Annons

IFS-chefen om 18 månader som förändrat i grunden och skapat en TILLVÄXTBOOM på licenssidan

När svenska affärssystemutvecklaren IFS under förra vecka genomförde sitt globala användarevent, World Conference, i Boston, spelade nye CEOn, Darren Roos, en huvudroll. Dels i kraft av att bolaget under hans 18 månader vid rodret omformats rejält, både ledningsmässigt och i sättet att exekvera affärerna. Dels för att resultatet av detta har blivit en ”tillväxtboom” som kan få vilken medarbetare och aktieägare som helst på riktigt gott humör. Men också användarkollektivet, som får en stark affärssystempartner med resurser att utveckla marknadsledande lösningar.
Roos berättade från scenen att man nu har fokuserat sin verksamhet till en punkt där tillväxttakten för bolaget överskrider vad konkurrerande ERP-leverantörer presterar med en faktor tre.
- Vi har, sa Roos, positionerat bolaget sig som, ”det enklare, snabbare och mer kundvänliga valet för ERP-installationer”. Visst har vi en mängd mjukvaruförbättringar och nyheter på funktionalitetssidan, vilket är en obestridlig styrka. Men det som framför allt tagit skruv när det gäller tillväxten är en omprövning av implementerings- och supportstrategierna. Kombinationen av dessa två faktorer gör att vi nu vinner marknadsandelar från större och mindre smidiga rivaler som SAP och Oracle, sade han.

Ett intressant faktum med Darren Roos, denna före detta SAP-man, är att han är en antikomplexitetsförespråkare. Han talar gärna om enkelhetens värde. Bara några veckor innan IFS’ Bostonevent sa han i samband med att han representerade bolaget på ägaren EQTs nyköpta amerikanska molnföretags, Acumatica (förvärvat i juni 2019), användarevent:
– Många kunder befinner sig i en intressant typ av paradox där de inser värdet som ”best-of-breed-applikationer” ger dem, men de blir alltmer frustrerade av det sätt på vilket komplexiteten i att integrera dem blir deras, kundens, problem.

”Hellre optimal i hela kedjan än maximal i alla delar”
Han exemplifierar det med att om du är en företagskund och du har bestämt att du vill ha ”best-of-breed-lösningar” i alla led: En för CRM och du köper därför Salesforce, du skaffar Coupa eller Ariba för HR (Human Resources) och något annat för andra bitar.
– Vad det än är som du köper sitter du sedan med integrationsproblemet i ditt knä. Det är du som måste se till att det hela sätts ihop. Det är svårt att hitta någon användare som uppskattar detta problem. Det är exakt vad jag ser, säger Roos.
Alltså, hellre en optimalt fungerande hel kedja, än maximala ”best-of-breed-delar”, som kopplingsmässigt ska integreras och trots detta ofta haltar och är extremt jobbiga att uppdatera.
Kanske är det så att åren inom SAP satt sina spår; SAP som varit känt för just detta med komplexitet, även om få ifrågasätter vad system när de väl är på plats kan åstadkomma. 
Vi ska återkomma till detta med ”enkelhetens budskap” längre ner i artikeln, men först några ord om IFS-basen framträdande i Boston under WoCo.

– Där våra konkurrenter blir allt mer abstrakta och breddar verksamheter och mjukvarukapabiliteter till uttunningens gräns, fokuserar vi och bygger verkligt djup ur ett teknologiskt perspektiv, sade IFS-chefen under WoCo 2019 i Boston.

En avkastning på 413 procent över fem år
Ur ett övergripande perspektiv utvecklar IFS programvara för kunder som tillverkar, utvinner råvaror, distribuerar produkter, underhåller tillgångar och hanterar servicefokuserad verksamhet. Styrkan ligger ”akronymmässigt” inom på ERP-, EAM- (Enterprise Asset Management), PLM- och FSM-områdena (Field Service Management, ”fältservice”).
Enligt IFS-chefen säger typiska användare att installationen av programvaran ger en avkastning på 413 procent på investeringarna sett över en femårscykel. För samma tidsrymd når denna grupp också en 18-procentig produktivitetsökning per anställd och man får upp speeden i leveranserna med 14 procent när det gäller varor och produkter.
– Där våra konkurrenter blir allt mer abstrakta och breddar verksamheter och mjukvarukapabiliteter till uttunningens gräns, fokuserar vi och bygger verkligt djup ur ett teknologiskt perspektiv, sade Roos. Kunderna säger samma sak om och om igen – de vill ha en snabbare väg och kortare tidsåtgång för att få fram beslutsunderlag. De vill veta hur snabbt de kan gå ”live” och likaså snabbt kunna komma till insikt om fördelarna. Men de vill också att ägandet ska vara enkelt och att användare ska kunna navigera enkelt på skärmarna. Allt detta vill de ha till en lägre total ägandekostnad än tidigare och det är vad vi på IFS fokuserar på.

