Annons

INDUSTRIELLT: Bra initiativ av regeringen att tillsätta en batterisamordnare

De senaste åren har det skett en rad större satsningar på batteritillverkning i Sverige. Först ut var Northvolt med sin fabrik i Skellefteå. Men även fordonsindustrin har lanserat batterisatsningar, bland annat Scanias batterisatsning i Södertälje och Volvos investering i en batterifabrik i Mariestad.
Etableringarna skapar många nya jobb men ställer också krav på bland annat infrastruktur, bostäder och energitillförsel.
Regeringen tillsätter därför en batterisamordnare som ska koordinera de olika satsningarna. Samordnaren ska framför allt identifiera utmaningar och hinder, samt underlätta samverkan mellan aktörer.
Två utmaningar är enligt Karl-Petter Thorwaldsson tillgången till fossilfri el samt tillståndsprövningar, som måste gå snabbt.
Samordnaren kommer att utses i närtid och ska löpande informera Näringsdepartementet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2024.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title