Annons

IFS Applications 10, en kickstart för nye basen Darren Roos

Svenska affärssystemutvecklaren IFS har presenterat sin nya version 10 av Applicationssviten. PLM&ERP News’ reporter, Felix Nilsson, var på plats i Atlanta, USA, där bolaget under sitt globala användarevent IFS World Conference 2018 lanserade den nya versionen. Nilsson rapporterar att den nya IFS Applications 10 ännu en gång visar att bolaget ligger i framkant på ERP-sidan i allmänhet och när det gäller fältservice och EAM (Enterprise Application Management, ”underhållslösningar”) i synnerhet.
”Systemet är byggt för att företag ska kunna dra nytta av disruptiva trender som automation, IoT samt ökad tjänsteförsäljning och hjälper bolagen att koppla verksamheten till en sammanhållen digital miljö,” sammanfattar han.
IFS nye koncernchef, förre chefen för SAPs Cloud, Darren Roos, är entusiastisk över den nya programversionen:
- En lösning i världsklass inom sina segment, säger han. Vi har byggt mjukvaran för att hjälpa våra kunder kapitalisera på stora, viktiga trender som automation, uppkopplade enheter och ökad tjänsteförsäljning, säger den nye IFS-basen, och tillägger: En viktig poäng är att vi har utvecklat lösningen i nära samarbete med våra kunder. Detta för med sig en enorm mängd innovationer som kommer ge maximal affärsnytta från första dagen.

IFS CTO (Chief Technology Officer), Dan Matthews, säger till PLM&ERP News den nya versionen innehåller över 500 nya funktioner och förbättringar. Han pekar bland annat på det helt nya användargränssnittet som ett lyft.

Strategiska KPI-paneler. Han får också medhåll från användarsidan i detta. Fem företag har varit med och ”pilotat” den nya versionen. Volac, ett av Europas snabbast växande mejeriföretag, är en av piloterna. Neville Chapman, ansvarig direktör för bolagets affärsutveckling, säger:
– Det nya gränssnittet är verkligen en av de stora fördelarna med Applications 10. IFS Aurena, som det heter, gör det möjligt att jobba effektivt oavsett vilken enhet man använder eller vilken tid på dygnet man gör det. Tillsammans med IFS Lobby kan vi nu komma åt den information de behöver på ett synnerligen enkelt sätt. Enklare än tidigare och redan då var det enkelt.
– Vi kan nu utveckla visuella strategiska KPI-paneler som hämtar data direkt från IFS och som låter oss dyka djupt ner i relevant information. Genom att använda dessa paneler tillsammans med relevanta Lobby-översikter kommer vi kunna få ut reella värden ur våra systeminvesteringar. Arbetet med IFS pilotprogram har gjort att vi kan påverka utvecklingen av produkten, vilket har varit en väldigt positiv upplevelse och vi ser fram emot fortsättningen på vårt långvariga samarbete.

IoT och lagerbaserad arkitektur. Ett bra betyg från en av pilotföretagen för nya Applications 10, alltså. Men här finns förstås mycket mer än bara gränssnittet.

IFS’ CTO, Dan Matthews.

– Vi har, vågar jag påstå, mer än någonsin haft framför ögonen att designa den nya versionen 10 för att hjälpa användarna komma närmare affärsidén och koppla personer och processer mot en modern digital miljö. Genom att kombinera funktionerna i IFS Applications 10 med nya innovationer som IoT och lagerbaserad applikationsarkitektur kan vi erbjuda verkligt unika affärslösningar, säger Dan Matthews.

