Annons

Hur kan man minimera avbrottens påverkan i TILLVERKNINGEN?

Hur påverkas monteringspersonal inom tillverkningsindustrin av avbrott från datorbaserade informationssystem? Varför påverkar oss visa typer av avbrott som de gör och hur kan vi skapa strategier för att hantera dem?
Detta har Ari Kolbeinsson, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, fokuserat på i sin forskning och han har tagit fram ett teoretiskt ramverk som förenar kognitiva teorier med forskning på just avbrott.

Det finns forskning där avbrott har studerats närmare för att testa när det är lämpligt att avbryta någon och hur. Dock har den tidigare forskningen främst genomförts i situationer som inte liknar vanliga arbetsuppgifter. De experiment och den studie som Ari Kolbeinsson utfört visar att det finns skillnader mellan att använda uppgifter av artificiell karaktär i en labbmiljö mot att använda mer autentiska uppgifter som efterliknar faktiskt monteringsarbete. Många moment i autentiska arbetsuppgifter går automatik, ungefär som när en förare växlar bilen, och det är svårt att återskapa i en artificiell miljö.

Ramverk med grafiska hjälpmedel. Redan i sin licentiatavhandling hade Kolbeinsson idéer kring teorier till ett ramverk. Med hjälp av resultaten från två experiment och en uppföljningsstudie lyckades han smälta ihop teorierna och skapa det ramverk som publiceras i avhandlingen. Ramverket visar, med hjälp av grafiska hjälpmedel som gör det lättare att förstå, var det går att störa för att påverka produktionen så lite som möjligt.
– Inom industrin finns gott om teknisk kompetens, men kunskapen om den mänskliga faktorn riktas mest mot minskning av monteringsfel i befintliga fabriker säger Ari.
Hans forskning riktar sig istället mot framtidens fabrik, som har mycket mer data och större kommunikationssystem.

Bäddar för vidare forskning. Resultatet av Kolbeinssons forskning är av nytta för tillverkningsindustrin – men en annan stor nytta är vidare forskning på avbrott. Ramverket ska kunna användas mer generellt framöver då forskare ges möjlighet att använda det för att vidare studera avbrott i datorsystem, i mobiltelefoner och i alla system där man kan analysera uppgifter folk gör. En central tanke bakom ramverket är att på ett begripligt och enkelt sätt kombinera flera komplexa teorier som forskare ska kunna använda sig av. Enligt den feedback ramverket fått uppnås detta genom användning av nya typer av visualiseringar.
– Det är möjligt att ramverket även gäller för andra domäner, eftersom det är baserat på grundläggande kognitiva teorier. Men detta behöver forskas vidare på, avslutar doktoranden.
Ari Kolbeinsson disputerar tisdagen 26 februari med sin avhandling ”Managing interruptions in manufacturing – Towards a theoretical framework for interruptions in manufacturing assembly” på Högskolan i Skövde.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title