Annons

Industriunderhåll: Boomen i norr bakom Jernbros köp av GISAB

Allmänt är GISAB är en ledande aktör inom industriellt underhåll och projekt i Norrbotten med en omsättning på ca 400 miljoner kronor och 100-talet anställda. Man erbjuder allt från service- och underhållstjänster och komplexa projekt till långsiktiga partnerskap för industrikunder, huvudsakligen inom stål- och gruvor.
Tillträde sker preliminärt under februari, givet ett godkännande från Konkurrensverket.

– Verksamheter och kompetenser i GISAB och Jernbro kompletterar varandra på ett bra sätt och tillsammans blir vi starkare och kan utveckla verksamhet och erbjudande vidare i samråd med kunderna lokalt, säger Mikael Jansson, VD för Jernbro Industrial Services.

STARK SPELARE I NORRA SVERIGE
– GISAB har ägts av Axel Johnson International sedan 2014 och har under den eran fått möjlighet att bygga och utveckla bolaget till att bli en stark spelare i norra Sverige. Med Jernbro och de partnerskap som GISAB byggt genom åren, kommer vi att kunna erbjuda befintliga och nya kunder en stark och bred palett av hög kompetens, kunnande och erfarenhet inom industriellt underhåll och projekt, säger Boris Lindberg, VD, GISAB.
Martin Malmvik, VD för Axel Johnson International tillägger i en kommentar:
– Vi strävar alltid efter ett långsiktigt ägande och att bygga framgångsrika affärsområden där våra bolag drar nytta av varandra inom sina respektive branscher. I takt med att marknaden för tung industriservice har förändrats, har vi dock kommit fram till att det bästa för GISABs fortsatta tillväxt och utveckling är att ha en stark ägare med fokus på just industriservice. Vi är övertygade om att Jernbro och GISAB tillsammans kommer att utveckla ett kraftfullt kunderbjudande och bli en betydande plattform för ytterligare expansion, säger

OMSÄTTER 1,4 MILJARDER KRONOR
Om Jernbro lndustrial Services kan noteras att man är en av Sveriges ledande aktörer inom industriellt underhåll och projekt. Bolaget omsättter 1,4 miljarder årligen.
Bolaget finns representerat på ett 30-tal platser och de ca 900 anställda har specifika kunskaper om ett brett spektrum av processer och utmaningar. Bland Jernbros många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom verkstad, fordon, gruvor, stål, livsmedel, energi, trä, papper och massa samt vatten och avlopp.
Jernbro ägs av Bluewater, ett investmentbolag som tillhandahåller tillväxtkapital till företag som är verksamma inom energi, industri och infrastruktur.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title