Annons

IFS-studie: Hög ÖKNINGSTAKT för IIoT som samlar in data från hela PRODUKTIONSLINJER

Affärssystemutvecklaren IFS har släppt en undersökning kring hur 200 nordamerikanska chefer ställer sig till IoT/IIoT (Industrial IoT). Det handlar om chefer i allt ifrån tillverkande- och handelsföretag till olje- och gasbolag. Svaren är intressanta och visar på att IoT växer snabbt.
Det visar sig bl a, ur ett IIoT-perspektiv, att företag som samlar in data från kompletta arbetsceller eller produktionslinjer istället för bara från enskilda maskinkomponenter eller maskiner har ökat med 17 procent. Detta möjliggör mer avancerade användningsområden, vilket bidrar till att förklara ett annat intressant resultat från enkäten: En 30-procentig ökning i användningen av IoT för att stödja förvaltning av anläggningstillgångar.
- Det visar sig att IoT, eller IIoT, har en stor potential som man nu börjar utnyttja i en rad företag, säger Christian Pedersen, CPO (Chief Product Officer) i IFS. Det hela kan med dagens lösningar också skötas mycket rationellt. Med en företagstäckande IoT-integration kan man ta emot inkommande data från uppkopplade enheter och använda den för att skapa affärshändelser i ERP.

– Betänk potentialen som ligger i att IoT-baserad information ständigt strömmar in i ERP-programmet genom affärslogiken, säger IFS’ Christian Pedersen.

Christian Pedersens tes om en jättepotential bygger på följande tankesekvens:
– Programvaran kan antingen presentera inkommande data för de personer som övervakar enheterna eller så kan den agera självständigt på informationen. Betänk potentialen som ligger i att IoT-baserad information ständigt strömmar in i ERP-programmet genom affärslogiken. Där kan man sedan tänka sig att artificiell intelligens, AI-applikationer, ständigt lär sig och tillämpar detta lärande genom att skapa hanteringslösningar relaterat till vilket agerande den inkommande datan ska utlösa. Det är då vi kommer att få se det verkliga genombrottet för AI i ERP-kontexten.
Tanken är onekligen lite svindlande, men ännu är vi inte riktigt där. I alla fall inte på bred front.

Få har ännu integrerat IoT-dataströmmar med ERP. Tillbaka till IFS-undersökningen kan vi hur som helst konstatera att respondenter som använde IoT för att övervaka sina kunders utrustning såg en ökning med 10 procent. Indikationen är alltså tillväxt mot att använda IoT för att styra enheter på fältet. Positivt tolkad kan siffran indikera på att en förändring är på gång. Även om ett momentum inte är för handen.

Trots dessa framsteg ligger andelen svarande som har IoT-dataströmmar som är integrerade med ERP-lösningarna (ERP) relativt lågt; bara 16 procent uppgav att denna integration finns. Denna låga nivå kan utgöra ett hinder för att utnyttja IoT för att leverera nya nätverksmodeller eller intäkter.

Kan hamna på efterkälken. Vart efter tiden går för de som inte är proaktiva med initiativ för att införa IoT-/ERP-integration ökar risken att konkurrensmässigt hamna på efterkälken. Det menar i alla fall Antony Bourne, CEO för IFS Industries:

– IoT och IIoT-lösningar kan utveckla nya inkomstkällor och fundamentalt förändrade affärsprocesser, menar IFS Industrys Anthony Bourne.

– Ja, om industriverksamheter inte omfamnar digital transformation är risken påfallande hög att de med tiden kommer att landa i ett tufft läge jämfört med mer agila konkurrenter. IoT hjälper företag att omvandla verksamheten, göra dem mer effektiva, så att de kan utveckla nya inkomstkällor och fundamentalt förändrade affärsprocesser, menar han.
Bourne pekar också på en nyckelbegränsning:
– Bristen på kompetenta resurser med förmågan att distribuera transformationsteknologi.

Erfarna partners både i företagsprogram och på teknologiplattformssidan, tillägger IFS industribas, kan dock hjälpa till att övervinna hindren och identifiera nya, bevisat bra vägar framåt.

Ladda ner studien: ”Industrial IoT: Two Year Trendline”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title