Valfrihet och brobyggande mellan äldre och nytt
Förtroende för mjukvaran och leverantören är andra faktorer som Roos prioriterar i relationen till bolagets kunder och användare. Där många av marknadsspelarna inte alls hållit förtroendefanan och valfrihetsbudskapet högt har den svenska affärssystemutvecklaren gjort tvärtom.
– Ingen ska tvingas in i en ny version. Vi talar om vad som skiljer det nya och det gamla åt. Pekar på fördelarna, men sedan är valet kundens eget. Där andra exempelvis ”pushar” kunderna från äldre robusta och välfungerande databaser mot nya lösningar, som ofta inte är industriellt bevisade, kan vi på IFS säga att, ”detta står inte vi för”. Kunderna ska ha ett val, för det finns alltid hållbara alternativ och vi kan bygga broarna som behövs, sa Roos och pekade i sammanhanget också på en liknande trend när det gäller molnet:
Många av IFS konkurrenter driver kunderna att flytta upp i molnet, även i de fall där användarna egentligen vill stanna kvar ”on-premise” med lokala installationer.
– Här har vi återigen pekat på valfriheten och hittills har de flesta valt att inte helt flytta till molnet, tillade han.

Underhåll av flygplan är ett av IFS starka områden när det gäller IT-stöd. Inte minst via lösningen Maintenix, som kom med köpet av MXI för några år sedan.

”Kan inte vara allt för alla”
Vi ska i sammanhanget notera att Darren Roos alltså haft en karriär inom IFS-konkurrenten SAP, där han – innan han värvades av den svenska ERP-utvecklaren – innehade positionen som chef för SAP Cloud. Han har också haft högt rankade positioner inom Software AG.
Ett rikt erfarenhetskar att ”ösa” ur sålunda och vi kan se flera speglingar av detta i vad han hittills gjort på IFS. Han har, precis som de flesta nya exekutiva ledare gör, skapat ett eget team, en ny ledningsgrupp komponerad exakt som han vill ha den.
Till denna har Roos hämtat personer från konkurrerande spelare och blandat dessa med lovande talanger från de egna leden. Detta tycks ha skapat en livskraftig dynamik och under alla omständigheter resultat som talar för sig själva.
Adderar man den nya ”lagkonfigurationen” till bolagets traditionella syn, som går ut på att man inte kan vara bäst i alla sektorer, utan att det är bättre att skapa spetskompetens inom en mer begränsad skara industrisegment (i IFS fall: flyg & försvar, energi, tillverkning, anläggning, service & installation), skapas bilden av ett bolag som inte vill vara allt för alla, med en därmed ofta medföljande kompetensuttunning som resultat. Istället tar man ett grepp man klarar för att leverera specialist-kapabiliteter till de industrier man servar.

Partnernätverk från Accenture till Novacura
När PLM&ERP News talat med Darren Roos tidigare har han vidare varit tydlig med vikten av en stark partnerkedja – en trend som inleddes redan av förre IFS-chefen, Alastair Sorbie.
IFS har fokuserat på att utveckla en distributionsmodell där man inte tävlar med integrationsföretag. Man har istället utvecklat en kompetent partnerkedja, bl a med alltifrån globala spelare som Accenture och Tech Mahindra till mindre lokala storheter som EVRY, Exsitec och Novacura. Totalt har man i dagsläget 400 partnerföretag som utbildar hundratals nya konsulter varje kvartal för att hjälpa kunderna att vässa sina system och processer.
Sånt bådar gott inför framtiden.

Köpet av Acumatica och IFS Community
Slutligen några ord som relaterar till både bolagets molnaffärer och partnernätverk. I juni köpte IFS ägare EQT, amerikanska molnbolaget Acumatica, med siktet inställt på att göra detta förvärv till ett ”systerföretag” till det svenska affärssystembolaget. Acumatica utvecklar molnbaserade ERP-lösningar och integrerade IT-system. Man har 275 anställda och 300 partner runt om i världen och planen är att man ska bli en tangerande resurs till IFS.
Förre Microsoft Sverige-chefen, Jonas Persson, som är styrelseordförande i IFS, har samma roll i Acumatica för att se till att samarbetet förstärks. På sista raden räknar man med detta att växla upp kampen om marknadsandelar mot konkurrenter som exempelvis SAP, Oracle, Microsoft, Infor, och Sage.

Ett intressant initiativ som också har bäring på samverkan handlar om en lansering som gjordes under eventet i Boston: IFS Community.
Det handlar om en plattform där kunder kan samarbeta med IFS-experter online och med andra kunder från hela världen för att utbyta kunskap och bästa praxis.

Framtiden ser onekligen ljus ut för den svenska affärssytemutvecklaren.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title