Annons

HPC, CAE och kvantdatorer focus på Gompute 2018

För den som är intresserad av HPC (High Performance Computing), CAE och simulering är årets användarmöte Gompute 2018, den 17 och 18 april i Göteborg, något att se fram emot. Under ämnen som cirkulerar kring simuleringsbaserad teknik, vetenskap och teknisk databehandling erbjuder årets event inte bara en närmare bekantskap med några av områdenas viktigaste profiler, utan man får också möjlighet att lära sig mer om de senaste nyheterna.
Det som gör denna årliga konferens så intressant är bredden med representation från akademi- och forskningssidan till hur man möter och löser de med ämnena kopplade teknologierna ute bland företagen. På talarlistan finns t ex professorn på Chalmers avdelning för mikroteknologi och nanovetenskap, Göran Johansson, Tetra Paks Ulf Lindblad, Rolls-Royce Johan Lundberg och från Volvoanknuta produktutvecklingsföretaget CEVT kommer Robert Johansson.

Professor Göran Johanssons keynote levereras under rubriken, ”Prospects for Quantum Computers – in the World and in Gothenburg”. Johansson är chef för laboratoriet ”Applied Quantum Physics” och basar även Chalmers’ ”Advance Nano Area”. Tunga poänger i verksamhete är modellering, teori och programvara för den supraledande kvantdator som byggs i ”Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT)” och som startade nu i januari 2018.

På Chalmers har man byggt en ”svensk” kvantdator. Den är uppbyggd av supraledande kvantbitar, elektriska kretsar på en mikrochip som kan vara värd för enskilda fotoner i kvanttillstånd. Att länka många kvantbitar är relativt enkelt, men att ha kontroll över kvanttillstånd och fel är desto svårare. På Gompute 2018 berättar Chalmersprofessorn Göran Johansson mer om saken. FOTO Johan Bodell, Chalmers

Exponentiell utvecklingspotential. Kvantfysik är i sin mysticism onekligen ett fascinerande område och relaterat till vad fördjupade kunskaper och forskning kan komma att tillföra datortekniken finns en exponentiell utvecklingspotential när det gäller snabbhet och förmåga att hantera de växande datavolymer som är grundläggande kapabiliteter inom HPC.

Professor Johansson forskar på såväl grundläggande aspekter som tillämpad kvantteknik.
Ett exempel på en intressant grundläggande effekt är den dynamiska s k ”Casimir-effekten”, där fotoner skapas ur vakuum med en spegel som accelererar dem till hastigheter nära ljusets. En annan mer tillämpad fråga är hur man bygger en kvantdator, där kvantmekaniska fenomenen som superposition används för att lösa problem som ligger utanför dagens superdatorer.
Med en fungerande kvantdator kan man exempelvis hitta detaljerade egenskaper hos molekyler. Detta kan i sin tur leda till nya mediciner och andra nya medicinska behandlingar. Men en kvantdator kan också förbättra artificiell intelligens och ge oss kvalitativt nya möjligheter att hitta strukturer i stor uppsättning data och hitta bättre lösningar på optimeringsproblem, såsom trafikstyrning för att undvika överbelastningar.
Göran Johansson blir den som guidar deltagarna kring läget för detta område i världen…och i Göteborg.

HPC och simulering i näringsliv och praktik. Men det blir som sagt mycket från hur man i storföretagen på det praktiska planet löser sånt som är förenat med CAE, simulering och HPC.

* Tetra Paks Ulf Lindblad talar tillsamman med Anders Floderus under rubriken, ”Simulation for validation”

* Rolls-Royces Johan Lundberg blir ledsagare inom hydrodynamik och hans föreläsning har titeln, “Virtual Ocean at Rolls-Royce Hydrodynamic Research Centre”.

* Från  Forze-Delfts perspektiv diskuterar och berättar Wouter Van Gijseghem om utmaningar förenade med aerodynamik och racerbilar. Det handlar om den aerodynamiska konstruktionen av den första vätgasbaserade racerbilen i världen: Forze, ett arbete som gjorts av ett studentteam. Efter 500 000 timmar och 150 iterationer har man Forze VIII fått fram en lösning med en motsvarande aerodynamisk effektivitet som en LMP-bil.
För projektet använde man Gompute, vars lösning gjorde det möjligt för Forze att använda en designpipeline som liknar en som Formel 1-team har till sitt förfogande. Med fullautomatiserad meshing och OpenFOAM-skript kan karossens utformning optimeras, vilket understryker behovet av effektiv CFD ännu mer.
Titel på föredraget är, “The Aerodynamic Design of the First Hydrogen Race Car in the World”.

* Andra talare under Gompute 2018 är CEVTs Robert Johansson, Swerea Mefos’ Pooria Jalali, Chalmersprofessorn David Sands, som berättar mer om WASP, ”The Wallenberg Autonomous Systems and Software Program”.

* NVIDIA kommer att ha en workshop den 18 april med innehåll:
AI från datacenteret till bilen – Nvidia end-to-end-programvaruplattform för djuplärning och databehandling för robotar och autonoma fordon

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title