Annons

Idéerna som styr när Unit4 tar fram nästa generations system

ERP-utvecklaren Unit4 har haft ett antal framgångar under det senaste året, med FMVs (Försvarets Materielverk) beslut att standardisera ERP-sidan på bolagets plattform, som kommersiell topp.
Men inget står heller stilla när det gäller att utveckla lösningar. Idag meddelar bolaget att man förstärkt företagsfokus i det strategiska konceptet "People Experience". Detta för att möta dagens förändrade arbetsmiljö - inte minst när det kommer till serviceinriktade organisationer. Det handlar om utvecklingen av nästa generations affärssystem.
- I en allt mer konkurrensutsatt miljö, där man ständigt jagar nya talanger, har organisationer kommit fram till att människors förväntningar på sitt arbete har förändrats dramatiskt, säger Mike Ettling, CEO på Unit4. De förväntar sig en bättre balans mellan arbete och privatliv samt önskar att tekniken man använder på arbetsplatsen ska fungera lika bra som den gör hemma i bostaden - sömlöst, med mindre komplexitet samtidigt som den ska leverera en inspirerande och meningsfull upplevelse.

Unit4:s People Experience Suite är utformad för att förändra hur människor arbetar, berättar Unit4-chefen. Genom AI och maskininlärning sammanförs affärssystemets ekonomi- och produktivitetsfunktioner med funktioner för medarbetarengagemang samt med planerings- och analysprogram i konstant utveckling.
– All vår programvara kommer att vara byggd för molnet, säger Ettling. Detta betyder en mer fullständigt integrerad programvara som fungerar mer intuitivt och sömlöst för de människor som använder den – något som för samman företaget bättre och samtidigt kopplar företagets behov till de behov och intressen som finns hos de människor som arbetar där.

Prioritering av människors upplevelser inom produktutvecklingen
Unit4 beskriver People Experience som en av det viktigaste delarna i produktutvecklingen, där användarens upplevelse ska prioriteras och förbättras över hela organisationen. De mest framgångsrika, tjänsteorienterade företagen använder teknik, inte bara för att erbjuda en bättre arbetsplats, utan även för ett effektivare och mer meningsfullt sätt att arbeta på.
People Experience Suite hjälper organisationer att automatisera och förändra hur arbetet sker på i hela organisationen, så att människor istället kan fokusera på att vara kreativa och lösningsorienterade.

Maskininlärning och AI
Den största fördelen med People Experience kommer från Unit4 People-plattformen, som ger både verktyg och kapacitet att göra Unit4-applikationerna självgående, anpassningsbara och intuitiva. Den kan automatisera administrativa uppgifter och låta personer som inte är IT-specialister ändra, lägga till och konfigurera tjänster genom lokaliseringar och modeller för “best-practice”. People-plattformen gör det även möjligt att lägga till appar, kund- och partnertillägg samt att integrera tredjepartsapplikationer.
– Vår metod levererar en komplett mikroservicebaserad ERP/HCM-lösning som bearbetar organisationstjänster, säger Claus Jepson, biträdande teknikchef, Unit4. Vi har bäddat in avancerad teknik, alltifrån maskininlärning och artificiell intelligens till språkassistenter i vår plattform. Allt för att ge människor och organisationer möjlighet att planera, hantera och prestera bättre.’

För alla i hela organisationen
– Våra lösningar är utformade för att kunna användas av alla människor, över hela organisationen – det är det som skiljer Unit4 mot andra ERP/HCM-leverantörer, säger Ettling.
Unit4-kunder tillverkar inte produkter, de levererar tjänster för universitet, professionella serviceföretag, ideella organisationer och myndigheter. Unit4 fokuserar på att hjälpa alla de människor som i sin tur hjälper människor.
– Det här är vad vi står för, avslutar Ettling. Det handlar om att bygga framgång genom erfarenheter från anställda, användare och kunder, men även om att förbättra upplevelserna för alla som arbetar med våra kunders ekosystem. Det är vad vi menar med People Experience.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title