Annons

PÅ MOLEKYLÄR NIVÅ: Integrerad kemimodellering av mjuka material tung poäng med Siemens köp av Culgi

Den lösning som Siemens Digital Industries Software nu lagt vantarna på med Culgi bygger på Siemens köp av MultiMechanics i november 2019. Den senare mjukvaran gav användarna tillgång till verktyg för effektiv förutsägelse av fasta materials egenskaper och beteende – också här spelar Siemens samlade Simcenter-portfölj huvudrollen som centralt koordinerande plattform. Det är också i detta som tillägget av Culgis simuleringskapabiliteter expanderar simuleringsområdet till att omfatta även mjuka material.

Exempel på Culgis gränssnitt.

VERKTYG FÖR ATT UPPFINNA FRAMTIDEN
Sammantaget kokar detta ner till att Simcenter kommer att kunna erbjuda det vi talade om i ingressen: en unik integrerad CAE-lösning som möjliggör prestandadriven optimering av avancerade, både hårda och mjuka material.

– Ofta tar sig innovationer inom t ex mjukvaruteknik sin början på kvant- och molekylärnivå. Med den integrerade Culgi-tekniken får ingenjörer via Simcenter tillgång till modelleringskapacitet i alla storleksskalor, säger Jan Leuridan, senior VP för simuleringslösningar på Siemens DI.

De här lösningarna innebär vidare en breddning av simuleringsfunktionerna i Xcelerator-portföljen med kvant- och molekylära kemimodeller, som sömlöst anpassas och kopplas till kontinuitetsmetoden i Simcenters STAR-CCM +-programvara.
Därmed bereds vägen för unika tekniska arbetsflöden och kan ge betydande kostnadsbesparingar; liksom att det kan bidra till att påskynda innovation inom material- och processindustrin, vilket ökar potentialen för produkt- och processomvandlingar.
– Vi är mycket nöjda med att bli en del av i Siemens och med vår lösning bidra till att ”uppfinna” framtiden för simuleringsprogramvara, säger Johannes Fraaije, professor vid Leiden University och VD för Culgi. Virtuell screening av nya material i tidiga utvecklingsskeden är en viktig faktor för digitalisering inom den kemiska industrin. Med integrationen av Culgi-molekylär simuleringsprogramvara och tjänster inom Simcenter-portföljen har ingenjörer ett extra verktyg för att utforma material effektivt och effektivt, med önskade egenskaper längs hela värdekedjan från starten, till processutveckling, till logistik och marknadsanalys.

MER OM CULGIs BAKGRUND
Culgi grundades 1999 i Leiden, Nederländerna. Bolaget tillhandahåller alltså sammanfattningsvis expertis och utvecklar programvarulösningar för kemisk simulering i flera skalor, från kvantkemi till molekylär dynamik.
Hur och inoim vilka industrier används lösningarna? Generellt använd produkterna av företag för att designa och analysera nya material inom områden som specialkemikalier, batterier, läkemedel och kosmetika.
Transaktionen förväntas avslutas under kalenderåret 2020. Villkoren för transaktionen avslöjas inte i pressmaterialet.

Vill du veta mer om Siemens Xcelerator-portfölj?
Klicka på rubriken nedan för att länkas till artikeln (på bilden ses Siemens Digital Industries Softwares chef, Tony Hemmelgarn):

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title