Annons

Högskolan Väst får 17 miljoner till sin forskningsmiljö Primus

Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Formell start sker den 1 jan 2018 och i dagarna kom besked om att samtliga planerade insatser för kommande år är beviljade stöd, vilket innebär drygt 17 miljoner.
- Även om vi hade goda förhoppningar om att detta skulle gå vägen efter den hearing som hölls för några veckor sedan, känns det som en extra bra julklapp. Detta stöd och förtroende stärker oss mycket och vi kan nu med full kraft vara med och bidra till svensk industriell hållbar utveckling och tillväxt, säger rektor Martin Hellström.

Den 1 juni i år fick Högskolan Väst alltså besked om att KK-stiftelsen kommer att finansiera en långsiktig forskningssatsning genom en så kallad KK-miljö. Stödet innebär en 10-årig strategisk mångmiljonfinansiering för en profilering av högskolans forskning, i en kombination av teknik och lärande, som ytterst syftar till att stärka svensk industri. Inför varje år måste dock en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom de tre kärnområdena Produktionsprocesser, Produktionssystem samt Industriell AIL (arbetsintegrerat lärande).

– Vi visar i vår årliga verksamhetsplan vilka insatser ur KK-stiftelsens ”insatsutbud” vi vill starta och så görs en bedömning från deras håll om detta verkar rimligt, säger Lennart Malmsköld, verksamhetsledare för Primus. 

Spännande kombination. I planen ska utvecklingen av hela miljön framgå, som inkluderar alla aktiviteter, och även andra finansiärer. Planen för 2018 som nu godkändes innehåller fem prioriterade satsningar med bland annat hållbarhets- och innovationsfokus, kompetenspåfyllnad genom rekryteringar inom digitalisering samt en forskningspositionering inom de tre kärnområdena.

– Kombinationen av teknik och lärande ser både företagen och vi som otroligt spännande och attraktivt. Här tror vi att det finns obruten mark. Det är just gränssnitten mellan våra tre områden som är centrala och det nya. Det känns skönt att vi nu har vi fått ett samlat ok för en bredare insats, säger Lennart Malmsköld.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title