Annons

IFS vässar vass molnbaserad service i rätt ögonblick med köpet av Axios Systems

Det senare, ”Moments of Service” är en slagdänga som Roos och företaget kört rätt hårt med ett tag. Begreppet är inte helt lätt att definiera, men poängen verkar vara att man vill hjälpa sina kunder att leverera detta servicemoment, ”i ögonblicket när tjänsten levereras”, med optimal effekt för kundens egna slutkunder. Detta innebär att varje intern process måste ha genomförts framgångsrikt, i tid och till hög kvalitet, så att tjänsten eller produkten kunderna har betalat för kommer till dem när de behöver den och då exakt som de förväntar sig att den ska levereras.
– Det handlar om hur vi hjälper dem att i sin tur fokusera på sina kunder, sina medarbetare och sina anläggningstillgångar, säger IFS’ CPO, Christian Pedersen.
I detta finns sålunda goda kopplingar och skäl till köpet av Axios Systems.
Bolaget är en global leverantör av molnbaserad ESM-programvara. Axios är vidare erkänt som duktigt inom ITSM och ITOM och har byggt ett rykte för god kvalitet på sin ”omnichannel service management-lösning”, som många av världens kända varumärken litar på, inklusive: Aviva, KPMG, FedEx och andra.

KONSEKVENT SATSNING PÅ SERVICELÖSNINGAR
För IFS finns sedan länge en konsekvent satsning på att utveckla lösningar där service och värde för kunderna kommer först. Många skulle förstås skriva under på den beskrivningen av verksamheten, men få skulle klara de filter som utgörs av exempelvis analytiker som Gartner, ARC och IDC och andra sätter upp. Men IFS har med sin Applications svit haft en osviklig förmåga att hamna högt i dessa utvärderingar, bl a för FSM (fältservicelösningar) ERP (midmarket) och EAM (anläggningsunderhålls-lösningar).
Under årens lopp har IFS också investerat avsevärda summor i sin Service Management-verksamhet, som 2020 växte med över 100 procent jämfört med året innan. Förvärvet av Axios Systems ger IFS ytterligare möjligheter med ny ITSM- och ITOM-funktionalitet, som hjälper företag att förbättra designen och automatisering av arbetsflöden, effektivitet internt och anslutning av data mellan team och system för att i slutändan skapa möjligheter att bättre betjäna sina kunder.
Kombinationen av IFS och Axios Systems är avgörande för att utöka IFS’ ambition att cementera sig som marknadsledande inom serviceområdet, säger Darren Roos, och pekar på den roll som IFS nylanserade moln spelar i sammanhanget.

Gränssnitt från en Axios-lösning.

KUNDERNA VILL HA PÅLITLIGHET OCH BRA SERVICE
Som för det mesta av IFS lösningar gäller att kunden kan distribuera Axios Systems ESM-funktioner antingen som en ”best-practice-lösning” eller integrera den med andra funktioner som är inbyggda i IFS Cloud. Detta sätter bolaget, menar man, ”i en unik position att erbjuda en helhetsservice-lösning som stöder anställda internt och i fält, såväl som företag när de levererar produkter, resultat eller faktiskt tjänster.”
Rätt eller fel så är kommer kunder nu att kunna koppla ihop båda världarna och skapa en ny nivå av transparens i hela värdekedjan.
IFS-koncernchef Darren Roos kommenterade:
– Utöver design och förenkling av process- och arbetsflöden skapar Axios och IFS tillsammans synlighet över interna och externa silor. Förmågan att tjäna pengar på tjänster skapar en konkurrensfördel. Idag vill kunder ha service: pålitligt och konsekvent, men det saknas en bit; företag måste kunna utnyttja kunder, människor och tillgångar och inte bara formulera det verkliga värdet utan också ”design för service”. Med Axios lägger vi nu till specifika funktioner som ger synlighet i det värde som levereras inifrån och ut och belyser möjligheterna till pågående förbättringar.

GODA BETYG FRÅN ANALYTIKER
En analytiker som ofta brukar ha synpunkter i IFS_sammanhang är Ray Wang, chef och grundare av Constellation Research.
– Med denna lösning kommer poteniella kunder och existerande kunder som ser tjänsten som en differentierare att hitta värde. Denna lösning kommer att kunna överbrygga silor och skapa transparens.”

Axios Systems har en internationell kundkrets i USA, Europa, Mellanöstern och Sydamerika och har framgångsrikt främjat starka användargrupper för att bygga upp och driva produktförbättringar. Förutom företag som FedEx och KPMG har det nu förvärvade bolaget Storbritanniens och Skottlands regeringar, USAs State of Maine, Dubai Courts, Saudi Post och Fife Council som kunder på den offentliga sidan.
Axios får höga betyg av branschanalytiker. Bland annat har Axios erkänts som en nischspelare i Gartner Magic Quadrant för IT Service Management Tools där Gartner lyfter fram styrkor inom kundengagemang, starkt fokus på IT-servicehantering och en imponerande internationell kundbas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title