Annons

Hur ser vägen framåt ut för Volvo Group när det gäller PLM?

Innan vi går närmare in på några av de mest prominenta talarna ska vi notera att temat för konferensen är ”Digital Transformation and PLM – a call for PLM Professionals to re-define and re-position the benefits and value of PLM.” 
Den globala industrivärlden har de senaste åren förändrats i ett rasande tempo med den digitala transformation som en genomgående röd tråd. Detta ställer krav på förändring och konferensinnehållet cirklar kring denna utveckling i lite olika perspektiv, där en poäng är att allt det nya kräver att man omdefinierar och ompositionerar fördelarna med och värdet av PLM.  

PLM Road Map & PDT EMEA 2022 kommer att belysa PLMs roll för att möjliggöra holistisk och hållbar digital transformation. Presentationer kommer att undersöka var PLM har varit framgångsrikt och varför, summerar arrangörsstabens Håkan Kårdén årets EMEA-upplaga av eventet. ”Dessutom kommer vi att överväga placeringen av PLM inom företaget.

Rapporter och fallstudier
Allt detta skildras alltså av presentationer i PLM Road Map & PDT 2022 EMEA, som diskuterar kring professionellt verksamma PLM-intresenters roller och berättelser om hur man möter problematiken i olika branscher.  
– Det blir en blandning av rapporter och fallstudier från branschexperter, som täcker tekniker, processer och människor, säger den svenska arrangörens ansvarige, Eurosteps marknads-direktör, Håkan Kårdén, och fortsätter: ”PLM Road Map & PDT EMEA 2022 kommer att belysa PLMs roll för att möjliggöra holistisk och hållbar digital transformation. Presentationer kommer att undersöka var PLM har varit framgångsrikt och varför. Dessutom kommer vi att överväga placeringen av PLM inom företaget.”

Vilken är den bästa användningen av PLM?
Kårdén sammanfattar agenda-ämnena med att de kommer att försöka besvara på följande frågeställningar:

 • Hur förbättrar vi PLM-implementeringarna för att bättre anpassa oss till skiftande förväntningar?
 • Vilken är den bästa användningen av PLM för att stödja design och implementering av smidiga men ändå motståndskraftiga försörjningskedjor och generellt minska och hantera företagsrisker?
 • Hur kan PLM stödja det handlingskraftiga företaget och hjälpa ledningsgrupper att förstå, fatta beslut och hantera framtiden?
 • Vad krävs för att PLM-gemenskapen ska gå över till ett interoperabelt system för återanvändning av data och öppenhet, vilket eliminerar processluckor och affärsfriktion?
 • Hur inkluderar vi PLM som en del av strategiska AI- och maskininlärningsinvesteringar?
 • Vilken roll har PLM i en post-COVID-19 värld, och hur återställer vi för det?
Lastbils-, buss- och entreprenadkoncernen Volvo Group beslutade sig för en tid sedan att konsolidera CAD- och PLM-bitarna på PTCs lösningar Creo och Windchill. Koncernen satsar hårt på att utveckla lösningar för den digitala tråden och man gör det bl a baserat på PTC-verktyg. Volvo Groups Bertrand Felix har i dessa sammanhang demonstrerat hur man jobbat med PTCs AR-lösningar (Augmented Reality) som en del i utvecklingen av en digital tråd. ”Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna,” sa Felix.

Volvokoncernens förändrade PLM-landskap
Ett ambitiöst program alltså som kan anses fylla en viktig roll som rik informationskälla och inspiration kring utvecklingen i en tid där mycket ställs på huvudet.
Klart är också att PLM- och produktionsautomation är avgörande i detta utvecklingsarbete.

Just här är framträdandet av Volvo Groups Josef Schiöler en av eventets höjdpunkter. Vad Volvo Group gör, hur man ser på utvecklingen och hur man organiserar sig för att möta de nya disruptiva utvecklingsspåren är i ett svenskt perspektiv av mycket stor betydelse, inte minst i kraft av det svenska bolagets position som industriteknologisk förebild.
Hans presentation har rubriken: “Transformation Journey and PLM & PDM Modernization to the Digital Future”.

Josef Schiöler, som alltså basar för PLM-/PDM-plattformssidan på Volvo Group, kommer att tala om Volvokoncernens spännande förvandlingsresa och den på många sätt mycket omfattande förändringsprocess man genomgår, där megatrender som elektrifiering, automation och uppkoppling driver förändringsarbetet.

