanåt snabbt gjort att pipettera manuellt ”i farten”, men så snart något skall upprepas, eller om det tar mer än en halvtimma, så är det meningsfullt att automatisera, förklarar Annika Isaksson.

– Flowbot ONE har öppnat en helt ny marknad, eftersom den ligger på en prisnivå där också start-ups och forskningslaboratorier kan vara med.

Bra konkurrensläge
Flowbot ONE har öppnat en helt ny marknad, eftersom den ligger på en prisnivå där också start-ups och forskningslaboratorier kan vara med. Även om Flow Robotics inte har siktat på at konkurrera i segmentet med de långt dyrare produktions-robotarna på marknaden, så finns det exempel på kunder som har fem robotar stående på rad, och därmed uppnår den samma throughput i produktion som med en större robot, men med enklare inställning, mer flexibilitet och till ett lägre pris. Dessutom kan flowbot ONE användas med standardutrustning, och därför är driftkostnaderna mycket låga.
– Vi har ännu inte stött på en enda konkurrent som kan komma ned på samma låga driftskostnader som flowbot ONE. Tillbakabetalningstiden för vår robot är i de flesta fall mindre än ett år, baserat på effektiviseringsvinster – även utan att medräkna minskad sjukfrånvaro, säger Annika Isaksson.
– Det helt speciella med Flow Robotics pipetteringsrobot är användarvänligheten, understöttad av artificiell intelligens som coachar användaren genom uppsättningen av programmen. Robusthet och låga omkostnader kommer i förlängning av att man kan använda standard laboratorieutrustning till roboten. Det er därför jag ser flowbot ONE som en unik produkt med en mycket stor potential, avslutar Isaksson.

Grundat 2015
I Danmark har Flow Robotics idag ett avtal med distributören VWR. För att accelerera försäljningen utanför Danmark är företaget i dialog med flera ledande distributörer av laboratorieutrustning på den nordiska och europeiska marknaden, där man möts av ett starkt intresse.
Flow Robotics är ursprungligen en avknoppning från IT-universitetet i Köpenhamn. Företaget grundades i december 2015 av professor och Universal Robot-medgrundaren Kasper Støy och adjunkt Andrés Faíña, ursprungligen från University of A Coruña i Spanien. Flow Robotics A/S har i dag 11 anställda.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title