Annons

INSPIRE LAB: Implema slår ett slag för vassare digitalisering

Implema har en lång bakgrund med effektiva implementeringar av nya affärssystem. Detta är förstås, menar Aronsson, en god bakgrund till att många av företagets kunder efterfrågar en tydligare guidning i den digitalisering som pågår.
– Våra kunder vill ha mer stöd i att analysera och förstå problem och hur den nya tekniken kan användas för att komma vidare från invanda processer och metoder, säger Aronsson. Att guida och leda i det ”okända” kräver ett nytt angreppssätt samt att vi kommer in tidigare i våra kunders problemlösningsprocess. Därför har vi utvecklat Inspire Labs som en kreativ drivbänk för att utforska och accelerera nya lösningar som är anpassade för att klara morgondagens utmaningar.

MYCKET MER ATT GÖRA MED BEFINTLIGA SYSTEM
Eskil Rehme är data scientist på Implema och ansvarig för Implema Inspire Labs. Han berättar:
– Vi har tagit inspiration från andra och sett vilka delar vi tror fungerar bäst för oss. Sen har vi byggt ihop det till det koncept som nu är Implema Inspire Labs.
Ett bra skäl till att gå i Inspire-riktningen är att de flesta bolag kan göra så mycket mer med befintliga affärssystem, fortsätter han och hävdar att idag finns tekniken men det är ofta kreativiteten som sätter gränserna. Det är här vi vill göra skillnad.
– Implema Inspire Labs bygger på best practise med beprövade koncept som exempelvis Design Thinking i kombination med erfarenhet och lärdomar från andra liknande labs, säger Rehme och liknar Implema Inspire Labs vid en drivbänk:
– En drivbänk är ju en plats där du försöker accelerera ett tillväxtförlopp. Det är precis vad vi vill göra. Vi vill ta en idé och snabba på den till verklighet. En metod i den här drivbänken är hackathon som är ett mycket bra sätt att accelerera idéer på. Ett hackathon är i grund och botten en tävling där man försöker skapa kreativitet genom att begränsa den. Man ger deltagarna begränsning i tid, en plattform att jobba på och ett problem att lösa. Det är mycket spännande att se vad de kommer upp med för lösningar.

LÖSER BÅDE STORA OCH SMÅ PROBLEM
Målsättningen är att erbjuda Implema Inspire Labs till kunder så att de snabbt ska kunna komma igång utan att behöva starta upp egna labs.
– Vi har många kunder som inte är så stora och där finns ett stort behov av att jobba närmare en partner som Implema, säger Jörgen Aronsson. Målet är att lösa både de stora problemen och lite mindre ”skav” i vardagen, men framförallt att överföra kunskap till våra kunder så att de själva ska kunna utveckla sin kreativitet. Vi samarbetar med våra stora partners SAP och Microsoft och kommer fortsätta att samarbeta med fler kunder, fler partners och experter för att hela tiden framtidssäkra Inspire Labs.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title