Annons

Har PLM misslyckats? “Den nya verkligheten ställer tidigare värdeekvationer på ända”

Frågor, svar och resonemangen kring de här bitarna är förstås hyperintressanta och de talare och presentatörer som CIMdata och PDT-arrangörerna samlat till de två halvdagspassen den 16 till 17 november är som vanligt i de här sammanhangen av världsklass. Bland andra möter vi förutom Peter Bilello också hans analytikerkollega, Gartners Marc Halpern, Boeings Kenny Swope, Airbus Jean-Yves Delaunay, Gulfstreams Greg Weaver, ASML Martijn Dullaart, BAE Systems Rob Clifford och Cummings dr Rodney Ewing.

Hade det inte varit för att försvarsområdet funnits, där flygburna system är en kärna, hade läget varit ännu tuffare inom flygbranschen än vad det är idag…

FÅ BRANSCHER HAR DRABBATS LIKA HÅRT SOM FLYGINDUSTRIN
Mycket flyg på programmet alltså. Det är i sig högst rimligt med tanke på att av alla branscher är det flygindustrin som drabbats hårdast av de dramatiska förändringar som de senaste två åren fört med sig. Även om givetvis även automotive och andra branscher generellt drabbats så har det inte varit tillnärmelsevis lika hårt som för flygindustrin.
Från att årligen ha transporterat flera miljarder passagerare minskade i ett slag antalet en period under 2020 med närmare 99 procent, enligt IATA. Självklart får sånt effekter på denna industri, som alltid legat i spetsposition inom PLM och digitaliserad produktutveckling. Mot bakgrunden av ödsligt ekande i tomma flygplatskorridorer har branschen fått tänka om på en rad punkter i väntan på potentiellt ljusare tider och hade det inte varit för att försvarsområdet funnits, där flygburna system är en kärna, hade katastrofen varit total.
Det finns alltså mycket goda skäl att titta särskilt noga på hur man inom denna industri möter ett helt nytt läge, dels påverkat av nya teknologier, mycket relaterat till PLM, e-mobilitetslösningar för att minska klimatpåverkan, liksom frågan om hur man ska kunna komma tillbaka efter Coronavirusets härjningar.

CIMdatas chef, Peter Bilello.

TEKNOLOGIER SOM KAN FÅ FÖRETAG ATT BLOMSTRA
Men tro nu inte att allt är dystofiskt och nermörkt; det är det inte. Det finns hopp och möjligheter, i massor. Under eventet berättar t ex CIMdatas Bilello om hur effekter av sånt som nya teknologier och affärsmodeller påverkar hur företag fungerar, hur de förväntar sig att blomstra och hur de ser på sig själva och sina kärnkompetenser. Hur ska man möta utvecklingen och vad kan man göra?
– Allt större speed i utvecklingsarbetet kräver ledarskap, agilitet och företag som förmår att snabba upp i sina digitala transformationer för att skärpa sina konkurrensfördelar, är ett överpripande råd från CIMdata-basen.
I sin presentation introducerar han vad han kallar, ”CIMdatas Critical Dozen”, som ett sätt att illustrera varför så många företag tycker att deras digitala resa är knepig. The Critical Dozen representerar 12 välbekanta, utvecklande trender och möjliggör digital transformation som du inte kan eller bör leva utan.
– Som sådant hoppas vi kunna beskriva det kritiska dussinet i den här presentationen och hur vi ska ta itu med var och en på ett sammankopplat och helhetsmässigt sätt, summerar Bilello.

”Affärsvärdet för standardbaserad interoperabilitet kring informationsutbytet inom flyg- och försvarsindustrierna är stort,” menar Boeings’ Kenny Swope och Airbus’ Jean-Yves Delaunay och pekar på att denna faktor ofta, ”förhindrar den digitala kontinuitet som behövs för att skapa ett modellbaserat företag.”

BOEING OCH AIRBUS HITTAR MERVÄRDEN GENOM KOMPATIBILITET OCH STANDARDS
För Kenny Swope, senior chef för arkitekturintegration och interoperabla standards på Boeing, är enkelhet och verktyg för att vässa samarbetet inom branschens typiskt stora globalt distribuerade leveranskedja av design- och utvecklingspartners ett fokus. Här finns stora mervärden att hämta genom att inte låta sig hindras av ineffektiva driftskompatibiliteter och standards, menar han.
Tillsammans med Jean Yves Delaunay, PLM-interoperabilitetsansvarig på Airbus, diskuterar dessa två djupt kunniga flygindustriaktörer kring standarder inom hela branschen och selektiva funktioner som omfattas av PLM-leverantörer.
”Affärsvärdet för standardbaserad interoperabilitet kring informationsutbytet inom flyg- och försvarindustrierna är stort,” menar de och pekar på att dessa två faktorer ofta, ”förhindrar den digitala kontinuitet som behövs för att skapa ett modellbaserat företag. Framtida utveckling av civila flygplan, rymdprodukter och tillhörande system kommer att förlita sig på modellbaserade paradigmer,” skriver de i sin introduktion.
Dessutom pekar Delaunay på att det modellbaserade företaget kommer att kräva långsiktig arkivering och hämtning av den associerade modellbaserade designen, mer specialiserade och komplexa datastrukturer och hantering av deras metadata.
Här är PLM, menar han, ”i kombination med standarder för driftkompatibilitet viktiga möjliggörare för att stödja de nya arbetssätten, där digitala tvillingar kommer att finnas med som pelare i ett digitalt ekosystem.”
Till saken hör vidare att CIMdata-intitiativet A&D PLM Action Group samverkar för att undersöka värdeförslaget för detta ekosystem, med rekommendationer om en uppsättning standarder för driftskompatibilitet och ett sätt att påskynda upptaget av dessa.
En rapport kommer under eventet.

