Annons

Hjärtesak för Dassault: 3D-modellen av hjärtat till molnet

PLM-utvecklaren Dassault Systemes har sina tentakler i många verksamheter när det gäller 3D-modeller. Ett av de mer proaktiva är projektet ”Living Heart”. Det handlar om att driva på utvecklingen och användningen av simulerade 3D-modeller av det mänskliga hjärtat vid behandling, diagnos och förebyggande av hjärtsjukdomar. Idag meddelar bolaget att Living Heart är nu tillgängligt som molntjänst i 3DEXPERIENCE-plattformen, vilket gör att även de minsta medicinteknikföretagen får tillgång till samma kapacitet och prestanda som större aktörer med högpresterande datorer. På så sätt utökas räckvidden för Living Heart-projektet genom nya partnersamarbeten och fler applikationer, vilket bidrar till snabbare och mer specialiserade sätt att förbättra vården för patienter.

Alla life science-företag får direkt tillgång till en skalbar lösning med hög prestanda för att kunna genomföra virtuella tester på ett säkert och samarbetsinriktat sätt, samtidigt som infrastrukturkostnaderna hålls nere. Lanseringen av Living Heart som molntjänst innebär också en viktig milstolpe på vägen mot användning i kliniska miljöer.

– Medicinsk teknik behöver testas tusentals gånger under utvecklingsfasen. I molnversionen av Living Heart är det möjligt att göra ett obegränsat antal tester samtidigt i det simulerade hjärtat, i stället för ett åt gången. Detta innebär inte bara tids- och kostnadsbesparingar men också att barriären för innovation sänks avsevärt, säger Joe Formicola, VD och chefsingenjör på Caelynx.

Femårigt avtal med amerikanska läkemedelsmyndigheten. Dassault Systèmes skrev på ett femårigt avtal med USA:s läkemedelsmyndighet FDA 2014 och arbetar sedan dess för att anpassa sig till regelverk gällande användning av simulering och modellering för att påskynda godkännandeprocessen. Den franska PLM-utvecklarens vhef, Bernard Charlès, var också en av huvudtalarna vid den årliga FDA Scientific Computing Day ifjol.

I juli 2017 redogjorde FDA-ledamoten Dr. Scott Gottlieb för FDA:s planer för dra nytta av vetenskapliga framsteg:

­– Modellering och simulering spelar en viktig roll för att organisera olika dataset och utforska alternativa studiemetoder. Detta gör det möjligt att utveckla nya och säkra terapimetoder på ett mer effektivt sätt genom de olika stadierna i kliniska prövningar.

95 medlemsorganisationer. Projektet Living Heart omfattar nu 95 medlemsorganisationer runtom i världen, inklusive forskare, läkare, tillverkare av medicinsk utrustning samt myndigheter, som alla söker innovativa metoder för att möta utmaningarna inom vårdsektorn. 15 forskningsbidrag har fått stöd i form av tillgång till Living Heart-modellen, tillhörande teknik och projektkompetens. Hittills har nya sätt att använda modellen för att förstå hjärtsjukdomar, samt studera säkerheten och effektiviteten i medicinsk utrustning, påvisats i åtta publicerade artiklar i fackgranskade tidskrifter.

Living Heart användes nyligen för första gången för att simulera detaljerade läkemedelsinteraktioner som påverkar hela hjärtats funktion. Forskare vid Stanford University använde Living Heart för att testa läkemedel för risken för oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi), som är den vanligaste negativa bieffekten som hindrar FDA-godkännande.

– Living Heart Project är en strategisk del av ett bredare initiativ från Dassault Systèmes, som syftar till att utnyttja våra avancerade simuleringsverktyg för att driva vetenskapens gränser framåt. Genom att skapa både ett forum och en plattform för transformation, börjar vi se att framstegen från Living Heart Project används för vidare kardiovaskulär forskning, men också för forskning som rör andra delar av kroppen, till exempel hjärnan, ryggraden, foten och ögat, för att nå nya framsteg inom patientvården, säger Jean Colombel, VP för life science-segmentet inom Dassault Systèmes.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title