Annons

IFS på köprond inom AI för försvars- och tillverkningsindustrin – förvärvar amerikanska Falkonry

Den explosiva utvecklingen av AI, Artificiell Intelligens, lämnar få mjukvaruutvecklare eller företagsansvariga i lugn och ro. Utvecklingen är explosiv och för den som vill vara med på framtidståget gäller det att haka på nu. IFS och koncernchefen Darren Roos är inget undantag i denna jakt på effektiva lösningar. Under den gångna veckan meddelade han att den svenska affärssystemutvecklaren, IFS, köper amerikanska Falkonry. Detta Kalifornien-baserade mjukvaruföretag har specialiserat sig på industriell AI med siktet inställt på att leverera automatiserad, höghastighetsdataanalys till tillverknings- och försvarsindustrin.
En poäng med Falkonrys lösning är att den AI-baserade, självlärande lösning man tagit fram kontinuerligt övervakar stora mängder data relaterat till industriella anläggnings-tillgångar, maskiner, system och industriella processer för att upptäcka och analysera ovanligt beteende och orsaker till fel.
I en kommentar säger Darren Roos:
- Falkonry är unikt på marknaden eftersom dess teknologi är agnostisk och dessutom inte kräver datavetare. Dessa stora skillnader som Falkonry kan lägga upp på bordet innebär att lösningen är både skalbar och har en låg kostnad att implementera – två grundläggande egenskaper som i hög grad överensstämmer med våra egna värderingar.

Datamängderna inom de flesta industriella verksamheter har ökat exponentiellt de senaste två decennierna. Digitaliseringen av anläggnings-tillgångar, maskiner och olika former av flottor genererar oöverträffade mängder data, vilket gör driftövervakning i realtid mycket komplex och hindrar omedelbara driftsförbättringar, som bl a underhåll och processjusteringar. Här kommer nu Falkonrys automatiserade och självlärande AI in i handlingen och uppges kunna bidra till att, ”organisationer kan demokratisera intelligens, vilket gör det möjligt för operativa användare att vidta åtgärder i tid för att förhindra driftstopp, kvalitetsproblem och utsläppsbrott och automatisera process- och arbetsflödesförbättringar.” Onekligen förträffliga egenskaper för den aktör som vill vässa sin produktion.

Ännu ett bevis på strävan mot leverans av end-to-end-verktyg
För IFS innebär köpet av Falkonrys självlärande lösning för anomalidetektering att man till sina befintliga företagssimulerings- och AI-baserade schemaläggnings- och optimeringsfunktioner kan lägga ytterligare kapabiliteter. Roos menar att satsningen ytterligare bevisar bolagets strategi att genomgående använda AI gför att tillhandahålla end-to-end intelligens och fördjupande insikter i EAM (Enterprise Asset Management) över hela ERP-, MES- (Manufacturing Execution System), PSO- (Planning, Scheduling, Optimization), FSM- (Field Service Management) och ESM- (Enterprise Service Management)-områdena. Vilket i förlängningen ger att man kan bidra till att personal- och tillgångsproduktiviteten.

Teknologin kan tillämpas i alla branscher
Om Falkonry ska sägas att man har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA och regional närvaro i Mumbai, Indien. Bolaget grundades 2012 av CEOn Nikunj Mehta. Företaget har kunder över hela Nordamerika, Sydamerika och Europa, inklusive den amerikanska flottan och flygvapnet, Ternium, North American Stainless, Harbor Energy och SSAB, vilket visar sitt fokus på industrier inom industriell tillverkning och försvarsorgan.
Verksamheten tycks alltså ha gått bra inte minst baserat på att, som Darren Roos uttrycker saken, ”Falkonrys teknologi kan tillämpas i alla branscher, och även om teamet har några enormt imponerande referenser på IFSs fokusmarknader för förvaltning av tillgångsprestanda, tillverkningsexekveringssystem, servitisering och konfigurerbara arbetsflöden, ser vi en riktigt bred adresserbar marknad att dra nytta av.”

”Falkonrys teknologi kan tillämpas i alla branscher, och även om teamet har några enormt imponerande referenser på IFSs fokusmarknader för förvaltning av tillgångsprestanda, tillverkningsexekveringssystem, servitisering och konfigurerbara arbetsflöden, ser vi en riktigt bred adresserbar marknad att dra nytta av,” säger IFS-chefen Darren Roos i en kommentar till det annonserade köpet av den amerikanska AI-utvecklaren.

Falkonrychefen, Nikunj Mehta, påpekar i sammanhanget att konvergensen av artificiell intelligens och industriella processer har blivit allt viktigare för organisationer som vill öka produktiviteten genom data.
– Så är det, och genom att gå samman med IFS och därmed kombinera våra unika styrkor innebär att vi kan ge ge ett verkligt övertygande värdeerbjudande till våra befintliga kunder såväl som IFS kunder. För vårt företags del är detta mycket värdefullt. Att bli en del av IFS kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare förnya och utöka värdet vi skapar för våra kunder.

Positiva signaler från analytiker
Även bland analytiker framhåller man vikten av att kunna erbjuda Falkonrys lösningar för AI till marknaden.
– Dagens företag samlar kontinuerligt in prestandadata för sina tillgångar, vilket gör det till en utmaning inom en mängd branscher från tillverkning till service för att sätta det i rätt sammanhang och vidta åtgärder i realtid. Organisationer som använder artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller med sina data för självlärande avvikelser i tillgångsprestanda kommer att generera kritiska insikter snabbare, vilket ökar produktiviteten och affärsprestandan, summera Brian O’Rourke, IDC Research Manager, EAM and Smart Facilities.

Notaberlt i kontexten är också IFSs nyligen gjorda förvärv av Poka, en leverantör av uppkopplad teknologi kring arbetsflöden och -organisation. De lösningar Poka utvecklat gör det möjligt för fabriks- och fältoperatörer att arbeta smartare, säkrare och öka produktiviteten. Konklusionen är att de perspektiv och relaterade kapabiliteter som adderas med köpet av av Falkonry och Poka tillsammans med IFS Cloud gör att IFS står starkt som leverantör till organisationer som vill etablera progressiva och effektiva smarta fabriker.

IFS räknar med att förvärvet av Falkonry slutförs under fjärde kvartalet 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title