Annons

IIoT: ABB firar 5-årsjubileet för Ability-satsningen med ny ”smart factory-lösning” för autonoma smältverksprocesser

Den nya digitala applikationen automatiserar och optimerar skänk- och kranrörelser i stålsmältverk, vilket gör det möjligt för metalltillverkare att noggrant följa och schemalägga transporten av smält metall från ugn till gjutjärn. Smart Melt Shop är också, hävdar bolaget, ”den första smarta digitala fabriks-applikationen i sitt slag för metallindustrin. Den är utformad för att öka smältverksproduktiviteten, spara energi och förbättra de anställdas säkerhet, med återbetalning inom sex månader.

Schemaläggningsmodulen ABB Ability Smart Melt Shop använder realtidsinformationen i skänkspårningssystemet för att hjälpa till att planera framtida aktiviteter på det mest produktiva och effektiva sättet, upp till en viss tidshorisont. När ett schema med aktiviteter går mot sitt slut, beräknar schemaläggaren nästa.

AVANCERADE ALGORITMER
Baserad på avancerade digitala algoritmer är den nya lösningen unik genom att den erbjuder inte bara kraftfull skänkspårning i realtid – alltså en process relaterat till det kärl ur vilket man ”häller” de smälta metallerna – utan även automatiserad kranschemaläggning och en prediktiv termisk modelleringsmotor.
Spårningsmotorn följer skänkens rörelse via kranar och transferbilar i realtid. Radar- och laserpositioneringstekniker ger exakt visualisering samtidigt som de minskar hårdvaruavtryck och underhållsbehov jämfört med lösningar för radiofrekvensidentifiering (RFID). Den automatiska kranschemaläggningen inkluderar jobbprognoser, ruttplanering och automatisk kvittering av jobb.
Detta kommer att göra det möjligt för ståltillverkare att gå mot autonoma operationer genom att eliminera manuella koordinationer, med ökad säkerhet i varma zoner på grund av lägre fotfall.

FÖRSTA LÖSNINGEN I SITT SLAG
Den termiska motorfunktionen använder skänkens termiska historik från spårningsmotorn och förutspådd värmerörelse från schemalagda motorer för att förutsäga värmeförlusten under skänköverföringen och förutsäga den korrekta lyfttemperaturen vid skänkugnen. Detta resulterar i bättre överhettningskompatibilitet på hjulet, vilket eliminerar nedsänkningar av hjulen, vilket ökar produktiviteten.

ABBs Tarun Mathur, som är global produktchef för bolagets ”Metals Digital”.

Ståltillverkare kan förvänta sig att ABB Ability Smart Melt Shop hjälper till att öka överhettningsefterlevnaden för att möjliggöra 4-5 procent högre gjuthastigheter för att förbättra produktiviteten och minska ljusbågbildning med 5 grader Celsius per värme i skänkugnar för ökad energi- och kostnadseffektivitet.
– Ability Smart Melt Shop är den första i sitt slag inom metallindustrin, som gör det möjligt för ståltillverkare att digitalt koppla alla processer och flytta utrustning i smältverkstaden, uppnå synkroniserade operationer och ta bort flaskhalsar i produktionskapaciteten, kommenterar ABBs Tarun Mathur, som är global produktchef för bolagets ”Metals Digital”. Han tillägger att, ”Digitaliseringen av kärnprocesser kommer att driva nya nivåer av produktivitet, säkerhet och hållbarhetsresultat för metallsektorn.”

GER ÖKADE GJUTHASTIGHETER
Till lanseringen hör att lösningen de facto redan finns installerad på en anläggning – JSW Steel Ltd, som är Indiens ledande stålföretag – där det har integrerats i en bredare expansion vid Dolvi Works fabrik i delstaten Maharashtra. Det förväntas öka företagets EBITDA-vinst med cirka 2 miljoner dollar per år genom 4 procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar på en arbetsdag per månad och ytterligare produktion motsvarande 24 000 ton per år.
Fördelarna med den nya Ability Smart Melt Shop inkluderar, enligt ABB:
• 4-5 procent ökad gjuthastighet på grund av bättre överhettning
• Minskade tappfördröjningar, i EAF eller omvandlare på grund av effektivare schemaläggning av kranar för skänkrörelse
• Bättre skänkhantering och underhållsplanering tack vare tillgång till historiska data om alla rörelser
• Ökad arbetskraftsproduktivitet eftersom inga manuella ingrepp eller bekräftelse krävs
• 5 grader Celsius mindre ljusbågsbildning per värme (sats) i skänkugn med hjälp av termiska modeller för att exakt förutsäga mållyfttemperaturen
• Förbättrat beslutsfattande tack vare prognostisering av skänkrörelser och kranscheman
• Ökad säkerhet med mindre fotfall i varma zoner som annars skulle behövas för att hantera skänk och kranrörelser

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title