Annons

Ingen lätt utmaning för regeringens nytillsatta AI-kommission

Förra veckans tillsättning av en AI-kommission av regeringen är förstås ett steg i rätt riktning. Tanken är att AI-kommissionen, under ledning av förre Ericsson-chefen och styrelseordföranden i Volvo Group, Carl-Henrik Svanberg, ska för att stärka svensk konkurrenskraft, som man anser är, ”ett viktigt steg för att bidra till utveckling och användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige.”
I pressmaterialet pekar man på att AI har stora möjligheter med sånt som att det bidrar till ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, effektivare offentlig förvaltning och bättre välfärd; en potential som man menar måste tas vara på, samtidigt som vi måste hantera riskerna.
– Regeringens tillsatta AI-kommission ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. AI-kommission ska göra en genomlysning av Sveriges förutsättningar – från utbildning och lagstiftning till hur vi attraherar internationellt riskkapital – så att Sverige kan vara med i matchen, säger statsminister Ulf Kristersson.
Då många länder och företag satsar stort på att utveckla AI-lösningar tror regeringen att Sverige har möjlighet att spela en viktig roll i den pågående utvecklingen och användningen av AI. Men det kräver att vi gör mer än vi gör i dag.
AI-kommissionens uppdrag formuleras allmänt och går ut på att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Ingen lätt utmaning att leva upp till. Vissa koordinerande, politiska och opinonsbildande roller kommer man säkert att kunna spela. Framför allt när pengar ska fördelas, men också och i framtagning av bakgrundsmaterial och analys; men de avgörande inslagen och det tunga intellektuella arbetet kommer att ligga på andra ställen: På företagens R&D-avdelningar, på högskolor och universitetens forskningsinstitutioner, vassa tänkare på verkstadsgolven, hos inspirerade entreprenörer och liknande. Men AI-utveckling kräver insatser på olika ställen och att det finns direktkopplingar till regeringen är förstås inte dumt, som en liten pusselbit i ett förhoppningsvis brett kommunikativt nätverk. Av största vikt i detta blir att bedöma och tillvarata konkreta förslag. Här känns i alla fall ambitionsnivåerna avvägda och tämligen realistiska – statsminister Kristersson:
– Vi tillsätter en AI-kommission nu inte med några fluffiga förhoppningar om att nu ska vi i Sverige bli världsledande på alla områden. Vi är världsledande på unika områden och ligger i framkant. Men Sverige vill bidra med våra egna nischer, våra egna erfarenheter i detta och det är ingen slump att vi tar en person med omfattande erfarenheter från den svenska industrin. Det Sverige under lång tid varit framstående inom är traditionellt industriellt teknologiskt ingenjörskunnande blandat med ständig teknikutveckling. Där finns det väldigt mycket att hämta för vår del.

Vi ska också citera civilministern Erik Slottner:
– Rätt använt kan AI bidra till ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, bättre välfärd och effektivare offentlig förvaltning. Vi måste säkerställa att Sverige tar vara på möjligheterna samtidigt som vi hanterar riskerna för att få ut den fulla potentialen med AI. Vi behöver konkreta förslag som leder till bättre.

AI-kommissionen ska bland annat: 
* Analysera villkoren för att bland annat högre utbildning ska vara tillräcklig för att möta morgondagens behov inom AI-användning och AI-utveckling,
* Identifiera hur Sverige kan agera för att främja en konkurrenskraftig och säker AI inom EU och globalt,
* Föreslå hur Sverige ska kunna attrahera riskkapital och underlätta innovation för stärkt konkurrenskraft inom AI,
* Föreslå hur offentlig förvaltning kan effektiviseras genom att använda AI, och
* analysera hur användning av AI kan påverka och främja Sveriges säkerhet och motverka otillbörlig påverkan på demokratin

Kommissionens ledamöter
Arbetet kommer alltså att ledas av Carl-Henric Svanberg, tidigare bland annat VD och koncernchef för Ericsson och numera styrelseordförande för AB Volvo. Till kommissionen knyts ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter. Utredningen ska redovisas senast den 1 juli 2025. AI-kommissionen kommer löpande hålla Regeringskansliet informerat om sitt arbete.
Övriga ledamöter i AI-kommissionen är:
* Professor Fredrik Heintz
* Styrelseordförande Sara Mazur
* Global samhällspolitisk chef Nicklas Lundblad
* Digitaliseringschef Olof Hernell
* Direktör Martin Svensson
* Informationssäkerhetsspecialist Anne-Marie Eklund Löwinder
* Professor Sylvia Schwaag Serger
* IT-direktör Marcus Matteby
* Förbundsordförande Ulrika Lindstrand
* Chefredaktör Mathias Sundin.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title