Annons

Högt ställda ambitioner när global testplattformsaktör etablerar sig i Sverige

Tricentis är en av branschledarna inom segmentet som kallas för ”Continuous Testing Platforms”, vilket omfattar kontinuerlig testplattformar för testhantering och storskalig testautomation.
I detta har Tricentis skapat en programvara för kontinuerlig testning för DevOps:
– Och genom agil testautomation och en avancerad automatisering med stöd av mer än 150 teknologier, inklusive programvara som SAP, Salesforce, Oracle och SNOW, ger vi nu automatiserad insikt i affärsriskerna för kundernas programvaru-releaser. Det är viktigt, inte minst med tanke på att företag tillbringar nästan 50 procent av tiden för varje release med att testa. Vi omvandlar testandet från att vara ett hinder till att istället bli en katalysator för innovation, säger Jesper Thureson från Tricentis.

Föråldrade processer
Till saken hör att Tricentis lösningar bygger på att mjukvarutester fortfarande ofta och i stor omfattning görs med äldre verktyg och med föråldrade processer. En svaghet, menar man på Tricentis:
”Dessa verktyg och processer möter helt enkelt inte inte tillräckligt bra behoven för den snabba digitala transformation som just nu pågår i nästan alla branscher,” skriver bolaget i sitt pressmaterial. Man hävdar följaktligen att Tricentis löser denna utmaning, främst genom att ge kunderna möjligheten att nå automatiseringsnivåer på mer än 90 procent.
Tricentis har idag över 1600 företagskunder över hela världen.

Starkt ekosystem av partners
När företaget nu tar sina tjänster och lösningar till Sverige så kommer också Tricentis partnerekosystem att vara en avgörande del av framgången. Nuvarande partners inkluderar företag som AddQ, Lemontree, CAG, QCentris, Corechange, Wipro, Accenture, Cognizant, Sogeti, Society och Sll.

– Liksom för de flesta mjukvaruföretag, är våra kanalpartners oerhört viktiga. Vi är väldigt tacksamma för att vi redan har fantastiska partnerskap, och vi kommer att fortsätta utvidga denna kanal noggrant så att vi kan erbjuda våra lokala kunder tillgång till thought leadership i regionen. Det vi kallar för ”Tricentis Disruptive Continuous Automated Testing Platform” gör det möjligt för företag att leverera automatisering med snabba förändringar och en tiofaldig prestandaförbättring när det gäller allt från tid till kostnad och riskhantering, vilket blir en attraktiv tjänst för våra partners att kunna erbjuda, säger Jesper Thureson.

Förutom nu i Sverige har Tricentis har närvaro i Österrike, Australien, Belgien, Danmark, Tyskland, Indien, Nederländerna, Singapore, Schweiz, Polen, USA och Storbritannien.

Vad är DevOps?
För det som vill veta mer om DevOps och hur det kan användas inom fordonsindustrin, där t ex Geelys dotterbolag för utveckling av produktutvecklingsplattformar, göteborgsbaserade CEVT, har använt sig av konceptet. CEVT har bl a utvecklat lösningar för Volvo Cars.

Aktuellt på ENGINEERING.COM ”PLM, DevOps and CEVT’s Experiences Can Deliver World Class BOM Management”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title