Ambitiösa mål för 2030
– Volvokoncernen har satt upp ambitiösa mål i vår vision för 2030 för att möta konvergensen av dessa megatrender och de nya möjligheter de ger, konstaterar Schiöler och tillägger: ”I denna nya verklighet måste vi anpassa oss för att bli ledande i att producera digitala erbjudanden som är lönsamma, skalbara och differentierade. För att anpassa oss till den snabba utvecklingen i världen runt omkring oss måste vi själva vara mycket snabbare på marknaden, arbeta nära våra kunder och ha förmågan att snabbt skala upp våra digitala erbjudanden för att maximera värdeerbjudandena till kunderna.

Josef Schiöler.

Han påpekar vidare i sin introduktion till event-framträdandet att digitalt och IT kommer att möjliggöra och underlätta denna förändring med den tydliga ambitionen att vässa Volvokoncernens digitala förmåga och möjliggöra värdeskapande i stor skala.
– För att stödja denna förändring genomgår Volvokoncernens PLM- och PDM-landskap en betydande omvandling för att möjliggöra snabbhet för att möta framtida behov och förändrade affärsmodeller, inklusive ett mer uppkopplat partner-ekosystem. Den här presentationen kommer att dela några lärdomar om Volvokoncernens resa och nyckelfaktorer att ta hänsyn till i en PLM/PDM-transformation.

Saab Aeronautics Technical Fellow, Eric Herzog, kommer att tala om en PLM-arkitektur känd som ”Genesis” som ska stödja integrerade, men ändå federerade, PLM-miljöer. ”Genesis” tillåter exploatering av tekniska disciplinspecifika miljöer samtidigt som en nivå av spårbarhet bibehålls i krav, produktstruktur, förändring och realiseringsstruktur. OASIS OSLC-standarden är en möjliggörande teknik för plug-and-play-sammankopplingar mellan miljöer. Denna presentation fokuserar på erfarenheter av att implementera OSLC-gränssnitt för ett STEP/PLCS-baserat verktyg och kommer att inkludera en demonstration av spårbarhet över flera miljöer med OSLC-gränssnitt. En längre artikel, uppdelad i två delar, om detta har publicerats både på PLM&ERP News och på vår amerikanska systersajt, engineering.coms hemsida. Här är länkarna till de senare publiceringarna:
https://www.engineering.com/story/the-hunt-for-the-ultimate-plm-system-part-1-saab-aeronautics-and-the-gripen-fighter-aircraft
https://www.engineering.com/story/the-hunt-for-the-ultimate-plm-system-part-2-saab-aeronautics-and-the-path-into-the-future

Fler spännande presentationer
Men, som sagt, finns det en hel del annat intressant på agendan – här är fler exempel:

 • Digital Skills Transformation—Often Forgotten Critical Element of Digital Transformation
  Peter Bilello, VD och koncernchef, CIMdata
 • Steering future Engineering Processes with System Lifecycle Management
  Patrick Schäfer, ThyssenKrupp Steering
 • PLM‘s Role in Unifying an Organization’s Product Data Quest
  Samrat Chatterjee, Business Process Manager – Product Lifecycle Management, ABB
 • Digital transformation at Siemens Energy
  Per Söderberg, Head of Digital PLM, Siemens Energy
 • Digital Twin Continuity across the Product Lifecycle 
  Robert Rencher, Sr. Systems Engineer, Associate Technical Fellow, Boeing
 • MoSSEC and the Importance of PLM Data Interoperability in a Future Sustainable and Connected World 
  Kyle Hall, Data Driven Systems Engineer, Airbus
 • Digital Transformation – time to roll up your sleeves 
  Rob Bodington, Technical Fellow, Eurostep
 • An A&D Roadmap for Enabling Global Collaboration
  Robert Gutwein, Associate Director, PLM Collaboration and Data Exchange, Pratt & Whitney och Bernd Feldvoss, Value Stream Leader PLM Interoperability Standards, Airbus
 • Heterogeneous and federated PLM – is it feasible?
  Erik Herzog, Technical Fellow, Saab Aeronautics
 • ESS the Project—using PLM and Virtual Twin to build the world’s leading facility for research using neutrons
  Henrik Lindblad, Group Leader PLM & Process Support, ESS
 • Digitalisation for the Development and Industrialisation of Innovative and Sustainable Solutions
  Dr. Ola Isaksson, Professor, Product Development & Systems Engineering Design Research Group Leader, Chalmers University
 • Accelerating digitalisation at Stora Enso
  Kaisa Suutari, Director of Innovation Services, Stora Enso
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title