Annons

På ny köprond: Hexagon fortsätter satsningen på SMARTA FABRIKER

Lösningar för smarta fabriker är en huvudpunkt i svenska Hexagons strategi. Under koncernchefen, Ola Rollén, har bolaget steg för steg byggt upp en portfölj som täcker mycket av behoven inom tillverkningsområdet.
Idag tar man ytterligare ett steg på området och meddelar att man köper en tysk leverantör av kalibreringslösningar för maskiner inom tillverkningsindustrin, Etalon. Det är inget av Hexagons större förvärv, Etalon har har cirka 25 anställda, men bolagets lösningar för övervakning och kontinuerlig kompensation av avvikelser i maskinverktyg, mätmaskiner, robotar och konstruktioner, är en icke oviktig pusselbit för att säkerställa den exakta dimensionen av tillverkade delar.
- Genom att vara en del av Hexagon kan Etalon stärka och expandera sin position inom maskinkalibrering. Dessutom är förvärvet en naturlig expansion av Hexagons strategi inom datastyrda smarta fabriker och stärker vårt åtagande att öka kundvärdet genom att väva samman produktion och metrologi samt ökad autonomi genom maskinledda processer, säger Ola Rollén.

Ola Rollén var tidigt ute med sin vision och version av den smarta, uppkopplade fabriken och har under lång tid konsekvent tagit sikte på att bygga upp en arsenal av mjuk- och hårdvaruverktyg för att bli en spelare att räkna med i tillverkningsindustriell kontext. Ur en PLM-synvinkel tänker man kanske framför allt på MSC-köpet under 2017 som en av de viktiga katalysatorerna för att realisera Rolléns konceptuella tankegångar.
Det amerikanska simulerings- och analysbolaget (MSC) har haft en avgörande betydelse i Hexagons strategi att leverera smarta lösningar för tillverkning inom primärt fordons- och flygindustrin.

Att skapa tillverkningsintelligens.
Bolaget har i sammanhanget myntat ett konceptuellt passande upplägg för detta: Hexagon Manufacturing Intelligence. Med detta avses övergripande att tillhandahålla lösningar som gör, ”att industriella tillverkare kan utveckla banbrytande teknik som sedan används för att skapa revolutionerande produkter”.
Med Hexagon Manufacturing Intelligence menar man sig, lite stiliserat, kunna förvandla råa mätdata till mer än bara siffror.
”En av de senaste trenderna är övergången från kvalitetskontroll vid sidan av produktionen till mätning inom, eller nära, produktionsprocessen för fler mätningar och kortare kontrolltider.”
De mest avancerade originaltillverkarna inom fordonsindustrin arbetar också med att automatisera kontroller och integrera mätdata i PLM-system, statistisk processkontroll och flödesekonomisk programvara. Denna åtgärdsgrundande information stöder beslutsprocesser och bidrar till att förkorta produktionstiderna, minimera antalet skrotade detaljer och förbättra prestandan hos bilar, transportbilar, lastbilar och andra fordon.

Samarbetar med de flesta globala aktörer inom fordonsindustrin. Kontroll med koordinatmätmaskiner är en etablerad del av drivlinor och produktionsprocesser för fordonskomponenter. ”Men även portabla mätsystem som 3D-lasertrackers och ledade mätarmar kan användas för att öka noggrannheten och precisionen inom fordonsindustrin. Automatiserade scanningssystem med vitt ljus kan användas för att mäta hela chassit på ett par minuter och virtuell monteringsteknik minimerar ombearbetning och skrot på karossavdelningen.”
– Hexagon Manufacturing Intelligence har, menar Rollén, lösningar för alla dessa viktiga applikationer och samarbetar med nästan alla globala aktörer inom fordonsindustrin för att underlätta för tillverkarna.

Ett exempel ur Etalonfloran: ETALON POLO, som är en horisontell mätbänk med flytande vilobord, ”en jätte för små storlekar”. Lösningen är speciellt konstruerad för styrning av mät- och provutrustning enligt ISO 9000.

Etalon ett bra komplement till vad Hexagon redan har.
Så ser alltså det övergripande sammanhanget ut och det är i denna miljö som köpet av pusselbiten Etalon ska ses. Bolaget grundades 2004 och har alltså cirka 25 anställda med domänexpertis inom produktion och metrologiteknik. Dess lösningar används av kunder inom maskinteknik, industriell instrumentering, fordons- och flygteknik samt forskningssektorn.
Klart är att även om det i finansiella termer är en liten spelare som kommer in i Hexagon, så är Etalons portfölj en förstärkning av Hexagons erbjudande gällande kalibreringslösningar. Men det är också ett bra komplement till den svenska ”mätjättens” lösningar inom området mätmaskiner, som nu innehåller maskinverktygsprober, mjukvara och kalibreringsutrustning.
– Vi är mycket glada att kunna välkomna ett sådant innovativt team ombord och ser fram emot att tillsammans utveckla nya lösningar för våra kunder, säger Rollén i en kommentar.

Etalon har huvudkontor i Braunschweig, Tyskland, och har ett globalt nätverk av distributionspartners. Etalon kommer att ingå i divisionen Hexagon Manufacturing Intelligence. Förvärvet konsolideras från och med idag och har ingen signifikant påverkan på Hexagons resultat.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title