FRAMGÅNGSRIK VÄG TILL MBD-BASERAT ARBETE
Apropå att jobba modellbaserat, som nu kommer på bred front, pekar Gulfstreams Greg Weaver, ”corporate” PLM-direktör på svårigheterna att hitta rätt väg på resan mot att minimera dokumentbaserad produktdefinition för att istället satsa på MBD.
– Ibland har det varit som att leta efter en nål i en höstack, säger han, men poängterar att detta sökande är nödvändigt.
Han hävdar 3D-modellbaserad definition (MBD) för alltid förändrat hur man på Gulfstream arbetar och förmågan att undersöka och hantera designen av bolagets flygplan.
– Oavsett om vi gillar det eller inte, finns det fortfarandeväldigt mycket av dokumentbaserad produktdefinition som gäller för att få godkända konfigurationer. Men vårt globala servicenätverk har övervunnit sina utmaningar genom att snabbt hitta dessa godkända konfigurationer genom vår indexering och webbläsarapplikation baserad på en kommersiell PLM-sökplattform.

AI INOM PLM: ”en osäker säkerhet?”
I övrigt hittar vi bland följande på agendan:

• Som vanligt på PLM Road Map & PDT medverkar analytikerprofilen och Gartner-VPn, Marc Halpern. Temat i hans keynote cirkulerar kring AI och PLM: ”En osäker säkerhet,” är den lite spetsfundiga titeln på hans presentation, som gör upp med hur få teknologitrender har väckt mer utopiska och dystopiska visioner för vår framtid än artificiell intelligens (AI). Det finns säkert negativa effekter, men, konstaterar Halpern:
– AI erbjuder löftet att automatisera mer arbete så att större vikt kan läggas vid att flytta gränserna för upptäckt, innovation och produktivitet.

Martijn Dullaart, “Business Architect Enterprise Configuration Management, ASML” berättar om fördelar som övergången från papper till digitala filer gav.
– Men det påverkade inte i grunden hur konfigurationshantering hanteras och fortfarande görs. Men processen att bli digital har påskyndats av Covid-19-pandemin.

3D-modell av BAE Systems Typ 26-fregatt.

• På försvarsområdet finns en synnerligen intressant presentation. Det är Rob Clifford, “Head of Data, Maritime and Land Sector” på BAE Systems, som tar oss med ombord på den brittiska fregatten av typ 26, som är en ny klass av ytfartyg i flottan.
– En av de mest betydande fördelarna med typ 26 är att den kan möta framtida behov med sin modulära design och öppna systemarkitektur. BAE Systems har sålt T26 -plattformen till brittiska Royal Navy, Royal Canadian Navy och Royal Australian Navy. BAE Systems har utvecklat en end-to-end digital tråd för typ 26-plattformen, som sätter datahantering och exploatering i centrum för produktlivscykelhantering.

• Från motorsidan, kopplat till maskinutveckling, kommer amerikanska Cummings, dr Rodney Ewing, som är PLM-direktör för PLM på komponentaffärsenheten i bolaget. Han menar i sin presentation att den digitala teknikens roll expanderar och möjliggör nya affärsmöjligheter som utnyttjar de befintliga grundläggande PLM-processerna och dataelementen.
– Medan organisationer utökar omfattningen av PLM från det nuvarande teknikcentrerade till ett tvärfunktionellt fokus, hjälper en balanserad strategimetod att identifiera, prioritera och ordna den optimala blandningen av fokusområden. Detta tillvägagångssätt hittar rätt balans mellan risk och avkastning.

VAD KRÄVS FÖR ATT NY TEKNIK SKA VARA OMVÄLVANDE?
– Summa summarum ett mycket spännande event, säger Håkan Kårdén, som också påpekar att reglerade industrier som flyg och försvar är betydligt tuffare att röra om i med nya teknologier utifrån alla regleringar som omgärdar dessa verksamheter.
Detta aktualiserar också frågan om vad som kan anses vara omvälvande och vad som krävs för att en sådan teknik ska lyckas?
– Som vi alla vet är tekniken långt ifrån allt. Människor och processer, men också regelverk måste finnas. När man tittar på agendan kommer saker som ”framtida” AI att diskuteras men också mer, vad som verkar vara grundläggande ämnen, som standarder och konfigurationshantering, kommer att undersökas ur perspektivet ”disruptiv”.
– Balansen mellan de här bitarna och vägen framåt kommer alltid att vara svår att lösa till fullständig tillfredsställelse, men pragmatiska sätt måste hittas för att hålla verksamheten lönsam. Vi kommer att titta närmare på detta under konferensens två halvdagar den 16-17 november.

Expertisen finns för att presentera, bidra med och dela erfarenheter.
Den som vill veta mer kan gå in på länken nedan för att få veta mer, eller registrera sig:

www.pdteurope.com

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title