Annons

IIoT/INDUSTRI 4.0: ”OPC UA ska bli den globala standarden för industriell interoperabilitet”

För den som har siktet inställt på att bygga upp Industri 4.0-produktion är förra veckans besked från OPC-stiftelsen mycket intressant. Man slår i detta fast en vision som går ut på att göra OPC UA-plattformen (Open Platform Communication Unified Architecture) till global standard när det gäller industriell interoperabilitet. I grund och botten handlar detta om sömlös IIoT-kommunikation (Industrial Internet of Things) och i sin förlängning även möjligheterna att framtidssäkra kommunikationsbitarna.
Enkelt beskrivet är poängen att man med kombinationen OPC UA och TSN (Time Sensitive Networking) kan ersätta miljontals olika fältbussystem. På sin ideala nivå kan man ana slutet på disparata protokoll som kommunicerar dåligt. Istället blir det möjligt för olika enheter från olika utvecklare och leverantörer att ”prata med varandra” från fältet och verkstadsgolvet hela vägen upp i molnet.

Till saken hör att OPC är en av de mest använda sätten att kommunicera inom automationsområdet. OPC (OLE for Process Control) utvecklades först av ett antal aktörer inom automationsbranschen tillsammans med Microsoft redan 1995. Under de följande tio åren blev OPC det mest användbara sättet att kommunicera inom automationsområdet i alla typer av industrier. I den fortsatta utvecklingen gick man från data access (DA) till att addera  ”alarm och händelser” (Alarm of Events) och senare även mer avancerade protokoll, som access av historiska data (HAD) och andra än mer komplexa funktioner. Dock fanns det hela tiden behov och begränsningar som OPC inte täckte vartefter kontrollsystemen blev mera avancerade. Det var ur behoven av modellbaserade data och plattformsoberoende som OPC UA uppstod.
De viktigaste bitarna i detta är att OPC UA  inte hänger på OLE- eller DCOM-teknologierna från Microsoft, vilket betyder att man implementera OPC UA på vilken plattform som helst, som Apple, Linux (JAVA) eller Windows. En annan viktig skillnad är att OPC UA kan jobba med strukturer eller modeller.

Integration av all kommunikation från ERP- till fältnivå är en bra väg för att uppnå optimal kompatibilitet mellan enheter i dagens mest avancerade produktionssystem. För att överbrygga klyftan mellan IT och automation är den öppna OPC UA-standarden ett attraktiv alternativ kontra att använda leverantörsspecifika protokoll. När det gäller komplexa processer med realtidskrav har OPC UA haft sina begränsningar, men detta har förändrats genom Time Sensitive Networking (TSN).

Ger Industri 4.0 möjlighet att nå full potential. Nu säger OPC-stiftelsen att, ”man vill möjliggöra för industriella aktörer att låsa upp Industri 4.0 till sin fulla potential.” I tillkännagivandet hävdas att OPC UA-plattformen kommer att gälla för alla nivåer av industriell automation. Kombinerat med Time Sensitive Networking (”OPC UA over TSN”) kommer den att kunna ersätta en mängd olika fältbussystem.
Eftersom OPC UA ”över” TSN är leverantörsneutral, kommer användarna, ”inte längre få sina ansträngningar komplicerade av oförenliga protokoll eller proprietära ekosystem”. Detta kommer att underlätta integrationen och stimulera innovation – en absolut nödvändighet, eftersom den fjärde industrirevolutionen accelererar digitaliseringen via sammankoppling av miljarder smarta enheter världen över.

Goda nyheter för ABB. För svensk-schweiziska ABB, som har åtagit sig att stödja den industriella överenskommelsen av OPC UA / TSN är detta goda nyheter och synnerligen önskvärt. Man driver sedan lång tid tanken på driftskompatibilitet inom industriell automation.
ABB och B&R – de senare en integratör, Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik, som f ö är världens största fristående leverantör av produkt- och programvarubaserade lösningar, som ABB köpte ifjol – har satsat hårt för att samla branschintressenter kring en öppen standardbaserad kommunikation för IIoT.

Det överraskar i skenet av detta knappast heller att ABB tar plats i styrelsen för OPC-stiftelsen under 2019 för att ytterligare bidra till att påskynda utvecklingen av den nya tekniken.

– Vi har länge varit en pionjär inom automationsindustrin och utvecklar avancerad teknik för att leverera lösningar på några av branschens största utmaningar, säger Peter Terwiesch, VD, ABB Industrial Automation Division.

– Vi har länge varit en pionjär inom automationsindustrin och utvecklar avancerad teknik för att leverera lösningar på några av branschens största utmaningar, säger Peter Terwiesch, VD, ABB Industrial Automation Division. Att vi har tagit en ledande roll när det gäller att nå denna historiska milstolpe för öppna standarder och driftskompatibilitet inom industriell automation, som kommer att ge stora utdelningar för både kunder och leverantörer, visar tydligt nivån på vårt engagemang, vår kompetens och vision för Industri 4.0.

Bidrar till bättre lösningar utan att det blir för dyrt. Klart är också att standarden har stora fördelar. Genom OPC UA över TSN kommer  företagen att kunna utnyttja vinsterna med flera leverantörer, ”peer-to-peer-kommunikation” och kontroll mellan sensorer, styrenheter, programmerbara logiska kontroller och distribuerade styrsystem utan att det behöver kosta ”skjortan”, tidskrävande mjukvaruutveckling och skapandet av besvärliga portar och broar.

ABBs CTO för Industrial Automation-divisionen, Bernhard Eschermann, är nyutnämnd styrelseledamot i OPC Foundation och han håller med om detta:
– Kunder överallt i industrilandskapet slipper vara bundna till leverantörer baserat på krav att använda specifika eller monolitiska kommunikationsprotokoll, säger han. Genom den nya standarden öppnar vi upp för branschsamarbete och uppmuntrar partnerskap som drivs av tanken och målet att skapa mest värde för kunderna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title