Annons

Hexagon vässar sin gruvdivision med köp av kanadensisk fjärrstyrnings-specialist

Hexagons jobbar systematiskt på att stärka olika segment i sin allt bredare verksamhet. Veckans intressanta besked gäller förvärvet av bolagets gruvdivision, som köper kanadensiska HARD-LINE. De senare är framstående inom gruvautomation, fjärrkontrollteknik och optimering av gruvproduktion. Specialiseringen man utvecklat ligger framförallt i detta på fjärrstyrningslösningar och nätverksinfrastruktur, vilket möjliggör fjärrstyrning av tunga maskiner från en kontrollstation i ett säkert område på ytan eller under jorden, oavsett avstånd.
Med HARD-LINE i ägarportföljen vässas Hexagons teknologistack och kommer särskilt att komplettera portföljerna, HxGN Underground Mining och HxGN Autonomous Mining, såväl som dess prisbelönta HxGN MineProtect-erbjudanden. Sammantaget går dessa lösningar ut på att förverkliga en vision kring gruvverksamhet som involverar självständig hantering avt fordonstrafiken, förbättrar vagnparkens ”situations-medvetenhet” och introducerar borrautomation, samtidigt som de skyddar förare, fotgängare och utrustning i de mest krävande miljöerna.
- Trycket att ta bort människor från farliga situationer där det är osäkert att köra ett bemannat fordon ökar, särskilt när gruvorna tränger ner djupare under jorden i sökandet efter mineraler och metaller. I detta blir fjärrstyrning är en viktig möjlighet för den autonomi som krävs för att tillgodose relaterade behov. Det här är en av många viktiga anledningar till köpet och införlivandet av HARD-LINE till Hexagon-familjen, säger Nick Hare, chef för Hexagons gruvdivision.

HARD-LINEs lösningar kommer således att bidra till att stärka Hexagons lösningserbjudande kring fjärrkontroll via elektroniska och hydrauliska ”by-wire-teknologier”, vilket får ses som tämligen avgörande för att uppnå full autonomi i gruvan. Precis som Hexagon tror HARD-LINE på ett interoperabelt, OEM-oberoende system för gruvautomation, förbättring av säkerhet och produktivitet, avgörande för att föra autonom teknologi till den bredare gruvindustrin.

Breddar HARD-LINEs geografiska avtryck
HARD-LINEs CEO, Walter Siggelkow, säger i en kommentar till köpet att man med Hexagons expertis och bolagets internationellt erkända teknologi skapat en bra grund för lösningar som gynnar både företaget självt och dess kunder på många sätt.
– Medan HARD-LINE-lösningar positivt har förändrat hur kritiska gruvuppgifter utförs under jord av våra kunder under decennier, kommer det geografiska fotavtrycket som kan uppnås med Hexagon bara att öka vår påverkan mot säkrare gruvor genom autonoma processer, säger han.

Om HARD-LINE kan noteras att bolaget grundades 1996 i Sudbury, Ontario, och har i dagsläget ca 100 anställda. Med filialkontor i Chile, Peru och USA, tillsammans med ett världsomspännande distributionsnätverk, är HARD-LINE ett globalt företag som utvecklar sina produkter från grunden och använder sig av många års erfarenhet av gruvdrift, elektronik, elektrisk design och mekanisk design.  

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title