Vilka är de viktigaste nyheterna i nya ”tian”?
Så här ser det ut:

  • IFS Aurena: En toppmodern, browserbaserad användarupplevelse med ett intuitivt gränssnitt. IFS Aurena sätter konsumenten i första rummet för att öka produktiviteten och engagemanget hos de anställda. Såväl användare inom business-to-business som övriga användare kommer att ges tillgång till IFS Aurena, som kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt med hjälp av IFS koncept för ständigt uppdaterade företagsapplikationer.
  • AI/interaktion mellan människa-maskin: Baserad på artificiell intelligens (AI) lanseras IFS Aurena Bot som en del av IFS Applications 10. Lösningen gör det möjligt för användare att interagera med systemet via antingen tal eller text på ett naturligt och effektivt sätt. IFS Aurena Bot kan användas av både chefer och övriga användare för att ställa frågor och hantera exempelvis frånvarorapporter och ledighetsansökningar. IFS Aurena Bot kan användas via en rad populära kommunikationsverktyg, som Skype, Skype For Business och Facebook Messenger, men även inom IFS Aurena.
  • Servicecentrerade funktioner: IFS Applications 10 innehåller flera satsningar riktade mot serviceinriktade organisationer; i synnerhet för tillverkare med service-/tjänstebehov och eftermarknadshantering, samt tjänste-/serviceföretag i behov av en integrerad lösning skräddarsydd för just deras affärsmodell. Bland de större uppdateringarna inom detta område är möjligheten att hantera servicearbeten och offerter direkt i CRM-modulen, förbättrat stöd för arbeten där flera personer är involverade eller som fördelats över flera insatser och fortsatt satsning på IFS Mobile Work Order. Ävenbättre hantering och visualisering av behov och användning, kostnadskontroll och WIP-bokföring tillsammans med nya funktioner för att möta kunden under hela servicelivscykeln och hantera externa entreprenörer finns bland förbättringarna.
  • Behovsdriven MRP (DDMRP): DDMRP är en förlängning av traditionell MRP (Material Requirements Planning) som hjälper företag hantera dagens utmaningar som hänger ihop med kortare produktlivscyklar, långa ledtider och ökande behov på variant- och variationshanteringssidan. Genom att introducera strategiska lagerbuffertar kan företagens ledtider reduceras och bli mer behovsdrivna istället för att förlita sig på osäkra prognoser. IFS inbyggda lösning har validerats och godkänts av Demand Driven Institute, vilket understryker lösningen potential för kostnadseffektiva implementeringar.
  • Tillverkningsfunktionalitet: Den nya versionen har utrustats med förbättringar inom processtillverkning, bland annat genom utökade möjligheter till spårning, kvalitetskontroll, recept- och formelhantering, satsbalansering, omarbetningar samt handelshantering. De utökade funktionerna förstärker tillverkares möjlighet att utnyttja den digitala transformationen för högre effektivitet.
  • Förbättringar för globala affärer: För att kunna erbjuda utökad support för globaliserade företag innehåller IFS Applications 10 en helt ny motor för global skattehantering, flerföretagsfunktioner och robust stöd för parallella huvudböcker.
  • Moderna och molnvänliga API:er: Öppna API:er organiserade efter mikrotjänster, byggda efter de senaste RESTful-principerna och OASIS oData-standarden gör det enkelt att integrera data och processer i IFS Applications 10 med IoT- och AI-tekniker, Microsoft Office365 och de flesta andra moderna moln- och SaaS-lösningar.

Fem pilotkunder utvärderar systemet. Som noterades inledningsvis har IFS Applications 10 redan implementerats av fem pilotkunder som fått utvärdera systemet. Kunderna representerar olika branscher och geografiska områden: Chief Industries Inc. (USA), Hexpol (Sverige), Portsmouth Aviation (Storbritannien), Volac (Storbritannien) och Valmont Industries (USA).

IFS Applications 10 har även rönt tidiga kommersiella framgångar genom större affärsöverenskommelser med det franska postföretaget La Poste, det global säkerhets- och försvarsföretaget Saab, det ledande svenska kafferosteriet Löfbergs Lila, schweiziska mikromotorproducenten maxon motor och norska virkesföretaget Bergene Holm AS, för att nämna några.

En kickstart för Darren Roos. Och som sagt: IFS Applications 10 finns tillgängligt som en molnbaserad tjänst, mjukvara som tjänst (SaaS) och som lokal version.
Den nya versionen är ett vasst steg i den svenska ERP-utvecklarens mjukvaruutveckling.
Det är svårt att tänka sig en bättre plattform att starta från för nye bolagschefen Darren Roos.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title