Annons

INDUSTRIAL METAVERSE à la PTC: Jim Heppelmanns syn på ett koncept som kan revolutionera produktutvecklingen

Ett av PTC-chefens, Jim Heppelmann, teman under hans LiveWorx-framträdande för några veckor sedan handlade om det idag så omtalade fenomenet "Industrial Metaverse". Ämnet introducerades av Heppelmann under eventet och följdes upp med ett panelsamtal med ett antal framstående PTC-medarbetare: Steve Dertien (PTCs CTO), Valentin Heun (VP för Innovation Engineering), Shiva Kashalkar (VP Product Management), och Helmut Draxler (CDIO på Burckhardt Compression Group).
PTCs och Heppelmanns syn på Industrial Metaverse är att det bäst kan beskrivas som ett konceptuellt upplägg, ”en rörelse, inte en marknad, ungefär som IoT eller Industry 4.0.” Medan de flesta leverantörer och analytiker talar om metaverse i form av teoretiska användningsfall för vässade versioner av befintliga produkter, är konsensus att, ”det är en paraplyterm som används för att beskriva ett beständigt, reaktivt, virtuellt utrymme med dubbelriktade länkar till den fysiska verkligheten.”
Vad innebär detta? Flera saker, men primärt att, ”det är en blandning av den digitala och fysiska världen som accelererar effektiviteten genom teknik, tillverkning och fältservice.” Visionen är att det ska möjliggöra realtidssamarbete, uppkoppling och rumsliga sammanhang inom industriella miljöer. Men eftersom utvecklingen kring Industrial Metaverse befinner sig i tidiga skeden finns ingen entydig generell definition av begreppet. Vad är det som är så revolutionerande i detta? Och vilka är kopplingarna till PLM?

PTCs Shiva Kashalkar, VP för Product Management och ledare för PTC’s Industrial Metaverse, skriver i en post på sin sajt att, ”det som gör industriella metaverses revolutionära är att de känner igen och löser vissa problem som är distinkt rumsliga till sin natur. Till exempel, hittills, när fabriksoperatörer tittar på mänsklig rörelse i rymden, har dessa data förenklats till abstrakta Yamazumi-diagram eller liknande tvådimensionella format. Hjälpsamt, ja, men bara till viss del. Själva naturen i hur vi har varit tvungna att lösa problemen – med en stationär dator – har begränsat lösningarna. Industriella metaverse gör att data kan ses, konsumeras och analyseras i sin fulla 3D-kontext – och det är där den börjar ge verkligt värde.”

Volvo Group Truck Technology har jobbat med Industrial Metaverse-liknande upplägg, med VR-integration i realtid vid utvecklingen av VNR Electric-modellen.

Volvo Group Truck Technology exemplet
Den som vill se ett tydligare case som illustrerar stora delar av hur detta kan gå till hos PTC-kunden och -användaren Volvo Group, rekommenderas att läsa artikeln: ” Volvo Group Trucks Technology VR-simulerar helelektrisk lastbil med 12.000 delar för att validera design och montering”.
Vad Truck Technology gjort är att med hjälp av mjukvara från simulerings- och analys-utvecklaren ESI Group testat att VR-interagera i utvecklingsarbetet av den helelektriska Volvo-lastbilen, VNR Electric. Det handlar här om en digital skala ett-till-ett-modell, inkluderat alla fordonets mer än 12 000 delar, som körts i VR för att validera nya design-, monterings- och underhållsprocesser. Genom att mjukvarorna blivit smartare och mer kapabla – men också för att avgörande faktorer, som exponentiellt ökad processorkapacitet för hanteringen av enorma datamängder ökat – liksom att mer lättillgängliga visuella hjälpmedel, som huvud-monterade displayer, ”glasögon”, har tillförts, har möjliggjort att dela vyer i realtid fast man sitter på geografiska skilda ställen väsentligen stärkt samverkan.

AR, Augmented Reality-lösningar är en tänkbart viktig bit inom Industrial Metaverse-konceptuella upplägg.

En blandning av den digitala och den fysiska världen
Vilka är de främsta fördelarna enligt PTC? Beslut kan fattas snabbare, mer effektivt och lösa problem som aldrig tidigare har lösts.
Målet med Industrial Metaverse är alltså enligt PTCs definition att skapa en blandning av den digitala och fysiska världen för att lösa rumsliga problem inom teknik, tillverkning och fältserviceverksamhet. I detta integreras:

  • En snabb, rumslig digital tvilling
  • Rumslig samverkan i realtid
  • Enkel åtkomst till en digital tråd
  • Rörelseanalys

Avsikten är att skapa en ”digital skugga” och spåra ändringar av en tillgång, en produkt som underhålls när den används i tjänsten. PTC beskrev tre användningsfall för en sådan ”skugga:”

  • Fältservice – en popup-metavers som möjliggör fjärrassistans för uppdragskritiska reparationer; teleportera fjärrexperter till platsen för tillgången.
  • Tillverkningsverksamhet – ergonomi.
  • Design & ingenjörskonst.
PTC-panelen som diskuterade Industrial Metaverse under LiveWorx 2023. Steve Dertien (PTCs CTO) längst ner t h, Valentin Heun (VP för Innovation Engineering), Shiva Kashalkar (VP Product Management) uppe t h, och Helmut Draxler (CDIO på Burckhardt Compression Group).

För den som länge följt händelse- och teknologiutvecklingen inom PLM-branschen kanske detta inte låter som några revolutionära tankar. I många avseenden har PLM-marknaden lagt grunderna för Industrial Metaverse i flera decennier. ”Teknik som designvisualisering och virtuell/digital har funnits sedan 1990-talet. PTCs CAD-teknik och expertis och deras Vuforia-förvärv har PTC väl positionerat för att svara på denna trend,” summerar CIMdata i en nyligen publicerad kommentar kring LiveWorx 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title