Annons

Högskolestudenter bidrar till produktutveckling i Töreboda

Ett flertal studenter från Högskolan i Skövde gör sina examensarbeten tillsammans med ett företag. För studenten blir det ett sätt att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken, och verksamheten får i gengäld ett problem löst av engagerade studenter.
Ericsindustrier i Töreboda är ett litet industriföretag som samarbetar med studenter från Högskolan i Skövde för att hitta nya lösningar för sin produktutveckling. Ett samarbete som ser ut att leda till stor industrinytta för företaget.

Ericsindustrier i Töreboda är ett litet ett familjeföretag som grundades i mitten av 1950-talet. Företaget tillverkar torkställningar för tvätt, duschdraperistänger och annan badrumsinredning. I dagsläget är man 6 anställda och en viss del i produktionen blir ofta en flaskhals.
– Problemet som vi har med en del av vår produkt är att den är väldigt tidskrävande att plocka ihop. Det är många små delar och det är viktigt att det blir rätt för det är en grundläggande del i konstruktionen. Där ville vi hitta nya idéer och lösningar som minskar monteringstiden men behåller samma höga kvalitet, säger Ulf Ridelberg, ägare och VD på Ericsindustrier.

Designingenjörer föreslår nya lösningar
För att utveckla produkten och ta bort flaskhalsen valde Ericsindustrier att ta in inspiration från exjobbare från Högskolan i Skövde. De två designingenjörsstudenterna Nathalie Tillaéus och Tobias Ryttman gör sin sista termin på designingenjörsprogrammet och är snart färdiga designingenjörer. Examensarbetet på Ericsindustrier är den sista delen i utbildningen och en chans för studenterna att ta tag i verkliga problem ute i industrin.
– Vi kommer att leverera olika koncept till Ericsindustrier som minskar monteringstiden och monteringskostnaden för den här produkten samtidigt som vi bibehåller kvaliteten. Sen kommer vi att föreslå en mer ergonomiskt hållbar arbetsplats och förhoppningsvis även göra det lite bättre ut ett miljöperspektiv, säger Nathalie Tillaéus.

Hur är det som exjobbare att komma ut i industrin?
– Jag känner att jag har fått mycket kunskap om hur det fungerar ute i industrin och hur man kan ha nytta av det man lärt sig under studietiden. När vi är här på Ericsindustrier kan vi koppla ihop smarta lösningar som vi har tänkt ut innan, säger Tobias Ryttman.
– Vi har ju en väldigt stor teoretisk bakgrund från Högskolan, men här får vi verkligen applicera alla kunskaper. Vi får ta eget ansvar och så får vi även den här verklighetsbilden av företaget, säger Nathalie Tillaéus.

Vad hoppas företaget få ut av samarbetet?
– Vi är helt övertygade om att resultatet av C-uppsatsen kommer innebära en eliminering av vår värsta flaskhals samt en hel del kostnadsbesparingar över tid. Samarbetet med studenterna är och har varit mycket givande då de kommer in med ett öppet sinne och ett helt annat perspektiv än vad vi har som arbetat med produkterna här i flera år och kanske blivit en smula hemmablinda. Klart det innebär en del jobb att vara handledare åt studenterna, men de är väldigt självgående och det är de som driver arbetet framåt. Jag behöver egentligen mest vara reaktiv och hjälpa dem när de behöver mig, säger Ulf Ridelberg. 

Vad är ett exjobb egentligen?
En högskoleutbildning avslutas med ett examens- eller uppsatsarbete som omfattar ca 10 eller 20 veckors heltidsstudier. Studenterna använder då de kunskaper och färdigheter de fått med sig från sin utbildning på ett avgränsat problemområde. Arbetet genomförs, i de flesta fall, på vårterminen och utförs självständigt eller genom att två studenter samarbetar. Under höstterminen anordnar Högskolan i Skövde en mässa (exjobbexpo) varje år där företag, organisationer och studenter kan mötas och utbyta idéer.
– Att samverka kring exjobb skapar ömsesidig nytta och bidrar till utveckling. Företagen får nya infallsvinklar och perspektiv på sin verksamhet, samtidigt får studenterna möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, säger Christina Landelius Törning, samverkanskoordinator på Högskolan i Skövde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title