Annons

Innovativ batteriteknik från ABB trumfess i Hitachi CMs prototyp av helt eldriven dumpermodell

PRODUKTUTVECKLING. ABBs Traction-division och Hitachi Construction Machinery berättar idag att man är färdiga med en prototyp för helt eldriven dumper för tung gruvdrift. Prototypen, som redan har genomgått initial testning på fabrik, skeppades den 20 januari 2024 till koppar- och guldgruvan Kansanshi i Zambia, där demonstrationer och det slutliga testningsprogrammet ska utföras senare under 2024.
Ett stort värde med den nya lösningen är att elmotorer istället för dieseldrivna motsvarigheter leder till minskade utsläpp av växthusgaser i gruvdriften. Prototypen är också utrustad med smarta upplägg där den drivs i uppförsbackar av en trolleylösning för att i nedförsbackar återvinna rörelseenergi genom regenerativ bromsning. På slät mark körs dumpern på det inbyggda batteriet. Nu ska också lösningen få bevisa sina kapabiliteter på plats i reala gruvmiljöer.
- Precis, samarbetet med Hitachi Construction Machinery har nu nått fram till detta viktiga steg. Projektet inte bara hjälper oss att tackla de problem som elektrifiering av dumprar innebär, utan bidrar också till att möjliggöra en värld med låga koldioxidutsläpp tack vare de minskade utsläppen av växthusgaser. Vi ser fram emot att prototypen ska visa sin kapacitet i den zambiska koppar- och guldgruvan, säger Fabiana Cavalcante, chef för Mobile e-Power på ABB Traction, i en kommentar.
I pressmaterialet pekar ABB på sin ”innovativa batteriteknik” som en nyckel för framgång i projektet. Bolagets högeffektiva DC/DC-konvertrar har sedan byggts in i Hitachis lastbilar för full eldrift istället för dieseldrift.

Utvecklingsprojektet startade 2021 med målet att tillgodose den ökande efterfrågan på eldrivna dumprar i gruvsektorn och minska utsläppen av växthusgaser.

Med hjälp av ABBs batteriteknik och DC/DC-konvertrar byggs Hitachi Construction Machinerys lastbilar om från dieseldrift till full eldrift.

Prototypen in på ”bara skelettet”.

Kontinuerlig drift utan laddningsavbrott
Dumprarna använder ett nytt elektriskt system ombord som tar energin från en trolleylösning som driftsätter motorn direkt, samtidigt som den laddar ett batterisystem.

I nedförsbackarna laddar det regenerativa bromssystemet batteriet, vilket minskar laddningsbehovet när lastbilen är påkopplad på vagnen. Det innebär att lastbilen kan vara i kontinuerlig drift utan laddningsavbrott och kan upprätthålla en hög produktivitet samtidigt som ett sofistikerat energi- och värmehanteringssystem maximerar batteriets livslängd.

På slät mark körs dumpern på det inbyggda batteriet. I uppförsbackar använder den kraft från den externa trolleylösningen. I nedförsbackar använder lastbilen energi som återvunnits vid regenerativ bromsning till att ladda batteriet.

Detta, hävdar Cavalcante, ”ger ett sunt kretslopp som minskar lastbilens energianvändning.” 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title